Panstvo

Wikimédia:Rozlišovacia stránka

Panstvo môže byť:


Panstvá môžu byť aj anjeli jedného z anjelských zborov[14], pozri panstvá (kresťanstvo)

Referencie

upraviť
 1. a b panstvo. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 461.
 2. LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd. Iura Edition : Iura Edition, 2002. 626 s. (Via Iuris Aurea.) ISBN 80-89047-48-3. S. 223.
 3. PONGRÁCZ, Denis. Majetkové právo Uhorského kráľovstva [online]. [Cit. 2015-12-23]. ISSN 1336-9040. Dostupné online.
 4. CAMBEL, Samuel, ed. Dejiny Slovenska I : (do roku 1526). Vyd. 1. Bratislava: Veda, 1986. s. 348 – 349.
 5. a b panstvie a panstvo in: Staročeský slovník http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
 6. a b c panstvo. In: Slovník slovenských nárečí II L - P. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. s. 719.
 7. panstwi. In: BERNOLÁK, Anton. panstwi. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, [cit. 2015-12-23]. Dostupné online. ; panstwo. In: BERNOLÁK, Anton. panstwo. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, [cit. 2015-12-23]. Dostupné online.
 8. a b panstvo. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 9. panství. In: Malá československá encyklopedie IV M-Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 778.
 10. panství. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online; panstvo. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 11. panství. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 12. Herrschaft. In: Lexikon des Mittelalters. CD-ROM. Verlag J.B. Metzler, 2000. ISBN 3-476-01819-9.
 13. panstvo. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník [III] M – R. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 518.
 14. anjel. In: VRAGAŠ, Štefan, a kol. Teologický a náboženský slovník I. A – K. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. 352 s. ISBN 80-7162-620-1. S. 30.

Pozri aj

upraviť


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.