Dihydrogenfosforečnan sodný

chemická zlúčenina

Dihydrogénfosforečnan sodný (NaH2PO4) je rozpustná sodná soľ kyseliny fosforečnej. Používa sa ako laxatívum, ako pomocná látka vo farmácii a tiež, v roztoku v kombinácii so sodnými soľami kyseliny fosforečnej, pri príprave fosfátového pufru. Je nerozpustný v etanole. Záporný logaritmus disociačnej konštanty kyseliny pKa je 6,8 – 7,20 (v závislosti od fyzikálno-chemických charakteristik pri stanovení pKa)[1]. Reakcia vodného roztoku (12 g/l pri 25 °C) pH = 4,5.

Dihydrogénfosforečnan sodný
Dihydrogénfosforečnan sodný
Dihydrogénfosforečnan sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaH2PO4
Synonymá Kyslý fosforečnan sodný, primárny fosforečnan sodný
Vzhľad biely prášok alebo kryštáliky
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 120,0 u
Molárna hmotnosť 119,977 g/mol
Teplota topenia 170 °C(bezvodný)
100 °C (monohydrát, za straty kryštálovej vody)
60 °C (dihydrát)
Teplota rozkladu > 170 °C
Hustota 1,48 g/cm³(bezvodný)
2,04 g/cm³ (monohydrát)
1,915 g/cm³ (dihydrát)
Rozpustnosť vo vode:
59,9 g/100 ml (0 °C)
85 g/100 ml (20 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7558-80-7
EINECS číslo 231-449-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PrípravaUpraviť

Dá sa pripraviť najrôznejšími spôsobmi. V laboratóriu sa dá pripraviť napríklad čiastočnú (do prvého stupňa z troch možných) neutralizáciou kyseliny fosforečnej hydroxidom sodným:

 

ReferencieUpraviť

  1. Salaun, F.: "Influence of mineral environment on the buffering capacity of casein micelles", "Milkwissenschaft", 62(1):3

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dihydrogenfosforečnan sodný na českej Wikipédii.