Tera je predpona vyjadrujúca násobok 1 000 000 000 000, 1012, bilión. Patrí do sústavy SI.

V informatike predpona tera, v spojení terabajt TB, alebo správnejšie tebibajt TiB, vyjadruje násobok 240=1 099 511 627 776 bajtov. Pochádza z gréckeho slova τέρας, ktoré znamená monštruózny.

Iné predpony:

Predpony SI
10n Predpona Symbol Veľkosť Decimálne
1024 yotta Y kvadrilión 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E trilión 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000
1012 tera T bilión 1 000 000 000 000
109 giga G miliarda 1 000 000 000
106 mega M milión 1 000 000
103 kilo k tisíc 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da desať 10
100 jeden 1
10−1 deci d desatina 0,1
10−2 centi c stotina 0,01
10−3 mili m tisícina 0,001
10−6 mikro µ (u) milióntina 0,000 001
10−9 nano n miliardtina 0,000 000 001
10−12 piko p bilióntina 0,000 000 000 001
10−15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a trilióntina 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yokto y kvadrilióntina 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Externé odkazy

upraviť