Fuksín

chemická zlúčenina

Fuksín je acidický indikátor (sfarbuje sa pri kyselinách). V pevnom skupenstve má podobu tmavozelených kryštálikov. Vo vodných roztokoch je fialový. V kyselinách sa sfarbuje do žlta. Fuksín je ako väčšina indikátorov zdraviu škodlivý. Pri jeho používaní sa doporučuje nosiť rukavice. Používa sa aj na farbenie oblečenia. V chémii sa využíva pri acidobázických titráciach a na výrobu Schiffovho činidla.

Fuksín
Fuksín
Fuksín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C20H19N3 . HCl
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PríkladUpraviť

Fuksín (indikátor)
pod pH 5 nad pH 6
5 6

V kadičke je vodný roztok hydroxidu sodného (NaOH) s fuksínom. Opatrne prilievajte byretou do kadičky kyselinu sírovú (H2SO4), kým sa roztok v kadičke nesfarbí do žlta. Toto je bod ekvivalencie titrácie.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť