Tlačový brífing

Tlačový brífing alebo brífing (-kodifikovaný tvar,[1][2] staršie briefing;[3][4]angl. briefing)[pozn 1] je druh tlačovej akcie,[5] stručná informatívna schôdzka podávateľa informácie s vybranými (v téme zorientovanými) novinármi,[6][7][8] ktorú zvolávateľ využíva predovšetkým na krátke, obsažné, zhrňujúce oznámenie resp. vyhlásenie.[9][10] Brífingy zvolávajú najmä verejné inštitúcie (hlavne úrad vlády, úrad hlavy štátu, ministerstvá) a veľké spoločnosti.[11]

Denný tlačový brífing (Daily Press Briefing) Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov vedený hovorkyňou Jennifer Psakiovou, 27. februára 2015

Brífing vedie spravidla tlačový hovorca, príp. iná organizáciou poverená osoba a teda odpovede sú neosobné (hovorca tlmočí názory a stanoviská organizácie resp. jej predstaviteľov). Má kratší priebeh a menej formálny charakter ako tlačová konferencia (TK). Môže pripomínať krátku (stručnú) TK, niekedy aj bez možnosti klásť otázky,[6][12][13][14][15] avšak od TK sa líši tým, že sa naň pozýva vybraný okruh novinárov (TK je určená celému spektru masmédií, teda všetkým novinárom) a zatiaľ čo TK sa obvykle využíva na publicitu dôležitého faktu alebo pri príležitosti významnej udalosti, na brífingu ide hlavne o „sprostredkovanie holých faktov menšej skupine vybraných novinárov pred alebo po udalosti/akcii (napr. po rokovaní vlády, parlamentu či politickej strany), aby z nich čerpali tipy a námety.“[16]

Cieľom brífingu je spravidla „ponúknuť žurnalistickej obci doplnkové, objasňujúce informácie a fakty, ktoré nie sú určené pre verejnosť (,off the record’), ale ktoré novinári vo svojej práci potrebujú“ a predstaviť faktografiu o svojej činnosti.[6] Tlačový hovorca môže tiež napr. uviesť objasnenie k prípadom, kedy predstaviteľ organizácie alebo vystupujúci na TK tvrdil, že jeho výroky boli masmédiami „vytrhnuté z kontextu“ resp. dezinterpretretované. Novinárom brífingy umožňujú získať lepší prehľad o fungovaní danej organizácie, získať kontext k určitej téme a dopytovať sa na špecifickejšie informácie.[11] Docentka agentúrnej žurnalistiky Svetlana Hlavčáková konštatuje, že „vhodnou formou brífingov sú pracovné raňajky alebo obedy, na ktoré sa zvyknú pozývať iba vybraní novinári [...] od ktorých sa očakáva kompletné a korektné spracovanie informácie.“[17] Obvyklým pravidlom brífingu je, že sa nepoužívajú priame citácie vyjadrení.[18] Zákulisné (backgroundové) informácie – v súlade s novinárskou etikou – možno „v odôvodnenom prípade zverejniť (ak ide napríklad o ohrozenie verejnosti), ale nemožno sa odvolávať ani na zdroj, ktorý ich poskytol, ani na jeho funkciu.“[6]

Niektoré definície brífing stotožňujú s krátkou (stručnou) tlačovou besedou (TB),[19][20] čo zrejme vyplýva z faktu, že TB býva v niektorých definíciách pokladaná za synonymum TK,[21][22][pozn 2] avšak tlačová beseda má odlišný cieľ aj formu ako TK (bližšie pozri tlačová beseda).

Brífingy sa konajú pravidelne alebo nepravidelne. Príkladom pravidelného brífingu je brífing Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva pre zahraničných novinárov zvolávaný každý deň o 12:30, ktorý trvá 20 – 30 minút, na ktorom hovorca informuje o plánoch pracovného dňa ministrov a pod.[6]

PoznámkyUpraviť

 1. Etymológiu pozri v článku brífing.
 2. Príkladom z praxe je napr. spravodajská televízia TA3, ktorá používa len výraz tlačová beseda.[23]

ReferencieUpraviť

 1. Považaj, Matej, ed. (2013), „brífing“, Pravidlá slovenského pravopisu (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1331-2 
 2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „brífing“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0750-X 
 3. Horecký 1991, s. 324
 4. Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana (1983), Slovník cudzích slov : A/Z (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 150 . Zdroj: Benkovičová 1993, s. 110
 5. Svoboda 2009, s. 229
 6. a b c d e Hlavčáková 2008, s. 60
 7. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „brífing“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=br%C3%ADfing&s=exact&c=Ne4e&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8 . „1. stručná informatívna schôdzka verejného činiteľa al. jeho zástupcu s publicistami“
 8. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „brífing“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0750-X . publ. krátke informatívne stretnutie ver. činiteľa s novinármi pred dôležitým rokovaním al. po ňom, tlačová porada“
 9. Osvaldová 2007, s. 31
 10. „brífing“, Universum : Všeobecná encyklopedie, 1. díl (A – B), Praha: Odeon, 2000, str. 668, ISBN 80-207-1061-2 . „stručný souhrn informací z činnosti politika nebo instituce poskytovaný zprav. tiskovým mluvčím shromážděným novinářům“
 11. a b Hayes 2013, s. 72
 12. Osvaldová 2007, s. 33 „...doslova stručné vyjmenování faktů, např. udělení instrukcí, pokynů či uvedení základní informace. Pojem se užívá především pro krátké, obsažné shrnující sdělení. V žurnalistice jde buď o základní stručnou informaci o události, kde jsou prostřednictvím tiskového mluvčího nebo jiné pověřené osoby informování novináři, nebo též o kratší, resp. stručnou podobu tiskové konference, někdy i bez možnosti klásť otázky.“
 13. Brifing“, Press-služba : Vserossijskij specializirovannyj žurnal (Moskva: Izdateľskij dom Imidž-Media), c2014, http://www.press-service.ru/terms/145/, dost. 2015-03-06 
 14. Baloghová, Beáta, ed. (2001), „brífing“, Encyclopaedia Beliana, 2. (Bell – Czy), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, str. 308, ISBN 80-224-0671-6 . „3. krátka tlačová konferencia operatívne zvolaná k aktuálnemu problému, na kt. predstaviteľ inštitúcie (jej tlačový hovorca al. všeob. známa osobnosť) poskytuje pracovníkom prostriedkov masovej komunikácie aktuálne informácie určené na publikovanie“
 15. Horecký 1991, s. 324. „označenie krátkej porady, resp. tlačovej konferencie, obyčajne o tom, aké udalosti sa očakávajú v najbližšej budúcnosti“
 16. Hlavčáková 2008, s. 60, k charakteristike TK pozri Hlavčáková 2008, s. 56
 17. Hlavčáková 2008, s. 60-61
 18. Hayes 2013, s. 73
 19. Šaling, Ivanová-Šalingová a Maníková 2008, s. 178. „1. žur. beseda pripravená redakciou periodika a uverejňovaná v tlači, príp. vysielaná rozhlasom a televíziou; tlačová beseda“
 20. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „brífing“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, str. 359, ISBN 80-224-0932-4 . „1. publ. krátke informatívne stretnutie verejného, obyč. politického činiteľa s novinármi pred dôležitým rokovaním al. po ňom, tlačová beseda“
 21. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „beseda“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, str. 257, ISBN 80-224-0932-4 . „2. [...] tlačová beseda [je] organizované stretnutie novinárov so zástupcami štátnych orgánov, politických strán, spoločenských inštitúcií al. s osobnosťami kultúrneho či športového diania s cieľom poskytnúť aktuálne informácie, tlačová konferencia“
 22. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „konferencia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1 . „1. [...] tlačová konferencia [je] organizované stretnutie zástupcov štátnych orgánov, politických strán, vedeckých a spoločenských inštitúcií, osobností kultúrneho a športového diania s novinármi s cieľom poskytnúť im aktuálne informácie, tlačová beseda “
 23. Tlačové besedy, Bratislava: TA3, 2015, http://www.ta3.com/kategoria/147/tlacove-besedy.html, dost. 2015-03-06 

LiteratúraUpraviť

Monografie
Články v časopisoch
Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Internetové zdroje