Komunistická strana

politická strana, ktorá propaguje komunizmus

Komunistická strana je politická strana, ktorá propaguje komunizmus, a ktorej program spravidla vychádza z teórie marxizmu alebo marxizmu-leninizmu.

Mnohé takéto strany používajú termín komunistická aj vo svojom oficiálnom názve. Komunistické strany začali vznikať spravidla odštiepením zo sociálno-demokratických strán v rôznych krajinách sveta po vzniku komunistickej internacionály v Rusku v roku 1919 ale Komunistická strana Sovietskeho zväzu vznikla už roku 1903.

Ideovým východiskom komunistických strán je Manifest komunistickej strany od Karla Marxa a taktiež jeho dielo Kapitál. Cieľom komunistov je nastolenie komunizmu.

Najväčší vplyv dosiahli komunisti po druhej svetovej vojne, kedy sa stali de facto jedinými politickými stranami pri moci vo všetkých krajinách východnej Európy (vrátane Česko-Slovenska) a niektorých iných krajinách (tzv. "štátostrana"). V Česko-Slovensku bolo v roku 1989 okolo 11 % (1,7 milióna ľudí) obyvateľstva členmi KSČ a jej odnože KSS.

Komunistické strany upraviť

Zahraničné upraviť

Uvedené sú len historicky alebo v súčasnosti významné komunistické strany, úplný zoznam pozri Zoznam komunistických strán.

Vládnuce komunistické strany upraviť

Bývalé vládnuce komunistické strany upraviť

Na území Slovenska upraviť

Známi svetoví politici komunistických strán upraviť

Zahraniční upraviť

Slovenskí upraviť

Články o známych politikoch a členoch komunistických strán na Slovensku nájdete v kategórii Členovia KSČ/KSS, Politici KSS a Politici KSČ.