Autobusová doprava v Bratislave

Autobusová doprava v Bratislave je rozsiahly systém autobusových liniek na území Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Zabezpečuje ju niekoľko stoviek autobusov rôznych typov od rôznych výrobcov, väčšinou nízkopodlažných. Sú nosným systémom v mestských častiach, ktoré neobsluhuje električková alebo trolejbusová doprava. V rámci mesta je možné v rámci IDS BK využívať aj prímestské autobusy Arriva Mobility Solutions na predplatný alebo jednorazový cestovný lístok.

Autobus Mercedes-Benz CapaCity na linke 95
Bratislavský autobus Solaris Urbino 15 CNG na linke 96
Pôvodne viedenský autobus značky MAN
Ikarus 435 na linke 94
SOR B 9,5 na linke 80
Karosa B741 na linke 78
TAM 232 na linke 32

Denná dopravaUpraviť

Denné linky sú číslované od 20 do 199 (s výnimkou náhradných autobusových liniek číslovaných ako X1X99 a pravidelnej linky X31, ktorá zabezpečuje dopravu k internátom v Slávičom údolí). Dopravný podnik Bratislava tiež zabezpečoval prevádzku medzinárodných liniek 801 do Rajky a 901 do Wolfsthalu a Hainburgu.

Autobusová doprava v Petržalke je jedným z hlavných spojení s centrom mesta, čomu zodpovedajú aj intervaly liniek, ktoré v špičke predstavujú 4 minúty, pričom niektoré linky sú zdvojené (napríklad linky 93 a 94 majú podobné trasy, obe majú v rannej špičke interval 4 minúty a chodia v takte). Dosahuje sa tak efektívny interval napríklad na Panónskej, alebo Rusovskej ceste smerom do centra na Zochovu. Podobne je na tom linka 95, ktorej trasa však po sprevádzkovaní električkových liniek do Petržalky bola skrátená a premáva len v rámci Petržalky. Po dobudovaní druhej etapy výstavby električkovej trate v Petržalke by mala byť nahradená električkou úplne.

Nočná dopravaUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Nočná doprava v Bratislave

LinkyUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam autobusových liniek v Bratislave

Tarifné pásmaUpraviť

Sieť je rozdelená na 2 tarifné pásma v rámci mesta, pričom pásmo 100 zahŕňa centrum a mestské časti Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves a Ružinov, ostatné mestské časti sú v pásme 101.

Zóna STOPUpraviť

Zóna STOP je zóna, resp. časť trasy linky, umožňujúca zastavenie vozidla MHD (autobus, trolejbus) na žiadosť cestujúcich na nástup/výstup do/z vozidla mimo zastávky.

Zoznam zón v Bratislave:

Linka Trasa
27 Cabanova - Štepná
35 Pod Kráľovou horou - Šaštínska
130 Pod Zečákom - Segnáre
Vrančovičova - Lamač
147 Búdková - Šulekova

Vozidlový parkUpraviť

Vozidlový park autobusov MHD v Bratislave
Typ vozidla Fotografia Roky výroby Počet vozidiel     Poznámky
Minibusy
Iveco Daily 20072009 5    
Solaris Urbino 8,6 20172018 6    
SOR EBN 8 2018 2    
Rošero First FCLEI 2020 4    
Midibusy (dĺžka 9,5 - 10,5 m)
SOR BN 9,5   2007 5     Ďalších 9 vozidiel je preradených na zimnú údržbu
SOR BN 10,5   20082010 24     Ďalšie 1 vozidlo je preradené na zimnú údržbu
Solaris Urbino 10 20142015 10    
SOR C 10,5 2008 5     Vozidlá využíva DPB ako autoškolské vozidlá. Ďalšie 3 vozidlá jazdia ako autoškola/zájazdy a sú vybavené klimatizáciou.
Iveco Urbanway 10,5M 20172018 24    
Autobusy štandardnej dĺžky (dĺžka 12 m)
TEDOM C12 G   20082010 24    
Irisbus Citelis 12M   20082011 39     (33 vozidiel)
  (6 vozidiel)
Irisbus Crossway LE 12M 2010 2     Vozidlá jazdia len na linke  .
Iveco Urbanway 12M 20142015 40    
SOR NB 12 City 2017 28    
SOR NS 12 Electric   2018 16    
Autobusy s dĺžkou 15 m
Solaris Urbino 15 CNG   2006 19    
Kĺbové autobusy (dĺžka 18 m)
Mercedes-Benz CapaCity   20052012 40 (1 odstavené/vyradené)     Dňa 28.11.2020 vypukol požiar vo voze #4909 vo vozovni Petržalka. Požiaru sa chytil aj voz #4250 (Sor NB 18), avšak zhorela len vlečka. Budúcnosť #4909 a #4250 je otázna, avšak šanca na opravu je nízka.
SOR NB 18 City   20102017 180 (1 odstavené/vyradené)  
 
1 vozidlo je prerobené na výcvikové (8011 > 4226).
MAN NG 313   20032004 5     Autobusy sú pôvodom z Klagenfurtu
Solaris Urbino 18 2005 5     Autobusy sú pôvodom z Berlína
Solaris New Urbino 18 2020 11     Autobusy majú rozšírenú prepravou batožiny;
Ďalšie 1 vozidlo prerobené na výcvikové
Otokar Kent C 18,75 20212022 71    
SOR NS 12 Diesel 2022 1    
Spolu 576 21/22 15/22

Okrem toho Dopravný podnik Bratislava vlastní aj ďalšie vozidlá, ktoré slúžia na výcvik vodičov a tiež historické vozidlá.

Vozidlový park sa skladá z vozidiel značiek Iveco, Karosa, SOR, Solaris, MAN, Otokar, Mercedes-Benz, Irisbus, Rošero a Tedom. Donedávna patril výhradne dvom značkám: Ikarus (rad 200) a Karosa (rad 700).

Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia začal dopravný podnik hľadať autobusy na obnovu vozidlového parku. Okrem dodávky 21 kusov Ikarus 283 (predlžená verzia modelu 280), bol v roku 1992 bol zakúpený prvý kĺbový autobus značky TAM; celkovo ich bolo 35 kĺbových a 12 sólo autobusov.

V roku 1995 došlo k výraznému obnoveniu vozidlového parku: modely Ikarus 280 a krátke Karosy B 731 vo veľkej miere nahradili autobusy Ikarus 435 a sólo Ikarus 415.

V rokoch 1998 – 2001 pribudli v Bratislave 3 kusy prvých nízkopodlažných autobusov Ikarus 412, z ktorých posledné vozidlo premávalo do marca 2013.

V rokoch 2000 – 2005 bolo dodaných 33 midibusov SOR B 9,5.

V roku 2005 boli vzhľadom na zriadenie minibusových liniek nakúpené dva minibusy Mercedes-Benz Sprinter.

V roku 2006 bolo z Poľska dodaných 22 autobusov Solaris Urbino 15 CNG, v roku 2007 boli pre požiar jedného z nich dočasne na 3 mesiace dané mimo prevádzku.

V roku 2007 boli dodané ďalšie 9,5-metrové, čiastočne nízkopodlažné krátke autobusy značky SOR.

Do roku 2008 ešte stále jazdili v pravidelnej prevádzke autobusy Ikarus 280, ktoré boli dovážané v rokoch 1974 – 1991 v rekordnom počte 761 kusov. V Bratislave boli vyradené po 34 rokoch prevádzky; posledný Ikarus 280 bol 15. februára 2008. Ikarusy 283 však premávali až do júla 2010.

V roku 2008 tiež začali premávať prvé minibusy typu Iveco Daily.

V tom istom roku bolo z banskobystrického dopravného podniku prenajatých 13 kĺbových autobusov značky Karosa radu 900, ktoré našli využitie počas nedostatku kĺbových autobusov v Bratislave. Koncom roku 2008 bolo dodaných v rámci 8-ročného prenájmu 20 kusov nízkopodlažných 12-metrových autobusov značky Tedom a o rok neskôr ďalších 10. V decembri 2008 bolo dodané jedno vozidlo Mercedes CapaCity, neskôr ho doplnilo ďalšie; v júli 2010 začalo premávať ďalších 9 kusov a do konca roka 2010 ich bolo v premávke spolu 26 kusov.

V rovnakom čase začali premávať aj kĺbové autobusy SOR NB 18 City v počte 40 kusov, určené na vyťažené linky. Do roku 2012 ich pribudlo postupne 126.

Na prelome rokov 2012 a 2013 bolo do premávky uvedených posledných 15 vozidiel Mercedes CapaCity.

Začiatkom roka 2014 si DPB prenajal z Banskej Bystrice 6 autobusov Karosa B 961 a 5 autobusov Mercedes-Benz O 405 GN z Nitry. Dôvodom prenájmu bol nedostatok vozidiel. V rokoch 20142015 bolo postupne dodaných 50 vozidiel SOR NB 18 City.[1][2] V rovnakom čase začalo jazdiť aj 10 vozidiel typu Solaris Urbino 10 a 40 vozidiel typu Iveco Urbanway 12M.[2]

Na jar 2016 dojazdili posledné vozidlá značky Ikarus a tým ukončili kapitolu pôsobenia tejto značky v službách DPB.

V roku 2017 začal na linkách MHD premávať autobus SOR NBG 12 City, ktorý mal DPB prenajatý od spoločnosti SPP CNG na jeden rok.[2] V septembri 2017 bolo dodaných 32 autobusov typu SOR NB 18 City a 28 autobusov typu SOR NB 12 City.[3]

Významnejšie zmeny vo vozidlovom parku autobusov nastali v roku 2018. V januári bolo do premávky zaradených 5 midibusov Solaris Urbino 8,6, ktoré na niektorých linkách MHD nahradili poruchové minibusy Iveco Daily. Posledný šiesty kus sa k nim pridal o štyri mesiace neskôr. V januári boli tiež do premávky zaradené prvé elektrobusy v bratislavskej MHD a to dve vozidlá typu SOR EBN 8 a 16 vozidiel typu SOR NS 12 Electric.[4] V marci bol do premávky uvedený ďalší nový typ vozidla, Iveco Urbanway 10,5. Celkovo bolo zakúpených 24 vozidiel tohto typu a nahradili prevažne vozidlá SOR B 9,5 a SOR BN 9,5.

Naopak, dojazdili posledné vozidlá typu SOR B 9,5, známe aj ako „kindervajcia“.[5] Pred letnými prázdninami tiež dojazdila väčšina vozidiel SOR BN 9,5 a Tedom. Z premávky boli odstavené aj niektoré minibusy a autobusy typu SOR BN 10,5. Tieto vozidlá DPB ponúkol na predaj. Štyri autobusy SOR BN 10,5 boli prenajaté Dopravnému podniku mesta Prešov na dobu neurčitú.[6]

V júni 2019 bolo dodaných 5 štvordverových autobusov typu MAN NG 313 pôvodom z Klagenfurtu a 6 trojdverových autobusov typu Solaris Urbino 18 pôvodom z Berlína pre rýchle rozšírenie vozidlového parku autobusov v súvislosti s modernizáciou Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Nasadzované boli počas špičiek na linky   a  , podľa potreby sa objavili aj na iných linkách.

V decembri 2019 bolo objednaných 11 autobusov typu Solaris New Urbino 18 s rozšírenou prepravou batožiny, sprevádzkované boli v septembri 2020 na linky   a   na Letisko.

V novembri 2020 boli dodané 4 nové mikrobusy typu Rošero First FCLEI s evidenčnými číslami 1231 – 1234. Dôvod nákupu vozov bol aby sa vyradili dožívajúce vozy typu Iveco Daily z roku 2007 – 2009. Ich prvá jazda začala 13. decembra 2020 na linke  , neskôr aj na linke  .

VozovneUpraviť

Dopravný podnik Bratislava má v súčasnosti 4 autobusové vozovne:

Zrušené vozovneUpraviť

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť