Glyceraldehyd-3-fosfát

chemická zlúčenina

Glyceraldehyd-3-fosfát[1] (G3P) je metabolit, ktorý sa vyskytuje ako medziprodukt v niekoľkých dôležitých metabolických dráhach všetkých organizmov.[1][2][3][4] Je to anión monofosforečnanového esteru glyceraldehydu.

Glyceraldehyd-3-fosfát
Glyceraldehyd-3-fosfát
Glyceraldehyd-3-fosfát
Glyceraldehyd-3-fosfát
Glyceraldehyd-3-fosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3H7O6P
Synonymá Kyselina (R)-2-hydroxy-3-oxopropyldihydrogénfosforečná, D-glyceraldehyd-3-fosfát 3-fosfoglyceraldehyd, G3P, GA3P, GAP
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 170,058 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 591-59-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Nezamieňať s heslami glycerol-3-fosfát alebo 3-fosfoglycerát.

Intermediát v glykolýze a glukoneogenéze

upraviť

G3P je dôležitý medziprodukt, ktorý vzniká v metabolizme sacharidov, hlavne v glykolýze a glukoneogenéze. Vzniká v troch reverzibilných reakciách:[1][2]

fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza glyceraldehyd-3-fosfát dihydroxyacetónfosfát
      +  

Číslovanie uhlíkových atómov ukazuje, ktorú časť fruktózy tvoria jednotlivé triózy.

dihydroxyacetónfosfát triózafosfátizomeráza glyceraldehyd-3-fosfát
     
 
 
 
glyceraldehyd-3-fosfát glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza 1,3-bisfosfoglycerát
     
NAD+ + Pi NADH + H+
 
NAD+ + Pi NADH + H+
 
 

Touto poslednou reakciou sa premieňa ďalej v glykolýze, počas ktorej dochádza k rozkladu glukózy za vzniku pyruvátu.

Glyceraldehyd-3-fosfát vystupuje i v metabolizme fruktózy.[2]

Spojenie s ostatnými dráhami

upraviť

G3P je dôležitý, pretože takto umožňuje glycerolu (v podobe DHAP) vstúpiť do glykolýzy a glukoneogenézy. Podobne sa G3P účastní pentózafosfátovej dráhy.[1]

Intermediát v pentózafosfátovej dráhe

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Pentózafosfátová dráha

Glyceraldehyd-3-fosfát sa účastní i pentózafosfátovej dráhy. Vzniká ako medziprodukt presunu dvoj- a trojuhlíkových skupín z jedného sacharidu na druhý, počas ktorého dochádza k regenerácii glukóza-6-fosfátu z ribulóza-5-fosfátu.[1][2]

Intermediát vo fotosyntéze

upraviť

Počas svetlej fázy fotosyntézy u rastlín vznikajú dva ekvivalenty 3-fosfoglycerátu (3PG), kedy dochádza k spojeniu molekuly oxidu uhličitého s ribulóza-1,5-bisfosfátom (RuBP) vďaka enzýmu RuBISCO.[2] Následne sa počas Calvinovho cyklu 3PG sa mení na G3P vďaka ATP a NADPH.[1] Tým vzniká ADP, Pi a NADP+ pre ďalšie použitie. RuBP sa potom regeneruje z G3P, ktorý zároveň vstupuje do glukoneogenézy, kde z neho vzniká glukóza.[1]

G3P je zvyčajne vnímaný ako prvý koncový produkt fotosyntézy,[2] keďže sa dá okamžie použiť ako živina na zisk energie alebo spojiť s inými zlúčeninami na tvorbu monosacharidov, napríklad glukózy, ktorú je možné presunúť do iných buniek alebo uložiť v podobe nerozpustných polysacharidov (škrob, glykogén).

Celková rovnica

upraviť
  • fixácia: 6 CO2 + 6 RuBP (+ 12 ATP + 12 NADPH) →12 G3P (trojuhlíkové) (+ 12 ADP + 12 Pi + 12 NADP+ + H+)
  • regenerácia: 10 G3P (+ 6 ATP) → 6 RuBP (+ 6 ADP + 6 Pi)
  • syntéza: 2 G3P → glukóza (šesťuhlíková)

V iných biosyntézach

upraviť

Glyceraldehyd-3-fosfát zároveň vystupuje v biosyntéze tryptofánu, esenciálnej aminokyseliny, ktorú ľudské telo nedokáže syntetizovať. V jednom z posledných krokov dochádza k jeho štiepeniu počas syntézy indolu, ktorý tvorí postranný reťazec tryptofánu.[2]

G3P takisto vystupuje v biosyntéza tiamínu (vitamínu B1), ktorý ľudské telo takisto nedokáže syntetizovať.[chýba zdroj]

Referencie

upraviť
  1. a b c d e f g ŠKÁRKA, Bohumil; FERENČÍK, Miroslav. Biochémia. 3. vyd. [s.l.] : [s.n.], 1992. ISBN 80-05-01076-1. S. 149-154, 158-161, 176-180.
  2. a b c d e f g VOET, Donald. Biochemistry. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011. (4th edition.) Dostupné online. ISBN 978-0-470-57095-1.
  3. BERG, Jeremy M.; Tymoczko, Stryer. Biochemistry. 5th. vyd. New York : W.H. Freeman and Company, 2002. Dostupné online. ISBN 0-7167-3051-0.
  4. Nelson, D. L.; Cox, M. M. "Lehninger, Principles of Biochemistry" 3rd Ed. Worth Publishing: New York, 2000. ISBN 1-57259-153-6.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Glyceraldehyde 3-phosphate na anglickej Wikipédii.