Silvisaurus

Silvisaurus (v preklade lesný jašter) je vyhynutý rod vtákopanvového obrneného dinosaura, žijúceho v období kriedy na území dnešného amerického štátu Kansas. Jeho jediným druhom je Silvisaurus condrayi.[1]

Silvisaurus
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Silvisaurus condrayi
Eaton, 1960
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

NálezUpraviť

Fosíliu tohto dinosaura objavil v 50. rokoch 20. storočia rančer Warren H. Condray. Ten o nej oboznámil senátora Franka Carlsona, ktorý mu povedal, aby sa obrátil na rektora University of Kansas, Franklina Davida Murphyho. Murphy o nej informoval preparátora z oblasti paleontológie stavovcov prírodovedného múzea univerzity, Russella R. Campa a povedal mu, aby to vyšetril. V júli 1955 Camp s pomocou Condraya odkryl celú kostru tohto dinosaura a v roku 1961 bol tento nález opísaný a pomenovaný Theodorom H. Eatonom mladším, taktiež z University of Kansas, ako Silvisaurus condrayi. Rodové meno je odvodené z latinského výrazu silva (slovensky: les), čo odráža skutočnosť, že tento dinosaurus žil pravdepodobne v lesnom prostredí. Druhové meno je stanovené na počesť Condraya.

Holotyp (KU 10296) bol nájdený v odkryvoch súvrstvia Dakota (neskorý alb až skorý cenoman) v Kansase a pozostáva z neúplnej kostry (osem krčných, desať chrbtových, šesť krížových a tri chvostové stavce, fragment ľavej sedacej kosti, dolný koniec pravej stehennej kosti a článok prsta) a lebky (sánka). Nájdené boli aj kostené štítky (tzv. osteodermy) a ostne. Stav fosílie bol veľmi biedny, nakoľko kosti boli vystavené pošliapaniu stáda dobytka.

PaleobiológiaUpraviť

Podľa nájdených pozostatkov bola dĺžka silvisaura odhadnutá na približne 4 metre (s lebkou dlhou 33 centimetrov a širokou 25 centimetrov).

Na každej medzičeľustnej kosti (kosti, ktoré tvoria špičku vrchnej čeľuste) mal osem až deväť zubov, čo nasvedčuje, že mohlo ísť o vývojovo primitívneho zástupcu čeľade Nodosauridae, pretože väčšina vyspelejších foriem mala namiesto toho bezzubý zobák.

V lebke silvisaura sa nachádzal zložitý systém vzdušných priechodov, ktorého funkcia nie je známa. Pravdepodobne však slúžil na hlasité dorozumievanie sa medzi členami čriedy.

ReferencieUpraviť

  1. EATON, T. H.. A new armored dinosaur from the Cretaceous of Kansas. The University of Kansas Paleontological Contributions: Vertebrata, 1960, roč. 8, s. 1 - 24.