Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (skr. FMFI UK, slangovo Matfyz) je jedna z fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.

Budova FMFI UK v Bratislave

História Upraviť

Fakulta vznikla v roku 1980 s názvom Matematicko-fyzikálna fakulta (MFF UK), po vyčlenení pracovísk fyziky, astronómie, geofyziky, meteorológie a informatiky spod Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Tento krok prišiel po viac ako štyridsiatich rokoch snaženia viacerých generácií pedagógov a vedeckých pracovníkov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

V septembri 2000 bola fakulta premenovaná na dnešný názov – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Dôvodom bolo zdôraznenie skutočnosti, že sa na nej úspešne rozvíjajú tri rovnocenné odbory.[1]

Poloha Upraviť

FMFI UK sa nachádza v Bratislave, v Mlynskej doline, v tesnom susedstve budov Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

V blízkosti sa nachádzajú Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra (UK), Študentský domov Mladosť (STU) v Mlynskej doline a Vysokoškolský internát Družba pri Botanickej záhrade (UK).

Katedry [2] Upraviť

Matematické katedry Upraviť

 • Katedra algebry a geometrie (profil, domovská stránka)
 • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky (p, d)
 • Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky (p, d)

Fyzikálne katedry Upraviť

 • Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (p, d)
 • Katedra experimentálnej fyziky (p, d)
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky (p, d)
 • Katedra teoretickej fyziky (p, d)

Informatické katedry Upraviť

 • Katedra aplikovanej informatiky (p, d)
 • Katedra informatiky (p, d)

Didaktické katedry Upraviť

 • Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky (p, d)

Podporné katedry Upraviť

 • Katedra jazykovej prípravy (p, d)
 • Katedra telesnej výchovy a športu (p, d)

Akreditované študijné programy Upraviť

Bakalárske štúdium (odborné) Upraviť

 • Fyzika
 • Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
 • Biomedicínska fyzika
 • Technická fyzika
 • Matematika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Manažérska matematika
 • Poistná matematika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Dátová veda

Bakalárske štúdium (učiteľské) Upraviť

 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky
 • Učiteľstvo matematiky a fyziky
 • Učiteľstvo matematiky a informatiky
 • Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
 • Učiteľstvo fyziky a informatiky
 • Učiteľstvo informatiky a biológie

Magisterské štúdium (odborné) Upraviť

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Biomedicínska fyzika
 • Fyzika plazmy
 • Fyzika tuhých látok
 • Physics of the Earth
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Meteorológia a klimatológia
 • Optika, lasery a optická spektroskopia
 • Teoretická fyzika
 • Matematická analýza
 • Matematické štruktúry
 • Numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
 • Počitačová grafika a geometria
 • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
 • Manažérská matematika
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Informatika
 • Informatika (konverzný, pre aplikovaných informatikov z Bc.)
 • Kognitívna veda
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika (konverzný)

Magisterské štúdium (učiteľské) Upraviť

 • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky
 • Učiteľstvo matematiky a fyziky
 • Učiteľstvo matematiky a informatiky
 • Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy
 • Učiteľstvo fyziky a informatiky

Doktorandské štúdium Upraviť

 • Všeobecná fyzika a matematická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • Kvantová elektronika a optika
 • Jadrová a subjadrová fyzika
 • Fyzika plazmy
 • Astronómia a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorológia a klimatológia
 • Chemická fyzika
 • Biofyzika
 • Teória vyučovania fyziky
 • Matematická analýza
 • Numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
 • Diskrétna matematika
 • Geometria a topológia
 • Teória vyučovania matematiky
 • Aplikovaná matematika
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Informatika
 • Teória vyučovania informatiky

Vedenie fakulty [3] Upraviť

Dekan
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Prodekani
 • doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prvý prodekan, prodekan pre doktorandské štúdium
 • doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
 • RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
 • doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prodekan pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou
Tajomníčka
 • PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.

Fotogaléria Upraviť


Pavilón matematiky a informatiky, panoráma z križovatky pred vchodom (júl 2008)

Referencie Upraviť

 1. História fakulty [online]. Bratislava: Centrum informačných technológií UK, [cit. 2017-07-08]. Dostupné online.
 2. Pracoviská [online]. Bratislava: FMFI UK, [cit. 2017-07-08]. Dostupné online.
 3. Vedenie fakulty [online]. Bratislava: FMFI UK, [cit. 2017-07-08]. Dostupné online.

Literatúra Upraviť

 • ČIŽMÁR, Ján; ŠEBESTA, Juraj; ŠUSTER, Borislav. 25 rokov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava : PEEM, 2005. 361 s. ISBN 80-89197-24-8.

Iné projekty Upraviť

Externé odkazy Upraviť

Súradnice: 48°09′09″S 17°04′13″V / 48,1524°S 17,0703°V / 48.1524; 17.0703