Otvoriť hlavné menu

Chýba kód obce

Komárov (neoficiálna mestská časť Bratislavy)
obec
Szunyogdi1.jpg
Komárovský kostolík na Kazanskej ulici v Bratislave
Štát Slovensko Slovensko
Nadmorská výška 133 m n. m.
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka:
Kostol sv. Jozefa v Komárove, časti Podunajských Biskupíc

Komárov (maď. Szunyogdi, nem. Muckendorf) bola pôvodne samostatná obec na pravom brehu Dunaja, ktorá bola v roku 1950 [1] (alebo v roku 1944(?) [2]) pripojená k Podunajským Biskupiciam, ktoré sú od roku 1972 súčasťou Bratislavy.

Obsah

HistóriaUpraviť

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1341 pri vtedajšom ohraničení chotára Podunajských Biskupíc ako Zunyugd. V roku 1441 sa vyskytuje v dokumentoch ako Zwnyg, Zwnywg.[3] Obec sa spomína pod nemeckým názvom v podobe Mukkendorff aj v najstaršej pozemkovej knihe mesta Bratislavy (po roku 1439).[4] Od 15. storočia sa objavujú aj nemecké názvy obce (Muckendorf, Mokchendarff, Mughendorf a pod.), koncom 15. storočia sa objavuje maďarský názov (Zunyok), slovenský názov Komárov je až z roku 1927. [1]

V roku 1378 sa už spomína ako poddanská dedina ostrihomského arcibiskupstva.

Pri požiari v roku 1847 vyhorela celá obec.[5]

ObyvateľstvoUpraviť

V roku 1828 tu bolo 47 domov a žilo tu 341 obyvateľov, v roku 1855 383 obyvateľov a v roku 1884 481 obyvateľov. [1]

V roku 1892 tu žilo 467 obyvateľov (z nich 100% Maďarov), v roku 1910 532 obyvateľov (97% Maďarov), v roku 1921 615 obyvateľov (93% Maďarov) a v roku 1930 719 obyvateľov (83% Maďarov). Obyvateľstvo tvorili prevažne katolíci. [2]

PamiatkyUpraviť

Kostol sv. Jozefa bol postavený v neskororenesančnom slohu v roku 1681.[6] Dal ho postaviť ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcsényi údajne na mieste staršieho kostolíka.


ZdrojeUpraviť

  1. a b c Vladimír Horváth: Bratislavský topografický lexikon, 1990, ISBN 80-222-0229-0
  2. a b http://adatbank.sk/lexikon/szunyogdi-komarov/
  3. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1977. ISBN 71-071-77 Chybné ISBN. S. 410-411.
  4. JURÁNYI, Ladislav. Najstaršia pozemková kniha mesta Bratislavy (1439 až 1517). Formálny a obsahový rozbor.. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2013. Diplomová práca. S. 94.
  5. KONCSOL, László. A Csallóköz városai és falvai III.. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2005. ISBN 80-7149-721-5. S. 357-359.
  6. Súpis pamiatok na Slovensku, K - P. 1. vyd. Zväzok 2.. Bratislava : Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1968. S. 493-494.