Chránená krajinná oblasť Blanský les

Chránená krajinná oblasť Blanský les bola vyhlásená v roku 1990 a zaberá plochu 212,35 km². Väčšina územia spadá do okresu Český Krumlov, menšia časť na severe a západe do okresov České Budějovice a Prachatice. Ide o pozoruhodne zachovalý krajinný celok v podhorí Šumavy s početnými cennými lokalitami.

Chránená krajinná oblasť
Blanský les

CHKO Blanský les
KrajinaČesko Česko
RegiónJuhočeský kraj
Rozloha212,35 km²
Dát.založenia1990
SprávaSpráva CHKO Blanský les
Český Krumlov
WebOficiálna stránka
V. Kategória chránených území IUCN

Horopis

upraviť

Územie chránenej krajinnej oblasti zasahuje do geomorfologického celku Šumavské podhorie, podcelkov Prachatická hornatina (prevažná časť územia), Bavorovská vrchovina (malá časť na severozápade územia patrí k okrsku Netolická pahorkatina) a Českokrumlovská vrchovina (na juhu CHKO malý cíp okrsku Boletická vrchovina). Z podcelku Prachatická hornatina zasahujú do územia okrsky Blanský les (centrálna najvyššia časť územia), Křemžská kotlina (centrálna zníženina), v južnej časti Chvalšinská kotlina a na západe Lhenická brázda. Pruh na východe územia tvorí Kaplická brázda (okrsky Kroclovská a Velešínská pahorkatina), ktorá už patrí k celku Novohradské podhorie.

Vlastný masív Blanského lesa je plochá hornatina, ktorej široké chrbáty podkovovito obklopujú hlbokú tektonickú kotlinu Křemžského potoka. Ostatné územie má skôr charakter plochej až členitej vrchoviny. Na východe je masív Blanského lesa ostro ohraničený hlboko vrezaným údolím Vltavy. Priemerná nadmorská výška kotlín je 550 m, chrbátov 750 m.

Významné vrcholy:

Geológia

upraviť

V geologickom podloží úplne prevládajú premenené horniny, najmä granulit. Významné sú vložky hadcov a kryštalických vápencov, ktoré podmieňujú vznik špecifických pôd a im príslúchajúcich rastlinných spoločenstiev.

Vodstvo

upraviť

Juhovýchodnú hranicu oblasti tvorí na krátkom úseku rieka Vltava, ktorej kaňon leží vo výške asi 400 m nad morom. Os územia tvorí Křemžský potok, pretekajúci širokou kotlinou a vlievajúci sa do Vltavy pod zrúcaninou hradu Dívčí kámen.

Flóra a fauna

upraviť

Územie oblasti je z 55% pokryté lesnými porastami. Svojim zložením sú unikátnym komplexom prirodzených lesov. Pôvodný rastlinný pokryv Blanského lesa tvorili až na nepatrné výnimky bučiny. V priebehu kolonizácie boli čiastočne vyťažené a v uplynulých dvoch storočiach nahradené kultúrnymi porastmi smreku a borovice. Na značnej časti plochy, najmä na severných svahoch, sa bučiny v pôvodnej forme zachovali dodnes a sú tu zámerne pestované. Miestami sa v bukových porastoch vyskytuje v menšej miere jedľa. Zoologicky a botanicky zaujímavé sú i v ostrovčekoch sa vyskytujúce reliktné bôry na hadcoch a pri južnom okraji oblasti maličké oblasti kryštalických vápencov. Najvýznamnejšie lokality týchto vzácnych stanovíšť sú zvlášť chránené.

CHKO je bohatá i na rad druhov nižších rastlín. Ich výskyt je všeobecne podmienený prítomnosťou rozsiahlych bukových lesov. V ich bohatom podraste nájdeme marinku voňavú, srnovník purpurový, hluchavku žltú, lykovec jedovatý, vranovec štvorlistý a mnohé ďalšie.

Rastlinné a lesné spoločenstvá sú sprevádzané prirodzenou faunou. Medzi najpozoruhodnejšie patria skupiny hmyzu a mäkkýšov viazaných na vápencové a hadcové lokality. Z lovnej zvere je najhojnejšia srnčia zver a diviak lesný, postupne sa sem šíri aj zver jelenia. Z vtákov je zastúpená silná populácia holuba plúžika, vyskytuje sa tu jariabok hôrny, muchárik červenohrdlý i muchárik čiernohlavý.

Maloplošné zvlášť chránené územia

upraviť

Na území chránenej krajinnej oblasti je vyhlásených 10 prírodných rezervácií (PP), 8 prírodných pamiatok (PP) a 1 národná prírodná rezervácia (NPR).

Náučné chodníky

upraviť
  • Správa Chránenej krajinnej oblasti Blanský les prevádzkuje náučný chodník národnej prírodnej rezervácie Vyšenské kopce. Chodník symbolicky začína pred budovou správy CHKO vo Vyšnom. Má dve vetvy – jedna začína a končí vo Vyšnom, druhá potom pokračuje na vlakovú stanicu v Českom Krumlove. Chodník je určený iba pre peších, je asi 2,5 km dlhý a má 14 zastávok.
  • Ďalší náučný chodník vedie po trase Třísov – Dívčí Kámen – Holubov územím pri ústí Křemžského potoka do Vltavy, kde sa vedľa prírodných pozoruhodností sústredili už od praveku i ľudské aktivity.
  • Náučný chodník Brložskom začína v Brlohu a vedie údolím Dobročkovského potoka, cez Kuklov a vrch Stržíšek späť do východzieho miesta. Je dlhá 7,2 km a má 16 zastávok.
  • Náučný chodník Červený Dvůr je asi tojkilometrový okruh zámockým parkom. Má 14 zastávok s informáciami hlavne o vzniku a histórii krajinárskeho parku.
  • Náučný chodník okolo Klete bol ako posledný novo zriadený v roku 2006 pri príležitosti 50. výročia prírodnej rezervácie Kleť. Meria 5 km a poskytuje informácie zamerané predovšetkým na miestnu prírodou a tiež históriu stavieb na vrchole Klete.

Historické pamiatky

upraviť

Okrem prírodných krás je Blanský les bohatý aj na historické pamiatky a ľudovú architektúru. K najvýznamnejším patrí cisterciánsky kláštor Zlatá Koruna s kostolom z 13. stor., ďalej zrúcanina rožmberského hradu Dívčí kámen, na Brložsku zvyšky nedostavaného neskoro gotického kláštora v Kuklove. Zaujímavé je tiež keltské oppidum pri Třísove (Archeologické výskumy v regióne Český Krumlov). Medzi pamiatkami ľudovej architektúry vyniká obec Holašovice.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°53′35″S 14°15′28″V / 48,893056°S 14,257778°V / 48.893056; 14.257778