Budujme stát pro 40 000 000 lidí

Budujme stát pro 40 000 000 lidí je vizionárska kniha Jana Antonína Baťu prvýkrát vydaná v roku 1937 v Zlíne v rozsahu 158 strán (v roku 1938 vyšlo II. rozšírené a revidované vydanie so 184 (6) stranami a rozmermi 20,5 x 27,8 cm).

Budujme stát pro 40 000 000 lidí
Budujme stát pro 40 000 000 lidí

Autor Jan Antonín Baťa
Pôvodný jazyk čeština
Krajina vydania Česko-Slovensko
Dátum 1. vydania originálu 1937
Slovenské vydania knihy

Kniha opisuje, ako by mohlo celé Česko-Slovensko dosiahnuť ešte vyššiu úroveň, a to v ekonomickej, technickej i dopravnej oblasti. Baťa v nej uviedol, že pomocou lepších metód v ťažbe nerastných surovín a poľnohospodárstve, vybudovaním dopravnej infraštruktúry a nadväzujúcim rozšírením remesiel a obchodu celá krajina uživí 40 miliónov ľudí.

DopravaUpraviť

Ekonomicky Česko-Slovensko rozdelil na západnú časť (krajina Česká a Moravskoslezská), ktorá by bola priemyselnou základňou, a východnej (Slovensko a Podkarpatská Rus), kde by bola základňa surovinová. Dopravne potom plánoval prepojiť celú krajinu predovšetkým cestnou magistrálou, ktorá by bola základom dopravnej siete, vedenú zhruba v trase Cheb - Plzeň - Havlíčkův Brod - Brno - Žilina - Užhorod - Chust. Mala byť vybudovaná v priebehu troch rokov a skrátila by cestovný čas pre najdôležitejší západo-východný smer.

Podobne mali vzniknúť vodné spoje, predovšetkým veľké prieplavy Dunaj-Odra-Labe a Bratislava-Solotvyno. Mali byť budované ale aj malé vodné kanály, podľa vzoru už vybudovaného Baťovho kanála z Otrokovíc do Rohatca, a stavané veľké priehrady a hydroelektrárne.

Baťa tiež plánoval vybudovať železničnú magistrálu z Chebu do zakarpatskej obce Dilove a zblížiť jednotlivé tarify v železničnej doprave. Ministerstvo železníc chcel však premeniť na ministerstvo dopravy, pretože podporoval všetky druhy dopravy, hoci s preferenciou autodopravy. Okrem toho chcel značne rozšíriť sieť obchodných letísk a telefónnej siete.

AdministratívaUpraviť

Okrem tohto sa dielo zaoberá aj ďalšími makroekonomickými vzťahmi a tiež štátnou správou. Baťa chce znížiť dane, zjednodušiť daňové predpisy a systém podpôr, odstrániť byrokratickú legislatívu a daňové zvýhodnenia a prenechať niektoré služby, kde fungujú stratové štátne podniky súkromnému podnikaniu. Podporuje väčšiu priepustnosť medzi jednotlivými živnosťami, výskum a učňovské a obchodné školstvo.

Baťa v knihe propaguje právnu istotu, chce menej zákonov, zato trvalejších, zrozumiteľných a bez retroaktivity a odmieta mimoriadne vládne opatrenia. Žiada, aby bol vydaný zákon o zodpovednosti štátu, za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a chcel by dokončiť zjednotenie zákonov platných v českých krajinách a na Slovensku. Chce dobre fungujúce súdnictvo, rozšíriť Najvyšší správny súd a uviesť do života ústavný súd.

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť