Michal Bodický

slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ a publicista

Michal Bodický (pseudonym: Bohutiensky, Kapitán, Milovník Boží, Modlitebník Boží; * 25. september 1852, Špania Dolina - † 23. december 1935, Bratislava) bol slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ, publicista, člen Slovenskej národnej rady, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Zúčastnil sa mnohých národných a cirkevných zápasov v Uhorsku. Usiloval sa o reformy a aktualizáciu cirkevného života, napríklad aj o poslovenčenie bohoslužieb.

Michal Bodický
slovenský spisovateľ, publicista, profesor teológie
Narodenie25. september 1852
Špania Dolina, Rakúske cisárstvo
Úmrtie23. december 1935 (83 rokov)
Bratislava, Česko-Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Jeho otec Samuel Bodický (1818 - 1904), jeho matka Mária rod. Bodická, jeho brat Samuel Bodický (1850 - 1919) bol tiež evanjelický kňaz a spisovateľ. Manželka Jarmila, rodená Abafiová (dobovo: Abaffyová), dcéra Leopolda Branislava Abafiho.

Študoval základnej škole v Červeňanoch a v rokoch 1864 - 1866 a 1868 - 1872 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde aj maturoval. Neskôr pokračoval v štúdiu teológie na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni a v Erlangene. V rokoch 1878-1895 pôsobil ako evanjelický kňaz v Pondelku a potom v Krajnom v rokoch 1895 - 1920. Na krajnianskej fare aj v ťažkých vojnových časoch Michal Bodický pomáhal udržiavať bohatý národný život (ako kapláni tu pôsobili počas vojny napr. Vladimír Roy 1915 a po ňom Štefan Krčméry 1916). Roku 1918 sa Michal Bodický stal členom Slovenskej národnej rady. Od roku 1920 bol vysokoškolským profesorom a prvým slovenským dekanom (1920-1926 a 1927-1929) na evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave (dnešná Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského).

Počas štúdia na gymnáziu v Revúcej bol aktívnym členom divadelného krúžku. Redigoval tu aj študentský rukopisný časopis Včela.[1] Autor krátkych próz, prekladov z nemčiny. Vynikol biografickými článkami, nekrológmi o slovenských spisovateľoch a dejateľoch. Jeho pramenné bohaté rozpomienky Štyridsať rokov v službe cirkvi vyšli v Slovenských pohľadoch a po prepracovaní aj samostatne (Rozpomienky a pamäti, Matica slovenská 1933). Pre cirkevné dejiny sú významné najmä jeho memoárové diela, ako i biografie národno-cirkevných dejateľov. Je autorom množstva teologických, literárnohistorických a kritických statí. Časopisecky i samostatne vydal kázne a úvahy.

DieloUpraviť

  • Čo sa robí v cirkvi evanjelickej dla Augsburského vyznania 1891.
  • Rozpomienky a pamäti. Turčiansky sv. Martin : Matica slovenská, 1933.

LiteratúraUpraviť

  • Slovenský biografický slovník
  • DUBOVSKÝ, Dušan: Biografický lexikón mesta Revúca. Revúca : Mestské kultúrne stredisko, 2000. 292 s. [heslo o M. Bodickom na str. 27.]

ReferencieUpraviť

  1. DUBOVSKÝ, D.: Biografický lexikón mesta Revúca. Revúca 2000, s. 27.

Externé odkazyUpraviť