Súdna rada Slovenskej republiky

Súradnice: 48°08′37″S 17°06′29″V / 48,143732°S 17,108102°V / 48.143732; 17.108102

Súdna rada Slovenskej republiky je ústavou definovaný orgán správy súdnictva v Slovenskej republike. Sídli v Miestodržiteľskom paláci.

Sídlo Súdnej rady

Predsedom Súdnej rady je od júna 2020 prof. Ján Mazák.[1]

Kompetencie Súdnej rady SRUpraviť

Časť právomocí Súdnej rade prideľuje Ústava, časť zákon o Súdnej rade (č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Kompetencie vyplývajúce z ÚstavyUpraviť

 • predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie a odvolanie sudcov,
 • rozhoduje o pridelení a preložení sudcov na jednotlivé súdy,
 • rozhoduje o tom, či kandidát na sudcu spĺňa podmienky sudcovskej spôsobilosti (tzv. sudcovské previerky),
 • rozhoduje o tom, či sudca naďalej spĺňa podmienky sudcovskej spôsobilosti (tzv. sudcovské previerky),
 • predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie či odvolanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu,
 • predkladá vláde kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovensko v medzinárodných súdnych orgánoch (napr. na Európskom súde pre ľudské práva),
 • volí a odvoláva členov a predsedov disciplinárnych senátov (ktoré súdia disciplinárne previnenia sudcov),
 • pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu sa vyjadruje k návrhu rozpočtu súdov.

Kompetencie vyplývajúce zo zákonaUpraviť

 • volí podpredsedu súdnej rady,
 • rozhoduje o dočasnom pridelení sudcov na jednotlivé súdy,
 • zaujíma stanoviská k návrhom zákonov a iných záväzných noriem týkajúcich sa sudcov a súdnictva,
 • zaujíma stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie Národnej rady a vlády,
 • volí určený počet členov rady Justičnej akadémie.
 • prerokúva správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
 • koordinuje činnosť sudcovských rád (samosprávnych orgánov sudcov zriadených na každom súde),
 • schvaľuje štatút a rokovací poriadok súdnej rady,
 • schvaľuje organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady.

Po dohode s ministrom spravodlivosti schvaľuje zásady výberového konania na obsadenie miesta sudcu, funkčného postupu sudcov, zásady hodnotenia sudcov, schvaľuje zásady sudcovskej etiky a určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov.

Členovia Súdnej radyUpraviť

Súdna rada má 18 členov. Na prijatie rozhodnutia je vždy potrebný súhlas aspoň 10 členov.

18 členovia súdnej rady majú funkčné obdobie 5 rokov. Deviati nemusia byť sudcami, požiadavkou je právnické vzdelanie a 15-ročná odborná prax. O ich členstve v súdnej rade rozhodujú viaceré inštitúcie:

 • deviatich sudcov volia sudcovia všeobecných súdov,
 • troch členov volí a odvoláva parlament (t. j. Národná rada),
 • troch členov vymenúva a odvoláva prezident,
 • troch členov vymenúva a odvoláva vláda.

Predsedou Súdnej rady je od 29. júna Ján Mazák. Vo voľbách získal 13 hlasov od 16 prítomných členov Súdnej rady. Do funkcie ho navrhli títo členovia: Elena Berthotyová, Alena Svetlovská, Juraj Kliment a Miloš Kolek, do rady ho zvolila Národná rada. Jeho predchodníčka Lenka Praženková sa svojho postu vzdala 23. júna 2020 po hrozbe, že ju rada odvolá. Niekoľko dní radu viedla členka Eva Mišíková.[1]

Predsedami Súdnej rady predtým boli:

Podpredsedami Súdnej rady boli:

 • Jozef Hrabovský (11. november 2002 – 28. jún 2007),
 • Viera Petríková (13. november 2007 – 14. júl 2009),
 • Mária Bujňáková (16. október 2012 – 15. jún 2014),
 • Ján Vanko (21. júl 2014 – 28. jún 2017),
 • Pavol Pilek (30. október 2017 – 24. apríl 2020).

Zloženie Súdnej radyUpraviť

Členovia zvolení sudcamiUpraviť

(a) vo voľbách v roku 2002

 • Ida Hanzelová, Najvyšší súd (28. jún 2002 až 28. jún 2007)
 • Milan Ľalík, Najvyšší súd (28. jún 2002 až 15. február 2007)
 • Juraj Majchrák, Najvyšší súd (28. jún 2002 až 28. jún 2007)
 • Jozef Hrabovský, Krajský súd v Banskej Bystrici (28. jún 2002 až 28. jún 2007)
 • Daniel Hudák, Krajský súd v Žiline (28. jún 2002 až 28. jún 2007)
 • Juraj Sopoliga, Krajský súd v Košiciach (28. jún 2002 až 28. jún 2007)
 • Peter Šamo, Krajský súd v Prešove (28. jún 2002 až 28. jún 2007)
 • Ján Vanko, Krajský súd v Nitre (28. jún 2002 až 28. jún 2007)

(b) vo voľbách v roku 2007

 • Ida Hanzelová, Najvyšší súd (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Jana Bajánková, Najvyšší súd (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Igor Burger, Krajský súd v Prešove, potom Najvyšší súd (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Gabriela Šimonová, Krajský súd v Bratislave, potom Najvyšší súd (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Mária Usačevová, Krajský súd v Trnave, potom Najvyšší súd (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Ján Burik, Krajský súd v Žiline (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Jozef Janík, Krajský súd v Trenčíne (29. jún 2007 až 28. jún 2012)
 • Juraj Sopoliga, Krajský súd v Košiciach (29. jún 2007 až 28. jún 2012)

(c) vo voľbách v roku 2012

 • Jana Bajánková, Najvyšší súd (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Igor Burger, Najvyšší súd (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Rudolf Čirč, Najvyšší súd (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Milan Ďurica, Krajský súd v Banskej Bystrici (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Peter Straka, Krajský súd v Prešove (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Ján Vanko, Krajský súd v Nitre (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Imrich Volkai, Krajský súd v Košiciach (29. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Dana Bystrianská, Okresný súd Košice I, potom Krajský súd v Košiciach (29. jún 2012 až 28. jún 2017)

(d) vo voľbách v roku 2014

 • Dušan Čimo, Krajský súd v Trnave, potom Najvyšší súd (25. november 2014 až 25. november 2019)

(e) vo voľbách v roku 2017

 • Daniel Hudák, Najvyšší súd (29. jún 2017 až 16. apríl 2018)
 • Lenka Praženková, Najvyšší súd (29. jún 2017 až 28. jún 2022)
 • Ján Burik, Krajský súd v Žiline (29. jún 2017 až 28. jún 2022)
 • Miloš Kolek, Krajský súd v Prešove (29. jún 2017 až 28. jún 2022)
 • Marcela Kosová, Krajský súd v Bratislave (29. jún 2017 až 28. jún 2022)
 • Martin Michalanský, Krajský súd v Košiciach (29. jún 2017 až 28. jún 2022)
 • Pavol Pilek, Krajský súd v Nitre (29. jún 2017 až 28. jún 2022)
 • Erika Zajacová, Krajský súd v Trenčíne (29. jún 2017 až 28. jún 2022)

(e) vo voľbách v roku 2018

 • Katarína Pramuková, Najvyšší súd (27. jún 2018 až 27. jún 2023)

(g) vo voľbách v roku 2019

 • Petra Príbelská, Najvyšší súd (26. november 2019 až 26. november 2024)

Členovia zvolení Národnou radouUpraviť

 • Jozef Farkašovský, notár (22. máj 2002 až 22. máj 2007)
 • Štefan Detvai, advokát (22. máj 2002 až 22. máj 2007)
 • Peter Brňák, Krajský súd v Bratislave, potom Najvyšší súd (31. máj 2002 až 15. február 2007)
 • Anna Marková, Najvyšší súd (23. máj 2007 až 22. máj 2012)
 • Peter Hulla, Okresný súd Banská Bystrica (23. máj 2007 až 22. máj 2012)
 • Bohumil Novák, advokát (23. máj 2007 až 22. máj 2012)
 • Dušan Čimo, Krajský súd v Trnave (23. máj 2012 až 10. september 2014)
 • Jozef Maruščák, Krajský súd v Košiciach (28. jún 2012 až 26. december 2016)
 • Alena Šišková, Okresný súd Topoľčany, potom Najvyšší súd (28. jún 2012 až 28. jún 2017)
 • Ján Slovinský, Okresný súd Spišská Nová Ves (11. september 2014 až 11. september 2019)
 • Michal Mišík, advokát (1. február 2018 až 13. január 2020)
 • Roman Huszár, Krajský súd v Bratislave (14. február 2017 až 27. marec 2020)[2]
 • Viliam Pohančeník, Najvyšší súd (17. október 2019 až 27. marec 2020)[2]
 • Andrej Majerník, advokát (23. apríl 2020 až 23. apríl 2025)[3]
 • Ján Mazák, vysokoškolský profesor, emeritný predseda Ústavného súdu, emeritný generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (23. apríl 2020 až 23. apríl 2025)[3]
 • Alena Svetlovská, Najvyšší súd (23. apríl 2020 až 23. apríl 2025)[3]

Členovia vymenovaní prezidentomUpraviť

 • Mojmír Mamojka, vysokoškolský pedagóg (11. júl 2002 až 11. júl 2007)
 • Tibor Šafárik, advokát (11. júl 2002 až 11. júl 2007)
 • Juraj Seman, Najvyšší súd (11. júl 2002 až 11. júl 2007)
 • Mária Bujňáková, vysokoškolská pedagogička (2. október 2007 až 2. október 2012; opätovne 8. október 2012 až 15. jún 2014)
 • Daniela Švecová, Najvyšší súd (2. október 2007 až 2. október 2012)
 • Helena Kožíková, Okresný súd Bratislava IV (2. október 2007 až 2. október 2012)
 • Eduard Bárány, akademik (8. október 2012 až 15. jún 2014)
 • Gabriela Šimonová, Najvyšší súd (8. október 2012 až 15. jún 2014)
 • Ján Klučka, vysokoškolský pedagóg (17. jún 2014 až 27. november 2016)
 • Jozef Vozár, akademik a advokát (17. jún 2014 až 16. jún 2019)
 • Elena Berthotyová, Najvyšší súd (17. jún 2014 až 16. jún 2019; 18. jún 2019 až 18. jún 2024)
 • Pavol Žilinčík, odborník na profesnú etiku sudcov (28. november 2016 až 28. november 2021)
 • Lajos Mészáros, emeritný sudca Ústavného súdu (18. jún 2019 až 18. jún 2024)

Členovia vymenovaní vládouUpraviť

 • Ján Drgonec, akademik a advokát (26. jún 2002 až 26. jún 2007)
 • Ján Svák, vysokoškolský pedagóg (26. jún 2002 až 26. jún 2007)
 • Martin Lauko, prokurátor (26. jún 2002 až 26. august 2002)
 • Ľuboš Szigeti, Okresný súd Galanta (4. september 2002 až 4. september 2007)
 • Viera Petríková, Okresný súd Vranov nad Topľou (27. jún 2007 až 14. júl 2009)
 • Richard Molnár, Okresný súd Bratislava III, Krajský súd v Bratislave (27. jún 2007 až 19. január 2011)
 • Daniel Hudák, Krajský súd v Žiline, potom Najvyšší súd (5. september 2007 až 19. január 2011)
 • Alexander Bröstl, vysokoškolský pedagóg (20. január 2011 až 26. september 2012)
 • Jozef Vozár, akademik a advokát (20. január 2011 až 26. september 2012)
 • Ľudmila Babjaková, Krajský súd v Košiciach (20. január 2011 až 26. september 2012)
 • Ľuboš Sádovský, Krajský súd v Bratislave (27. september 2012 až 26. september 2017)
 • Eva Fulcová, Okresný súd Bratislava III, potom Krajský súd v Bratislave (27. september 2012 až 26. september 2017)
 • Jaroslav Chlebovič, Krajský súd v Košiciach (27. september 2012 až 20. august 2014)
 • Ján Havlát, advokát (11. september 2014 až 27. marec 2020)[2]
 • Branislav Jablonka, advokát (7. február 2018 až 27. marec 2020)[2]
 • Magdaléna Hromcová, advokátka (7. február 2018 až 27. marec 2020)[2]
 • Juraj Kliment, Najvyšší súd (26. apríl 2020 až 4. december 2020)[4]
 • Eva Mišíková, advokátka, emeritná prokurátorka Generálnej prokuratúry (26. apríl 2020 až 26. apríl 2025)
 • Katarína Javorčíková, emeritná sudkyňa (20. máj 2020 až 20. máj 2025)[5]

Disciplinárne senátyUpraviť

FunkciaUpraviť

Pri Súdnej rade pôsobia od 1. júla 2017 disciplinárne senáty (odvolacie disciplinárne senáty), ktoré vykonávajú právomoci v oblasti:

 • disciplinárneho stíhania sudcov (vrátane rozhodovania o uložení disciplinárneho opatrenia, ak došlo k uznaniu viny zo spáchania disciplinárneho previnenia sudcom);
 • rozhodovania [odvolacích disciplinárnych senátov] o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov.

Právny rámecUpraviť

Disciplinárnu zodpovednosť sudcov kodifikuje tretia časť zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Procesný postup a zloženieUpraviť

Predsedovia senátov sú vyberaní z databázy (databáza 1), v ktorej sa nachádza 10 predsedov senátov zvolených Súdnou radou Slovenskej republiky na tri roky spomedzi kandidátov navrhnutých sudcovskými radami.

Členovia senátov sa vyberajú z dvoch databáz, v ktorých sa nachádza spolu 30 (15 + 15) členov senátov tak, že 16 z nich je sudcov (8 + 8) a 14 je nesudcov (7 + 7). Členovia jednej databázy sú volení na tri roky Súdnou radou Slovenskej republiky – v prípade prvej databázy (databáza 2) spomedzi kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti, v prípade druhej databázy (databáza 3) spomedzi kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.

Zloženie jednotlivých disciplinárnych senátov (odvolacích disciplinárnych senátov) je ustanovené rozvrhom práce, ktorý schvaľuje Súdna rada Slovenskej republiky.

V prvom stupni rozhoduje na základe návrhu podaného oprávnenou osobou disciplinárny senát zložený:

 • z predsedu senátu, ktorý je sudcom;
 • z jedného člena senátu, ktorý je sudcom;
 • z jedného člena senátu, ktorý nesmie byť sudcom;

predseda je vybraný z databázy 1, jeden člen z databázy 2 a jeden člen z databázy 3.

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu v prvom stupni rozhoduje odvolací disciplinárny senát zložený:

 • z predsedu senátu, ktorý je sudcom;
 • z dvoch členov senátu, ktorí sú sudcami;
 • z dvoch členov senátu, ktorí nesmú byť sudcami;

predseda je vybraný z databázy 1, dvaja členovia z databázy 2 a dvaja členovia z databázy 3.

Oprávnenými osobami sú:

 • minister spravodlivosti;
 • verejný ochranca práv;
 • predseda súdu proti sudcovi toho súdu, ktorého je predsedom;
 • predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v obvode krajského súdu, ktorého je predsedom;
 • sudcovská rada súdu proti sudcovi súdu (aj predsedovi súdu), na ktorom je ustanovená.

ReferencieUpraviť

 1. a b KOVÁČ, Peter. Súdna rada zavŕšila obmenu, za šéfa zvolili Mazáka. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2020-06-29. Dostupné online [cit. 2020-09-06]. ISSN 1335-4418.
 2. a b c d e Zasadnutia súdnej rady sa 30. marca 2020 neuskutočnia [online]. sudnarada.gov.sk, [cit. 2020-03-29]. Dostupné online.
 3. a b c Súdna rada ma troch nových členov [online]. sudnarada.gov.sk, [cit. 2020-04-24]. Dostupné online.
 4. https://www.sudnarada.gov.sk/juraj-kliment-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej-rade-slovenskej-republiky/
 5. http://sudnarada.gov.sk/sudna-rada-ma-opat-osemnast-clenov/

Externé odkazyUpraviť