Kastrácia (zoológia)

Kastrácia je zákrok, ktorým sa zastaví germinatívna (??) a hormonálna činnosť pohlavných žliaz. Fyzické vyrezanie pohlavných žliaz sa nazýva aj miškovanie. Vykastrovaný jedinec sa nazýva kastrát. Obvykle sa kastrujú samce (orchiektómia), ale v súčasnosti sa kastrujú aj samice, najmä feny a mačky (ovariohysterektómia).

Kastrácia mužov

upraviť

Kastrácia mužov sa vykonávala hlavne v minulosti, napríklad u strážcov háremov - nazývali sa eunusi. V niektorých krajinách pre istotu odstraňovali aj pohlavný úd. Vykonávala sa tiež u chlapcov spevákov pred nástupom puberty, aby u nich nedošlo k zmutovaniu hlasu. V súčasnosti sa v niektorých krajinách vykonáva u sexuálnych delikventov na vlastnú žiadosť, ak je to podmienkou prepustenia na slobodu.

Kastrácia sa môže vykonať aj zo zdravotných dôvodov, napríklad pri rakovine semenníkov alebo aj pri rakovine prostaty z dôvodu zníženia hladiny testosterónu. Kastrácia sa vykonáva prístupom cez slabiny alebo cez miešok v celkovej, čiastočnej alebo lokálnej anestézii.

Kastrácia žrebcov

upraviť

Teplokrvné žrebce sa kastrujú vo veku 2 - 3 rokov, chladnokrvné vo veku 1 - 2 rokov. Kastrujú sa žrebce nevhodné na plemenitbu. Znižuje sa tak ich temperament a sú ľahšie ovládateľné. Vykastrovaný kôň sa nazýva valach. Pred kastráciou by kôň aspoň 12 hodín nemal žrať.

Kastrácia kancov

upraviť

Kastrácia kancov sa robí z hospodárskych dôvodov. Mäso nekastrovaných kancov je totiž podmienečne poživateľné. Kastruje sa obvykle vo veku 2 - 4 týždňov. Kance vyradené z plemenitby treba vykastrovať 3 až 6 mesiacov pred usmrtením, aby mäso stratilo kančí zápach. Kastrovaný kanec sa nazýva brav.

Kastrácia býkov

upraviť

Býkov možno kastrovať nekrvavými alebo krvavými metódami. Nekrvavou metódou je napr. perkutánne rozmliaždenie semenných povrazcov kliešťami podľa Burdizza. Nevýhodou tejto metódy je, že môže dôjsť k recidíve pri nedôslednom rozmliaždení semenného povrazca. Ďalšie nevýhody: pomalé vstrebávanie semenníkov, nekróza kože na miešku. Kastrovaný býk sa nazýva vôl.

Kastrácia mäsožravcov

upraviť

Psy a kocúry sa kastrujú kvôli obmedzeniu nežiaducich povahových vlastností, súvisiacich so sexuálnym pudom.

Kastrácia kohútov

upraviť

V minulosti sa zvykli kastrovať aj kohúty. Kastrovaný kohút sa nazýva kapún. Kapúnie mäso má lahodnejšiu chuť.