Lekársky predpis

dokument vypísaný lekárom, ktorý ním žiada lekárnika o vydanie príslušného liečiva

Lekársky predpis (tiež recept, alebo recepis) je dokument vypísaný lekárom, ktorý ním žiada lekárnika o vydanie alebo pripravenie príslušného liečiva, medikamentu.

Lekárske predpisy sa píšu vždy v latinskom jazyku a obsahujú podrobné údaje pre lekárnika, ako má liek pripraviť, na aké podanie je určený (perorálne, intravenózne alebo vonkajšie - v tomto prípade na akú oblasť sa má liečivo nanášať) a jeho dávkovanie.

Časti receptu upraviť

  • Inscriptio – Nadpis. Obsahuje názov zariadenia a jeho evidenčné číslo.
  • Personalia aegroti - V tejto časti sa nachádzajú osobné údaje o pacientovi, tj. rodné číslo, meno a bydlisko.
  • Invocatio - Oslovenie, vyjadruje sa skratkou Rp.= vezmi, no tiež sa používa aj skratka Rx (hlavne v anglo-saských krajinách a údajne súvisí so vzývaním boha Jupitera)
  • Ordinatio - Príkaz, vlastný predpis, skladajúci sa z troch častí.
  • Datum - Dátum, označuje dobu vypísania receptu a tým pádom aj dobu do kedy je platný. ( Zvyčajná doba platnosti predpisu je 7 dní.)
  • Sigillum et nomen medici - Údaje o lekárovi, resp. meno a podpis.

Vypisovanie receptu upraviť

Na jednom lekárskom prepise môžu byť vypísané nanajvýš dva produkty. Ďalšou podmienkou je že z jedného lieku môže byť predpísaná dávka maximálne na 3 mesiace.

V lekárni môže byť pacientovi poskytnuté generikum (to je liek s odlišným názvom ale identickou účinnou látkou ako v predpísanom prípravku), v prípade že lekár nesúhlasí s jeho vydaním napíše do receptu pokyn-nemeniť! Z pravidla platí že lekársky predpis sa vypisuje do predtlačeného dokumentu, no vo výnimočných prípadoch môže lekár tento dokument nahradiť akýmkoľvek iným papierom, no musí na ňom uviesť frázu "Periculum in mora!". Takýto predpis platí 24 hodín od vypísania. Taktiež sú však aj lieky, na ktoré sa viaže tzv. preskripčné obmedzenie. To znamená že daný liek môže predpísať iba lekár s požadovanou odbornosťou, napríklad zubár, internista, dermatoverneológ a podobne. Taktiež však platí že aj keď napríklad všeobecný lekár má obmedzenie na predpísanie takého lieku, môže použiť odporučenie od daného odborníka, ktorý liečbu týmto prípravkom schválil.

Platnosť lekárskeho predpisu upraviť

Pri predpísaní väčšiny liekov je platnosť receptu 7 dní odo dňa vypísania, výnimkou sú však chemoterapeutiká alebo antibiotiká. Dôvodom je to, že tieto druhy liekov sú určené na potlačenie infekcie a jej liečbu. Ďalšou výnimkou sú recepty s diagonálnym modrým pruhom, ktoré majú platnosť 5 dní. Tieto recepty s modrou farbou sa používajú pri predpisovaní psychotropnej a omamnej látky II. skupiny. Špeciálnym prípadom sú však aj lieky z pohotovostnej služby, vzhľadom na to že ich podanie sa považuje za urgentné.

Lekársky poukaz upraviť

Okrem klasického lekárskeho predpisu sa používa aj lekársky poukaz, ktorý je špeciálne určený na výdaj zdravotnej pomôcky ako napríklad barle, ortézy a podobne.

Toto tlačivo je formátovo väčšie od lekárskeho predpisu a jeho platnosť je najčastejšie jeden mesiac. V prípade predpisu individuálnych pomôcok sa však táto doba predlžuje na 3 mesiace.