Bod rovnodennosti alebo ekvinokciálny bod je bod (na nebeskej sfére), v ktorom sa pretína ekliptika so svetovým rovníkom. Existujú celkovo dva také body: tzv. jarný bod a jesenný bod.

Jarný bod

upraviť

Jarný bod je bod rovnodennosti, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jarnej rovnodennosti. Ide o jeden z najdôležitejších bodov na oblohe, pretože sú naň naviazané rovníkové súradnice (ekvatoriálne súradnice), ekliptikálne súradnice a znamenia zvieratníka.

Je to základný bod dvoch súradnicových sústav. Tomu zodpovedajú aj jeho rovníkové súradnice: rektascenzia = 0 hodín, 0 minút, 0 sekúnd, deklinácia = 0 stupňov, 0 minút, 0 sekúnd. Podobne je na tom aj ekliptikálna dĺžka a šírka, ktorej hodnoty sú v jarnom bode tiež nulové.

V súčasnosti sa jarný bod nachádza v súhvezdí Rýb, v jeho juhovýchodnej časti. V dôsledku precesie sa však pohybuje rýchlosťou 50,26 oblúkových sekúnd smerom do súhvezdia Vodnár. Ide o smer oproti zdanlivému ročnému pohybu Slnka. Preto je tropický rok o niečo málo kratší ako siderický rok. Zároveň sa jarný bod nachádza v znamení Barana, preto sa označuje symbolom tohoto znamenia. Znamenia zvieratníka sa na rozdiel od súhvezdí pohybujú spolu s ním, preto tento bod ostane v znamení Barana už navždy.

Jesenný bod

upraviť

Jesenný bod je bod rovnodennosti, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jesennej rovnodennosti. Je opakom jarného bodu a leží v súhvezdí Panna.

Pozri aj

upraviť
  • PLAUCHOVÁ, Jana. Súhvezdia od Andromedy po Žirafu. Redakcia Eduard Koči; ilustrácie Peter Zimnikoval; Beata Zimnikovalová, Michal Mojžiš, Tibor Krátky. prvé vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 2023. 592 s. ISBN 978-80-89998-357. Kapitola Ryby, s. 327.