Mira Nábělková (* 30. marec 1956, Martin) je slovenská jazykovedkyňa.

Mira Nábělková
Mira Nábělková
Mira Nábělková
Narodenie30. marec 1956 (68 rokov)
Martin, Slovensko
Alma materUniverzita Komenského v Bratislave
ManželKarol Ježík
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Mira Nábělková

V rokoch 1975 – 1980 študovala slovakistiku a rusistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1980 pracovala v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1989 obhájila dizertačnú prácu na tému Vzťahové adjektíva v slovenčine. Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov (knižné vydanie Bratislava, Veda 1993). V rokoch 1989 – 1996 bola členkou výboru a vedeckou tajomníčkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. V rokoch 1991 – 2000 organizovala každoročné medzinárodné Kolokvium mladých jazykovedcov pod garanciou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a JÚĽŠ SAV a bola editorkou periodika VARIA – zborníka príspevkov z jednotlivých ročníkov tohto podujatia. V rokoch 1991 – 1999 pôsobila ako členka vedeckej rady JÚĽŠ SAV.

Od roku 1999 prednáša na Katedre stredoeurópskych štúdií (predtým v Kabinete slovakistiky Ústavu slavistických a východoevropských studií) Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, kde sa v roku 2010 habilitovala. V rokoch 1999 – 2004 externe prednášala na Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerizty v Brne (slovakistika v rámci Ústavu slavistiky FF MU). V roku 2004 dostala striebornú medailu Masarykovej univerzity za prínos k rozvoju českej slovakistiky.

Odborne sa zaujíma o lexikálnu sémantiku a slovotvorbu, lexikografiu, syntax a sociolingvistku (problematika jazykových vzťahov slovenčiny a češtiny).

Knižné publikácie

upraviť
  • Jazyková poradňa odpovedá. Zostavila Mária Pisárčiková. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988. 288 s. [spoluautorka]
  • Horecký, Ján - Buzássyová, Klára - Bosák, Ján a kolektív: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava, Veda 1989, 429 s., ISBN 80-224-0047-5
[autorka kapitol: Potencie a smery pohybov v adjektívnej lexike (s. 169 – 179), Konkurencia adjektíva a pádu substantíva v prívlastkovej pozícii (s. 179 – 187), Možnosti a spôsoby prekonávania obmedzení adjektívnej derivácie (s. 187 – 195), Konkurencia adjektív s domácimi a internacionálnymi formantmi (s. 287 – 293).
  • Vzťahové adjektíva v slovenčine (Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov). Bratislava, Veda 1993. 204 s., ISBN 80-224-0352-0
  • Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Bratislava - Praha, Veda - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2008. 364 s., ISBN 978-80-224-1060-1

Externé odkazy

upraviť