Blažej Baláž (* 29. október 1958, Nevoľné), je slovenský maliar, grafik, tvorca inštalácií, objektov, performancií a vysokoškolský pedagóg.

Blažej Baláž
slovenský maliar a grafik
Narodenie29. október 1958 (65 rokov)
Nevoľné

V rokoch 19731977 študoval na SUPŠ v Kremnici na oddelení rytia kovov u Terézie Kružlicovej (dnes Súkromná škola umeleckého priemyslu, v rokoch 1977 – 1983 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u Oresta Dubaya a Vladimíra Gažoviča. Od roku 1994 je vysokoškolským pedagógom na Trnavskej univerzite, v roku 1996 habilitoval za docenta na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zakladajúci člen združenia Na východ od raja (1998). Žije v Trnave, manžel maliarky Márie Balážovej.

Blažej Baláž pôsobí v oblasti politického, environmentálneho, aktivistického a neo-konceptuálneho umenia. Jeho tvorba zahŕňa mediálny obraz, práce na papieri, performancie, eventy, kresby, objekty, mail art a grafiku.

Blažej Baláž[5] zahájil svoju maliarsku a grafickú tvorbu abstraktnými juveníliami 70-tych rokov - napríklad abstraktné obrazy Diptych (Keď odchádzajú tí, ktorých máme radi. Spomienka, 1975), Topenie snehu alebo expresívne maľby Speváčka (1978), Traja králi (1979), Slovenský motív (1979) či Turoň (1979) [1]. V 80-tych rokoch sa venoval najmä neoexpresívnej tvorbe - diela Červený triptych (1986/87), Preobrátená figúra (1987), menší cyklus Synekdocha (1987) zavŕšený rozmernejšou maľbou City nechaj pred dverami. Pre jeho diela z 80-tych rokov je príznačný silný spoločensko - kritický postoj[2]. V grafike sú to cykly Podobenstvá, Onomatopoje a Introspekcie a veľkorozmerná grafika Mechanický raj (1988-1990) s alúziou na postmodernu a východiskom v ľudovom umení. Na konci 80-tych rokov završuje vývin spoločensko-kritickej a sociálnej grafiky línie Sokol - Hložník - Gažovič. Bohaté pozadie vytvárajú konceptuálne texty HROBONJOUR, IDEATH, ktorým sa venuje potom neskôr v 90-tych rokoch. Zaujímavá je jej inšpirácia v ľudovom umení - predobrazom grafiky bola drevená hračka tzv. "Bába" pochádzajúca z Partizánskej Ľupče (XIX.stor.). Podobný princíp sa opakuje v grafickom liste Chlapci z Črpáklandu (1988).

V roku 1992 vytvoril z textilného odpadu niekoľko inštalácií pri príležitosti samostatnej výstavy v Galérii Jána Koniarka v Trnave[3]. Neskôr vytvára multiinštalácie, v ktorých mení význam a funkčnosť budov galérií zaplnením všetkých okien textilnými látkami či postrihaným výtvarným časopisom (Postscriptum, 1993, Galéria M. A. Bazovského Trenčín, Postscriptum II, Galéria mesta Bratislavy a Dobrý deň, pani Kopplová, Galéria J. Koniarka v Trnave 1997).
Od roku 1992 realizuje lingvistické grafiky najprv prostredníctvom zničených matríc svojich predchádzajúcich (školských) prác. Je to cyklus Bľabot a bes, grafiky ako PRINT (1992) [4], IDEATH, WEAST, EARN, TO BE..., ktoré sú tlačené aj za pomoci opilníkovaných mincí. Tento princíp naplno využíva v roku 1994, napríklad na rozmernom diele Posledná večera[5], ktorý je obohatený o novú stratégiu - vedomé a kontrolované plesnutie papiera. Princíp tlače z malých mikromatríc - opilníkovaných mincí autor sám nazýva "rozkmitaná matrica"[6]. Takou je aj šesť metrov široký ironický Hexameter (1995)[7],, alebo na plátne vytlačená grafika s maliarskym formátom (200 x 300 cm) - 1358 hviezd, 1358 duší (1999), vystavená na bienále grafiky v Ľubľani, tieto tlače mincami sú autorovou autorskou technikou. [8].

Od roku 1988 využíva vo svojej tvorbe konceptuálny text. Začiatkom 90-tych rokov sú to prvé texty DEMOCRAZY (1991), DOVERNE 1, 2 a makarónske texty (intertext, intratext) HBOBONJOUR (priekopnícky, prvý vedome segmentovaný text - 1992) [9], SVETLOVEC, POLETIKA. Jeho začiatky určovalo postmoderné citovanie a mixovanie, ale mimoriadne originálne ako prvý na Slovensku si uvedomil, že i konceptuálna práca s jazykom sa musí premeniť, musí sa stať mnohovrstvennou [10]. Neskôr sú to horizontálne postkonceptuálne ironické texty Geld macht frei[11], NOCREDIT, NOCOMMENT, CELEVRITI , MONEYENOM. V posledných rokoch realizuje bohatý lingvistický výskum v oblasti postkonceptuálneho textu v rozmernom cykle Treptomachia. Najprv sú to tzv. geometrizmy, kde 9-grafémové slová sú vytvorené opilníkovanými mincami - GODSAVEUS, WETRUSTIN, CLEANMONEY. Neskoršie verzie tejto línie symbolizujú farbu a sú viac hermetické ako aj konceptuálne [12] (napr.WARTEZEIT, WARTERAUM a ďalšie), či kritické - SLOVENSKY a ZLATOKOPI. Posledné dva, ako aj OBRAZNOST, BESTEHLEN[13] a BESTOCKEN sú práce typu "intext", všetko je vo vnútri textu, nie mimo neho. Autor hovorí o akýchsi "readywordoch".[14]. V posledných rokoch prináša Blažej Baláž novotvar - simultánne texty, akými sú napr. TOT0JEZIVOTPRESVINE, TOTOBOLAPOSTEL, HOWMONEYTREES[15],ODRBMADEMOKRATICKY a ďalšie. Inou kapitolou sú texty, ktoré sa zaraďujú k textom typu "outtext", pre ktoré je typické postkonceptuálne zneisťovanie hraníc medzi médiami (Treptomachia.En - Wart, 2011, Treptomachia.Sk - Vanitas, 2011). [16].

Začiatkom 90-tych rokov širšie rozvrstvuje tvorbu aj do oblasti, ktorá vzniká s konceptuálnym uvažovaním, ale môže byť zaraďovaná skôr do postminimalizmu.[17] Je to Nádych a výdych 1, 2 (1991), Dematerializácia (1992), Bez názvu, Myšacia dierka (1992). Od polovice 90-tych rokov tvorí postminimalistické materiálové obrazy monochrómnej povahy a so silným konceptuálnym základom, ktoré teoretici zaraďujú do postgeometrickej abstrakcie.[18] Najskôr je to cyklus Pamäť, kde dominuje monumentálna Pamäť 2 / Nezaprášená maľba (1998) s polyuretánovým reliéfom. Neskôr je to autorova stratégia - dvojitý monochróm - farba verzus piliny z mincí, samotné opilníkované mince, mak, zemina, odpad - viditeľná v dielach akými sú Mandaly 1, 2, 3 (1997 -2000) a Mandala 4 (čierna, ktorej prílohou je tzv. Zbierka, súpis zničených mincí opilníkovaním mien celého sveta), Mandala 10 (Zbierka Národnej galérie, Praha), alebo Mandaly 6 a 9 / S parazitmi (2001, 2002). Postupne vznikajú Makové mandaly 5 a 15, tendencia vrcholí v rozmernom Makovom poli[19], ktoré je nateraz akýmsi zavŕšením postminimalizmu[chýba zdroj]. Maľby - Mandala 17. SK - Nevoľné (2004) a Mandala 18. HR - Orebic (2005) oscilujú na priesečníku Land-artu, konceptu a postminimalizmu či radikálnej maľby. Príbuznými koreláciami sa vyznačuje Mandala 11 - Pasca (2002), ktorej povrch tvorí rôzny subtílny odpad, špina, vlasy, motýlie krídla, špagety na bielom plátne. Takými sú aj čiastočne diela INVESTING a ESTIMATED, tie sú ale vytvorené textom na listoch zo stromov. Postgeometria sa naplno prejavuje aj v Mandale 20 (Východný štvorec 1) a Mandale 21 (Východný štvorec 2) z rokov 2003/07.

Realizuje niekoľko akčných výstupov - akčné umenie - s ekologickým, politickým alebo socio-kultúrnym kontextom (Zákony rastu, performancia 1999, Skarabeus, 1997 [20], Artwart, performancia 1997). V posledných rokoch (od roku 1993) realizuje zložito štrukturovanú permanentnú akciu My Way a viacero ekologických performancií a eventov, v ktorých rozvíja aktívne Beuysov princíp "sociálnej plastiky". Prisvojením si a pretváraním verejného priestoru pred bytovkou v ktorej býva (lokalizovaná v tesnej blízkosti veľmi vyťaženej dopravnej komunikácie), napĺňa "filozofiu obratov", v tomto prípade ide o aktivizmus na priesečníku sociálneho a ekologogického. [21]

Samostatné výstavy

upraviť
 • 1987 – Mária Balážová – Blažej Baláž, Bratislava, Galéria SFVU - Michalská
 • 1991 – Mária Balážová – Blažej Baláž / Kresba, grafika, Nitra, Galéria mladých
 • 1992 – Blažej Baláž / 1 + 1 + 1 = 1, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ
 • 1992 – Maľba, kresba, inštalácie, Banská Bystrica, Štátna galéria
 • 1993 – Postscriptum / s M.Balážovou /, Trenčín, Galéria M. A. Bazovského
 • 1993 – Postscriptum II, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
 • 1997 – Dobrý deň , pani Kopplová, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ
 • 1999 – Zaprášená voda / 1992-1999 /, Banská Bystrica, Štátna galéria
 • 2002 – Mária a Blažej Balážovi / Skrytý půvab malby, České Budějovice, Dům umění (CZ)
 • 2003 – Geld macht Kunst, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ
 • 2006 – Treptomachia.Sk, Brno, Galerie Kabinet (CZ)
 • 2007 – Blažej Baláž – Texty 1988/2007, Košice, Východoslovenská galéria
 • 2007 – Blažej Baláž – Texty 1988/2007, Žilina, Považská galéria
 • 2009 – Blažej Baláž – POSEDLOST, Ostrava, Galerie Student (CZ)
 • 2009 – Blažej Baláž – SUCHARATOLEST, Bratislava, Dom umenia
 • 2009 – Blažej Baláž – WARTEZEIT, Wien, Slowakisches Institut (AT)
 • 2011 – Blažej Baláž – Konceptuálne texty, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
 • 2011 – Mária Balážová, Blažej Baláž – Post-Geo-Text, Berlin, Slowakisches Institut, (D)
 • 2012 – Blažej Baláž – EINEMU, Nitra, Nitrianska galéria
 • 2013 – Blažej Baláž - Travestie, Martin, Turčianska galéria
 • 2014 – Blažej Baláž: Private/Public, Nové Zámky, Galéria umenia Ernesta Zmetáka
 • 2015 – Blažej Baláž: Keď aktivizmus sa stáva umením / When Activism Becomes Art, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
 • 2018 – Blažej Baláž: ghOstwriter, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria

Kolektívne výstavy (výber)

upraviť
 • 1987 – Salón mladých ´87, Bratislava
 • 1988 – Medzinárodné bienále grafiky, Krakow, (PL)
 • 1988 – Mladé slovenské umenie, Bukarest (RO)
 • 1989 – Ľ Europe des Graveurs, Grenoble (F)
 • 1989 – 18th International Print Biennale, Ljubljana (YU)
 • 1990 – Intergrafik 90, Berlin (D)
 • 1990 – Drawing 1990, Provo (USA)
 • 1991 – International Print Triennial, Krakow (PL)
 • 1991 – The European Triennial Competition of Non-traditional Graphic, Praha (CZ)
 • 1992 – 5. Trienále kresby. Wroclaw, (PL)
 • 1992 – 10th Norwegian International Print Triennale, Fredrikstad (N)
 • 1994 – International Print Triennial, Krakow (PL)
 • 1994 – Intergrafia ´94 – World Award Winners Gallery, Katowice (PL)
 • 1995 – Seitenwechsel , Heidelberg, Heidelberger Schlos (D)
 • 1995 – 21st International Print Biennale, Ljubljana, Moderna Galerija (SL)
 • 1995 – 12th International Biennale of Small Sculpture, Murska Sobota, Galerija Murska Sobota (SL)
 • 1995 – Interactions II, Novara, Gallery UXA (I)
 • 1996 – 10th Seoul International Print Biennale, Seoul, Il Min Cultural center (Korea)
 • 1997 – International Print Triennial ´97, Cracow, Bunkier Sztuki (PL)
 • 1997 – Picturale, Est, Strasbourg, Ľ Espace – Exposition de la CCI, Altkirch, CRAC Alsace (FR)
 • 1998 – Postmoderna v umení 2.pol. 80.rokov , Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
 • 1999 – 23rd International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, Moderna galerija (SL)
 • 2001 – LIGHThouse, Žilina, Považská galéria umenia
 • 2001 – Umenie akcie 1989 - 2000, 1989-2000, Poprad, Tatranská galéria
 • 2001 – Object / object, Prague, The Czech Museum of Fine Arts (CZ)
 • 2002 – 2ème Biennale internationale ď estampe contemporain, Trois – Rivières, La Maison de la culture (Canada)
 • 2002 – Nový koniec maľby, Trnava, Galéria Jána Koniarka
 • 2005 – New Zlin Salon 2005 / Contemporary Czech and Slovak Fine Art, Zlín, House of Art (CZ)
 • 2005 – Contemporary Slovak Painting 2000-2005, Prague, City Gallery (CZ)
 • 2006 – Slovenská grafika 20. storočia, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
 • 2007 – Kvintakord, Prague, Gallery of the Slovak Institut (CZ)
 • 2008 – Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej, Brno, Galérie u Dobrého pastýře (CZ)
 • 2009 – Intertext / From conceptual to postconceptual text, Galéria Jána Koniarka, Trnava
 • 2010 – Formate der Transformation 89-09, MUSA - Museum auf Abruf, Vienna, (AT)
 • 2010 – After Hours : Phase 2 / Artists from Slovakia, Santa Ana, Orange County Center for Contemporary Art, USA
 • 2011 – 1st International Biennial of Drawing , Municipal Muzeum, Győr, (HU)
 • 2011 – Sedmokrásky a klony, Slovenská národná galéria, Bratislava
 • 2011 – ObraSKov, Wannieck Gallery, Brno, (CZ)
 • 2012 – 5th International Drawing Competition Wroclaw 2012, Muzeum Architektury, Wroclaw, (PL)
 • 2012 – Krv , Slovenská národná galéria, Bratislava
 • 2014 – 9th International Biennial of Drawing Pilsen 2014, Plzeň, (CZ)
 • 2015 – Close-Up, etc.Galerie, Praha (CZ)
 • 2015 – Poe(Vi)zia, Bratislava, Galéria Médium
 • 2015 – Here and Now, Műcsarnok, Budapest (HU)
 • 2015 – XII International Graphic Art Biennale Dry Point, Uzice, Gradska galerija (RS)
 • 2015 – Jiný pohled /Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996 – 2014, Plzeň (CZ)
 • 2015 – 5th International Drawing Triennial, Tallin Art Hall, Tallin (EE)
 • 2016 – Osten Biennial of Drawing, Skopje (MK)
 • 2016 – Spoločensky živí, Galéria SVU – Umelka, Bratislava
 • 2018 – International Print Triennial Kraków 2018, Cracow, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, (PL)
 • 2018 – Osten Biennial of Drawing, Skopje (MK)
 • 2019 – International Drawing Biennale India 2018-19, New Delhi (India)
 • 2019 – SIGNAL – The Story of (Post-) conceptual art in Slovakia, Budapest, Ludwig Museum (HU)

Ocenenia

upraviť
 • 1987 – Čestné uznanie, Súčasná slovenská grafika IX, Banská Bystrica
 • 1990 – Award of Excellence, 6th International Miniature Print Biennale, Seoul ( South Korea)
 • 1995 – Cena Masarykovej akadémie umění, Praha (CZ)
 • 1996 – Cena Ex Aequo, Súčasná slovenská grafika XIII, Banská Bystrica
 • 2005 – Cena mesta Banská Bystrica, Súčasná slovenská grafika 16, Banská Bystrica
 • 2008 – Cena mesta Trnava
 • 2014 – Cena Unie výtvarných umělců České Republiky, 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 (CZ)
 • 2016 – Special Award by the Jury - Osten Biennial of Drawing 2016, Skopje (MK)

Zastúpenie v zbierkach (výber)

upraviť

Najznámejšie diela

upraviť
 • Červený triptych (1986/87)
 • Mechanický raj (1988 – 90)
 • Oklamaná figura (1988)
 • Chlapci z Črpáklandu (1988)
 • Nádych a výdych 1 (1991)
 • Bez názvu (1991)
 • Výkh/lad/ (1992)
 • HROBONJOUR (1992)
 • POLETIKA (1993)
 • Postscriptum II' (1993)
 • Postscriptum IV (1993)
 • Moja cesta (1993 – )
 • Posledná večera, (1994) – (Zbierka Východoslovenskej galérie Košice) [6]
 • Hexameter (1995)
 • Artwart (1997)
 • Skarabeus (1997)
 • Dobrý deň, pani Kopplová (1997)
 • Pamäť 2 (Nezaprášená maľba) (1998)
 • Mandala 4 /Čierna, (1997 – 2000) – (Zbierka Galérie J. Koniarka, Trnava) [7] Archivované 2019-04-14 na Wayback Machine
 • Geld macht frei (2001)
 • Makové pole (2001/02)
 • MONEYENOM (2003)
 • GODSAVEUS (2003)
 • CELEVRITI (2004)
 • WETRUSTIN (2004-2007)
 • Treptomachie – O-NIE 1-104 (2005)
 • ZLATOKOPI (2006)
 • WART 1 – 4 (2007)
 • WARTERAUM (2007)
 • WARTEZEIT (2007)
 • TOTOJEZIVOTPRESVINE (2007)
 • SUCHARATOLEST (2008)
 • BESTEHLEN (2007/09)
 • Treptomachia.Sk - Vanitas, 2011
 • Treptomachia.En - Wart, 2011
 • Umenie po poézii 6 / IAMAPERIPHERALARTIST, 2011/12
 • Umenie po poézii 7 / IAMAPSEUDOCONCEPTUALARTIST, 2012
 • Umenie po poézii 8 / IAMACHECHEN, 2012
 • Treptomachia.wd / EINTOTESKAPITALKUNSTEMU, 2014 [8]
 • OSTWEST/RITZAPADU, 2014 [9]
 • 12 spôsobov zabíjania, 2018 [10]


Bibliografia

upraviť
 • autorské monografie a katalógy:
  • Orišková, Mária; Gajdoš, Roman; Baláž, Blažej (2016), Blažej Baláž - Moja cesta (1 vyd.), Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, ISBN 978-80-8082-992-6 
  • Baláž, Blažej (2009), Texty k textom (1 vyd.), Trnava: Trnavská univerzita, ISBN 978-80-8082-314-6 
  • Lasotová, Dáša (2009), Blažej Baláž : POSEDLOST (1 vyd.), Ostrava: Galerie Student, Ostravská univerzita 
  • Beskid, Vladimír; Gajdoš, Roman (2007), Blažej Baláž. Texty 1988–2007 (1 vyd.), Trnava: Trnavská univerzita, ISBN 978-80-8082-129-6 
  • Valoch, Jiří; Vartecká, Anna (2003), Blažej Baláž 1975–2003 (1 vyd.), Trnava: Trnavská univerzita, ISBN 80-89074-22-7 
  • Tajkov, Peter (2001), Blažej Baláž : Geld macht frei (1 vyd.), Košice: Múzeum V. Löfflera, ISBN 80-88760-45-3 
  • Vrbanová, Alena (1996), Blažej Baláž : 19+19=38 / Mincová grafika (1 vyd.), Kremnica: Múzeum mincí a medailí, ISBN 80-967545-1-3 
  • Jančár, Ivan (1993), Blažej Baláž Postscriptum II (1 vyd.), Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, ISBN 80-900970-7-3 
  • Bartková, Zuzana (1992), Blažej Baláž (1 vyd.), Banská Bystrica: Štátna galéria 
  • Ilievová, Danica; Demová, Jana (1991), Mária Balážová / Blažej Baláž (1 vyd.), Trnava: Galéria J. Koniarka, Galéria F. Studeného Nitra 

Referencie

upraviť
 1. BÖHMEROVÁ, Zuzana. Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : GMB Bratislava a Roman Fečík, 2007. ISBN 978-80-88762-90-4. Kapitola Medailóny. Blažej Baláž, s. 312.
 2. VLK, Karol. Prínos mladej grafiky. Výtvarný život, 1989, roč. XXXIV, čís. 6.
 3. GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 1999. ISBN 80-968283-0-4. Kapitola Umenie z odpadu, s. 284 - 285.
 4. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-09-20]. Dostupné online. Archivované 2008-05-29 z originálu.
 5. VRBANOVÁ, Alena. Umenie 20. storočia. Bratislava : SNG Bratislava, 2000. ISBN 80-8059-031-1. Kapitola Nové podoby grafickej tvorby, s. 114- 116.
 6. BALÁŽ, Blažej. Grafika – Blažej Baláž. In Manuál. Trnava : Errata, 2000. ISBN 80-968288-1-9. S. 12 - 22.
 7. [1]
 8. MICHÁLEK, Ondřej. Magie otisku. Grafické techniky a technologie tisku. Brno : Barister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-098-1. S. 246, 248, 249.
 9. BALÁŽ, Blažej. Texty k textom. Trnava : Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, 2009. ISBN 978-80-8082-314-6. S. 30.
 10. VALOCH, Jiří. Slovenská geometrie 1. Plzeň : Galerie města Plzně, 2010. ISBN 978-80-87289-09-9. S. 6-7.
 11. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2008-10-21]. Dostupné online. Archivované 2011-07-27 z originálu.
 12. [2]
 13. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2010-02-21]. Dostupné online. Archivované 2009-11-16 z originálu.
 14. [3]
 15. [4]
 16. GREGOROVÁ, Lucia. Krv. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012. ISBN 978-80-8059-170-0. S. 86-87.
 17. VALOCH, J.; VARTECKÁ, A.. Blažej Baláž /1975-2003. Trnava : Na východ od raja a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2003. 132 s. ISBN 80-89074-22-7.
 18. (Post-Geo - R. Gajdoš)
 19. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-09-19]. Dostupné online. Archivované 2011-07-27 z originálu.
 20. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2008-10-21]. Dostupné online. Archivované 2011-07-27 z originálu.
 21. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2015-08-26]. Dostupné online. Archivované 2016-03-07 z originálu.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť