Cysteín

chemická zlúčenina
Nezamieňať s heslami cystín, cysteamín, cytozín alebo cytidín.

Cysteín (skratka Cys, C) je aminokyselina, ktorá vo svojom reťazci obsahuje atóm síry vo forme SH skupiny. Je to jedna z proteíngénnych aminokyselín, čiže sa nachádza ako súčasť proteínov v živých organizmoch. Medzi dvoma cysteínmi v proteíne sa môže utvoriť väzba zvaná disulfidický mostík, ktorá stabilizuje priestorovú štruktúru daného proteínu. Cysteín pôsobí v organizme ako súčasť detoxifikačného systému. Keď ťažké kovy preniknú do organizmu, vytvárajú cheláty, ktoré reagujú s tiolovými skupinami cysteínu. Následne sa vylúčia obličkami.

Cysteín
Cysteín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3H7NO2S
Systematický názov Kyselina 2-amino-3-sulfanylpropánová
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 121,15 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS L: 52-90-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.