Ludvik Nábělek (1954)

slovenský psychiater

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (* 14. máj 1954, Martin) je slovenský lekár a vysokoškolský pedagóg, prednosta II. psychiatrickej kliniky SZU a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2014 je poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Ludvik Nábělek
slovenský lekár
Ludvik Nábělek
Narodenie14. máj 1954 (70 rokov)
Martin, Slovensko

Pochádza z lekárskej rodiny. Starý otec Ludvík, rodák Kroměříža na Morave sa v 20. rokoch usadil v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako praktický lekár. V období SNP bol jedným zo signatárov Proklamácie k slovenským vojakom a Proklamácie k slovenskému národu, ktorými bolo 30. augusta 1944 v Slobodnom slovenskom vysielači vyhlásené SNP.

Otec, MUDr. Ludvík Nábělek, počas SNP príslušník Vysokoškolského strážneho oddielu, bol zakladateľom a prvým primárom urologického oddelenia trnavskej nemocnice. Matka, MUDr. Darina Nábělková, rod. Moncoľová, prvá slovenská atestovaná anestéziologička založila lôžkové oddelenie ARO v Trnave, kde pôsobila ako primárka. Manželka, MUDr. Alena Nábělková, CSc., rodená Hojčková, pracuje ako primárka v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej, prednáša na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici. Dcéra Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková (1977) je vysokoškolská pedagogička, syn Ing. Ľudovít (1979) je podnikateľ a tenisový tréner.

Medzi príbuzných Ludvika Nábélka patria generáli Mirko, Milan a Miloš Veselovci - osobnosti SNP (praujovia), gymnaziálny profesor, filozof a autor astronomických máp PhDr. František Nábělek (prastarý otec, 1852 – 1915), univerzitný profesor, botanik, biológ a rektor UK v Bratislave PhDr. František Nábělek (prastrýko, 1884 – 1965), učiteľ, osvetový pracovník a režisér Ján Moncoľ (starý otec, 1897 – 1953), právnik, advokát a slovenský národovec Ján Vesel (prastarý otec, 1862 – 1931), jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (sestra, 1956), novinár a zakladajúci šéfredaktor denníka SME Karol Ježík (švagor) alebo univerzitný profesor, fyzik - akustik, predseda zahraničnej Československej spoločnosti pre vedu a umenie Ing. Igor Nábělek (strýko, 1924 – 2012).[1]

Štúdium a pôsobenie

upraviť

Napriek inklinácii k literárno-humanitným smerom sa rozhodol pokračovať v lekárskej tradícii rodiny. Počas štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (1972 – 1978) pracoval ako vedecká pomocná sila na Psychiatrickej klinike v Bratislave, čo ho nasmerovalo práve do oblasti psychiatrie. V rokoch 1978 – 1983 pracoval na psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave, následne do roku 1989 vo väznici v Leopoldove, odkiaľ sa opäť vrátil na bratislavskú kliniku. Od roku 1991 pôsobil na Psychiatrickom oddelení FNsP FDR v Banskej Bystrici, od roku 1992 v pozícii primára. Ako externý pedagóg učil na Katedre psychiatrie LF UK v Bratislave (1990 – 91), na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte humanitných vied a Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od r. 1995) a na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom Banskej Bystrici (od r. 2005).[2]

Do povedomia verejnosti vstúpil nezmieriteľným bojom voči snahám o dehumanizáciu a komercionalizáciu zdravotníctva, ktorému dokázal obetovať aj svoju funkciu a postavenie - od augusta 2011 do júla 2014 bol na protest proti redukcii lôžok banskobystrickej psychiatrie vtedajším vedením nemocnice, ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne na predčasnom starobnom dôchodku. Od augusta 2014 pôsobil opäť na pozícii primára Psychiatrického oddelenia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2016 je prednostom II. psychiatrickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, od roku 2016 prednáša na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave.

So svojimi spolupracovníkmi vypracoval metodiku liečby nelátkových závislostí na psychiatrickom oddelení v Banskej Bystrici, kde v 90. rokoch ako prví na Slovensku rozbehli unikátnu liečbu patologického hráčstva a neskôr aj ďalších podobných duševných porúch (patologické nakupovanie a telefonovanie, hranie na počítači, kybersex a iné). Je konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, roky praxe a skúseností využíval aj pri posudzovaní kriminálnych prípadov v rámci súdnej psychiatrie.

Politické pôsobenie

upraviť
 • V komunálnych voľbách 2014 kandidoval za koalíciu SDKÚ-DS, SNS, SMER-SD na post poslanca v meste Banská Bystrica. Bol zvolený za poslanca.[3] [4]
 • V komunálnych voľbách 2018 kandidoval za koalíciu SMER-SD, SNS na post poslanca v meste Banská Bystrica. Bol zvolený za poslanca.[4]
 • Pôsobí ako spolumoderátor cyklu Opony v Slobodnom vysielači.

Publikačná činnosť

upraviť

Ludvík Nábělek je autorom viac ako 100 publikácií, resp. abstraktov v domácich i zahraničných odborných periodikách a zborníkoch z oblasti psychofarmakológie, závislostí a súdnej psychiatrie. Odprezentoval tiež viac ako 100 prednášok na domácich a zahraničných odborných fórach.

Členstvo v organizáciách

upraviť
 • člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • člen výboru Neuropsychiatrickej spoločnosti SLS
 • člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS (1994 – 2014)
 • člen dozornej rady Psychofarmakologickej sekcie Psychiatrickej spoločnosti SLS
 • člen výboru Psychoterapeutickej a Psychopatologickej sekcie Psychiatrickej spoločnosti SLS
 • člen redakčnej rady odborných časopisov Česká a slovenská psychiatria, Psychiatria pre prax a Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)

Referencie

upraviť
 1. Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky. [s.l.] : Oxford Encyclopedia Ltd, 2014. 497 s. ISBN 978-0-9931249-0-7.
 2. TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. Psychiater Ludvik Nábělek: Je na mladej generácii, akú cestu si zvolí. Pravda (Bratislava: Perex), 2016-12-25. Dostupné online [cit. 2017-08-29]. ISSN 1336-197X.
 3. Voľby 2014: Zoznam kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici [online]. bbonline.sk, 2014-10-08, [cit. 2020-04-23]. Dostupné online.
 4. a b SME. SME (Bratislava: Petit Press). Dostupné online [cit. 2020-04-23]. ISSN 1335-4418.