Obchvat

druh pozemnej komunikácie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Obchvat pozri Obchvat (rozlišovacia stránka).

Obchvat je v cestnej doprave označenie pozemnej komunikácie (spravidla cesta alebo miestna komunikácia), ktorá je určená na obchádzanie obce alebo jej časti, väčšinou preto, aby centrum obce nebolo zahltené veľkým množstvom vozidiel. V súčasnosti má obchvat už takmer každé mesto.

Obchvat Bratislavy

V súčasnej dobe sa obchvaty okolo miest a obcí budujú väčšinou v podobe rýchlostných komunikácií.

Obchvaty na Slovensku upraviť

Vybudované obchvaty tvorené samostatne značenými cestami upraviť

Vybudované obchvaty tvorené úsekmi iných ciest upraviť

Plánované obchvaty upraviť