Hyperbolická funkcia

Pojem hyperbolické funkcie označuje v matematike skupinu niekoľkých funkcií, ktoré sú analogicky podobné goniometrickým funkciám. Medzi základné hyperbolické funkcie patrí hyperbolický sínus (sinh, sh) a hyberbolický kosínus (cosh, ch), ďalej z nich odvodený hyberbolický tangens (tanh, th), hyberbolický kotangens (cotanh, coth, cth), sekans (sech), kosekans (csh). Inverzné funkcie k hyberbolickým funkciám označujeme ako hyperbolometrické funkcie.

Grafy hyperbolických funkcií

Rovnako ako goniometrické funkcie sínus a kosínus, ktoré definujú body na jednotkovej kružnici, hyperbolický sínus a hyberbolický kosínus zase definujú body pravej časti rovnoosej hyperboly. Parametrom týchto funkcií je tzv. hyperbolický uhol.

Definície hyperbolických funkcií upraviť

Ako hyperbolické funkcie nazývame nasledujúce štyri funkcie, kde   označuje Eulerovo číslo:

 • Hyperbolický sínus:
  ; kde  
 • Hyperbolický kosínus:
  ; kde  
 • Hyperbolický tangens:
  ; kde  
 • Hyperbolický kotangens:
  ; kde  

Vlastnosti upraviť

 • Pre hyperbolický sínus a kosínus platí:
  pre všetky  
 • Pre hyperbolický sínus a kosínus ďalej platí:
  pre všetky  
  pre všetky  
 
 

Monotónnsť a parita upraviť

Hyperbolický sínus je rastúca nepárna funkcia na intervale  , pričom limitne platí nasledovné:

 •  
 •  

Hyperbolický kosínus je párna klesajúca funkcia na intervale   a rastúca je na intervale  . Limitne pre túto funkciu platí nasledovné:

 •  
 •  

Hyperbolický tangens je nepárna rastúca funkcia na intervale  . Limitne pre ňu platí:

 •  
 •  

Hyperbolický kotangens je nepárna klesajúca funkcia na intervale   a  . Pre túto funkciu limitne platí:

 •  
 •  
 •  
 •  

Derivácie upraviť

Pre základné derivácie hyperbolických funkcií platia nasledovné vzťahy:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrály upraviť

Pre základné integrály hyperbolických funkcií platia nasledovné vzťahy:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kde   je integračná konštatnta.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

 • NEUBRUNN, Tibor; VENCKO, Jozef. Matematická analýza I. [s.l.] : Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Vysokoškolské skriptá, 1992. Dostupné online. Archivované 2009-12-27 z originálu.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hyperbolické funkce na českej Wikipédii.