Cech (rozlišovacia stránka)

Cech (zastarano alebo nárečovo aj: cecha) môže byť:

 • združenie remeselníckych majstrov (prípadne iných výrobcov alebo drobných obchodníkov) jedného alebo viacerých príbuzných odborov v (najmä európskych) mestách od stredoveku (na Slovensku asi od 14. storočia) do 19. storočia, ktoré chránilo hospodárske, sociálne a politické záujmy svojich členov[1][2][3][4][5][6], pozri cech
 • hovorovo, nárečovo a historicky: združenie ľudí so spoločnými záujmami, (akýkoľvek) spolok, spoločenstvo[7][8][9][10][11], pozri združenie a spolok
 • hovorovo: skupina resp. druh ľudí so spoločnými záujmami, zamestnaním, vekom a pod. (napr. novinársky cech)[12][9][8][7]
 • nárečovo: skupina ľudí (napríklad niekde stojaca) [10], pozri skupina a človek
 • hovorovo alebo nárečovo: účet resp. útrata (výdavok) v pohostinskom alebo zábavnom podniku (najmä [a pôvodne len] za celú skupinu ľudí)[13][9][8][7][14], pozri pod faktúra (účet)
 • historicky:
  • poriadok[11]
  • členský podiel pri vstupe do (remeselníckeho) cechu[11]
  • finančný príspevok na jedlo a pitie pri podujatí spoločenstva či (remeselníckeho) cechu[11]
  • pitie v skupine ľudí[14], pozri pod pitie

Cech môže byť aj:

 • výrobná organizačná jednotka priemyselného podniku, ktorá je časťou závodu a spravidla združuje niekoľko dielní tvoriacich technologický, miestny alebo inak definovaný celok, u nás (najmä v minulosti) len v strojárstve, synonymum: prevádzka[6][15][16][3][12][7], pozri prevádzka (organizačná jednotka)
 • priezvisko, pozri Cech (priezvisko), napr.:
  • Donovan Cech, juhoafrický veslár (* 1974)
  • Thomas Cech, americký chemik, laureát Nobelovej ceny za chémiu (* 1947)

CECH môže byť:

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. cech. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 116. (detto:FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.)
 2. cechy. In: ŠKVARNA, Dušan, et al. Lexikón slovenských dejín. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 357 s. ISBN 80-08-02478-X. S. 194.
 3. a b cechy. In: Pyramída. S. 542.
 4. Zunft. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 20. Leipzig 1909, S. 1015-1017. [1]
 5. Zunft. In: Lexikon des Mittelalters. CD-ROM. Verlag J.B. Metzler, 2000. ISBN 3-476-01819-9.
 6. a b cech. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie. 2. přeprac. vyd. Zväzok 1 A – O. Praha : Svoboda, 1984. 775 s. (Členská knižnice / Nakladatelství Svoboda.) S. 89.
 7. a b c d cech. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 157.
 8. a b c cech. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 83.
 9. a b c cech. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 10. a b cech. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 199.
 11. a b c d cech. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 90.
 12. a b cech. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 13. cech. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 205.
 14. a b cech. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 15. organizace výrobního podniku. Technický naučný slovník. Ed. Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Zväzok A – F. Praha : SNLT, 1962. 653 s. (Řada technických slovníků.) S. 408.
 16. cech. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 493.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.