Kyselina fulmínová

chemická zlúčenina

Kyselina fulminová triviálne traskavá (chemický vzorec HCNO) je chemická zlúčenina, ktorú objavil roku 1824 Justus von Liebig. Jej výpary sú toxické. Je to organická kyselina a jeden z jej izomérov, kyselina izokyanatá, (HNCO) bol objavený o rok neskôr Friedrichom Wöhlerom.

Kyselina fulmínová
Kyselina fulmínová
Kyselina fulmínová
Kyselina fulmínová
Kyselina fulmínová
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HC≡NO
Vzhľad jedovatá, ľahko rozložiteľná plynná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 43,0 u
Molárna hmotnosť 43,025 g/mol
Teplota varu ~ 41,91 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 506-85-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Soli kyseliny sa nazývajú fulmináty a jedným zo stabilnejších (ale stále veľmi nebezpečným) je fulminát ortutnatý (Hg(CNO)2). Všetky fulmináty sú nestále a ľahko sa explozívne rozkladajú, čo je dôvod, prečo sa využívajú ako detonátory pre iné explozívne materiály a samé tak patria medzi primárne výbušniny.

Literatúra upraviť

  • GREENWOOD, Norman Neill; EARNSHAW, Alan. Chemie prvků I. 1. vyd. Praha : Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kyselina fulminová na českej Wikipédii.