Naturalizácia alebo naturalizovanie môže byť:

 • všeobecne: zdomácnenie, prispôsobenie (sa) cudziemu prostrediu či okolnostiam[1][2][3]
 • v práve: a) v širšom zmysle: udelenie štátneho občianstva uchádzačovi (resp. nadobudnutie štátneho občianstva uchádzačom), ktorý je v danom štáte cudzincom (teda najmä sa v danom štáte nenarodil) alebo bezdomovcom, b) v užšom zmysle: udelenie štátneho občianstva cudzincovi (resp. nadobudnutie štátneho občianstva cudzincom) na jeho žiadosť (teda nie napr. sobášom či opciou)[4][5][1], pozri naturalizácia (právo)
 • v športe: získanie zahraničného hráča do klubu či reprezentácie a vybavenie mu štátneho občianstva[6]
 • v prekladateľstve: vzďaľovanie sa od pôvodného textu nahrádzaním cudzích tematických a jazykových výrazových prvkov domácimi[7], pozri naturalizácia (preklad)
 • v ekológii: proces vzniku naturalizovaného druhu[8], pozri pod naturalizovaný druh

Referencie upraviť

 1. a b ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 828.
 2. naturalizácia. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 374. ; naturalizovať sa. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 374.
 3. naturalizácia. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka II l-o. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 299.
 4. naturalizácia. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 474.
 5. naturalizácia. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník M – R . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 299
 6. naturalizovať. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka M-N. Bratislava : Veda, 2015. 1103 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1485-2.
 7. naturalizácia. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka M-N. Bratislava : Veda, 2015. 1103 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1485-2.
 8. Pozri zdroje v článku naturalizovaný druh.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.