Laponské jazyky (iné názvy: ak sa považujú za viacero jazykov: saamske jazyky, sámske jazyky, sami jazyky; ak sa považujú za jeden jazyk: lapončina, saamčina, sámčina) patria/-rí medzi uralské jazyky (presnejšie ugrofínske jazyky).

V staršej literatúre sa tieto jazyky považujú za nárečia jedného jazyka, v novšej za viacero jazykov. Považovať ich za viacero jazykov je správnejšie už preto, že často sú vzájomne absolútne nezrozumiteľné. Názov saamske/sámske jazyky je podľa Saamov (Laponcov) vhodnejší pred výrazom laponské jazyky, pretože výraz Laponec niekedy považujú za hanlivý.

Saamovia žijú:

  • v najsevernejšej časti Nórska, v oblasti Finnmark, kde sa aj tento jazyk používa.
  • v priľahlých oblastiach Švédska, Fínska a Ruska.

Jazyk sa najviac podobá na fínčinu alebo na karelčinu, používanú pôvodnými obyvateľmi na polostrove Kola v Rusku. Lapončinu používa približne 15 000 ľudí (väčšina Laponcov ho už nepoužíva).

Charakteristika

upraviť

Tieto jazyky, rovnako ako ostatné uralské jazyky, patria typovo predovšetkým k aglutinačným jazykom, čiže k základu slova sa pripájajú gramatické morfémy, ktorým v jazykoch iného typu funkčne zodpovedajú celé slová. S aglutináciou súvisí napr. výskyt posesívnych sufixov. Ďalej v laponských jazykoch chýba kategória rodu, člena, do istej miery v nich možno nájsť vokálnu harmóniu, ak ju nechápeme iba ako jednoduchú alternáciu predných a zadných samohlások, koncoviek a prípon. Laponské jazyky majú menší počet pádov, než je bežné pri iných jazykoch tejto skupiny. Obvyklými pádmi sú nominatív, akuzatív, genitív, illatív, lokatív, komitatív a essív. Laponské slovesá majú aj tvar duálu na vyjadrenie dvoch životných osôb. Laponské prídavné mená majú dva základné tvary: atributívny a predikatívny, čiže použitie jedného z týchto tvarov závisí od postavenia prídavného mena vo vete – ak je atribútom, alebo časťou predikátu.

Delenia

upraviť

Existuje viacero delení. Typické príklady:

Delenie 1
Delenie 2
  • západolaponské jazyky = juholaponské + severolaponské jazyky z delenia 1
  • východolaponské jazyky = východolaponské + stredolaponské jazyky z delenia 1
Delenie 3 (podľa Ethnologue)