Ruská sovietska federatívna socialistická republika

(Presmerované z Ruská SSR)

Ruská sovietska federatívna socialistická republika (skratka: RSFSR; rus. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР)Rossijskaja Sovetskaja Federativnaja Socialističeskaja Respublika (RSFSR); iné názvy pozri dole a pozri aj Sovietske Rusko) bola prvá socialistická krajina na svete. Vznikla na troskách Ruského impéria, oslabeného prvou svetovou vojnou a vnútornými sociálnymi a ekonomickými problémami, ktoré vyústili do februárovej revolúcie v roku 1917. Časť radikálnych socialistov, pod vedením boľševickej strany 7. novembra 1917 (25. októbra podľa juliánskeho kalendára) zvrhlo dočasnú vládu počas tzv. októbrovej revolúcie. Boľševici pod vedením V.I. Lenina rýchlo umlčali, zatkli, zlikvidovali alebo vyhnali politickú opozíciu a upevnili svoje pozície. Ukončili vojnu s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom uzavretím separátneho mieru (brestlitovský mier). V tajnosti popravili cársku rodinu Mikuláša II. a čelili občianskej vojne, ktorá sa rozhorela po celej krajine ako odpor voči ich vláde. V rokoch 19221991 bola Ruská sovietska (federatívna) republika súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Po jeho rozpade sa stala nezávislým štátom a od 25. decembra 1991 nesie dnešný názov – Ruská federácia.

Ruská sovietska federatívna socialistická republika
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
1917 – 1991
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Hymna: Рабочая Марсельеза (1917 – 1918)
Rabočaja Marseleza
(Robotnícka Marseillaisa)
Интернационал (1918 – 1944)
Internacional
(Internacionála)
Патриотическая песня (1990 – 1991)
Patriotičeskaja pesňa
(Patriotická pieseň)
Motto: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Proletarii vsech stran, sojediňajtes!
(Proletári všetkých krajín, spojte sa!)
Geografia
Mapa štátu
Poloha Ruskej SFSR v rámci ZSSR po druhej svetovej vojne (1956)
Petrohrad (1917 – 1918)
Moskva (1918 – 1991)
Rozloha
17 125 200 km² (v roku 1956)
Najvyšší bod
Elbrus (5 642 m n. m.)
Najdlhšia rieka
Jenisej (5 539 km)
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
147 386 000 (v roku 1989)
Národnostné zloženie
ruština, jazyky jednotlivých republík a oblastí
štátom propagovaný ateizmus;
ďalej pravoslávie, islam a ďalšie náboženstvá
Štátny útvar
socialistická republika (od roku 1922 jedna zo sovietskych federatívnych socialistických republík)
Materský štát
Sovietsky zväz (1922 – 1991)
Vznik
Zánik
8. decembra 1991 (Bielovežská dohoda medzi RSFSR, Ukrajinou a Bieloruskom)
25. decembra 1991 (premenovanie na Ruskú federáciu)
26. decembra 1991 (Zánik Sovietskeho zväzu, deklarácia 142-H Najvyššieho sovietu republík ZSSR)
Predchádzajúce štáty:
Ruská republika Ruská republika
Ruský štát (1918 – 1920) Ruský štát (1918 – 1920)
Ďalekovýchodná republika Ďalekovýchodná republika
Priamurská dočasná vláda Priamurská dočasná vláda
Fínsko Fínsko
Tuvianska aratská republika Tuvianska aratská republika
Nacistické Nemecko Nacistické Nemecko
Japonské cisárstvo (1868 – 1945) Japonské cisárstvo (1868 – 1945)
Karelsko-fínska sovietska socialistická republika Karelsko-fínska sovietska socialistická republika
Nástupnícke štáty:
Ukrajinská ľudová republika Ukrajinská ľudová republika
Prvá estónska republika Prvá estónska republika
Bieloruská ľudová republika Bieloruská ľudová republika
Lotyšsko Lotyšsko
Sovietsky zväz Sovietsky zväz
Uzbecká sovietska socialistická republika Uzbecká sovietska socialistická republika
Turkménska sovietska socialistická republika Turkménska sovietska socialistická republika
Bieloruská sovietska socialistická republika Bieloruská sovietska socialistická republika
Kazašská sovietska socialistická republika Kazašská sovietska socialistická republika
Karelsko-fínska sovietska socialistická republika Karelsko-fínska sovietska socialistická republika
Rusko Rusko
  • 7. november 191719. júl 1918: Rusko, Ruská republika, Ruská federatívna republika, Sovietska republika Ruská, Ruská sovietska republika, Ruská socialistická sovietska republika, Ruská socialistická federatívna sovietska republika, Ruská federatívna sovietska republika, Sovietska socialistická republika, Ruská sovietska federatívna socialistická republika
  • 19. júl 1918 – 5. december 1936: Ruská socialistická federatívna sovietska republika
  • 5. december 1936 – 25. december 1991: Ruská sovietska federatívna socialistická republika