Tlačová konferencia

stretnutie podávateľa informácie (štátnych, politických, vedeckých predstaviteľov ap.) s novinármi o aktuálnom dianí

Tlačová konferencie (skratka TK) je organizované stretnutie (konferencia, porada či zhromaždenie) podávateľa informácie (najmä štátnychpolitických predstaviteľov, zástupcov podnikov, združení, vedeckých a spoločenských inštitúcií, osobností kultúrneho a športového diania) s novinármi s cieľom poskytnúť im aktuálne informácie na publikovanie či odvysielanie verejnosti.[1][2][3][4][5] Tlačová konferencia patrí k základným nástrojom public relations.[6]

Spoločná tlačová konferencia prezidenta Spojených štátov Georgea W. Busha a premiéra Spojeného kráľovstva Tonyho BlairaBielom dome
Novinár sa hlási o možnosť položiť otázku na TK v Pentagóne týkajúcej sa vojny v Iraku.

Ako synonymá k termínu tlačová konferencia sa používajú výrazy tlačová beseda (skratka TB),[2][7] hoci ju odborné definície významovo odlišujú od TK (pozri tlačová beseda), tlačová porada,[8][9] ktoré je ale zriedkavým a podľa niektorých názorov nesprávne používaným pomenovaním,[10]hovorový výraz tlačovka, ktorý je skráteným označením pre všetky vyššie uvedené pomenovania.[9][11] Tlačová konferencia, na ktorej vystupujú zástupcovia dvoch alebo viacerých organizácií (napr. reprezentanti dvoch štátov, viacerých politických strán ap.) sa zvykne označovať ako spoločná tlačová konferencia.[12][13]

Príprava

upraviť

Pri organizácii tlačovej konferencie je potrebný výber miesta a času usporiadania TK a následné odoslanie pozvánok s programom, na ktorých je uvedený dôvod konania a mená vystupujúcich. Organizátor spravidla vopred pripraví prejav, taktiež tlačené materiály (media kit, príp. aj materiály na projekciu) a podklady k otázkam, ktoré možno očakávať.[14]

Priebeh

upraviť

TK sa organizuje pravidelne (napr. po zasadnutí vlády) alebo jednorazovo, pri dôležitých alebo mimoriadnych okolnostiach (napr. pri príležitosti diplomatickej návštevy, prijatí dôležitých vládnych opatrení, uvedení nového produktu na trh atď.).[15][16] Pre účasť novinára, spravodajcu alebo fotografa na tlačovej konferencii je obvykle potrebná akreditácia udeľovaná tlačovým strediskom organizátora, ktoré zaregistrovaným zástupcom médií poskytne potrebné osobné dokumenty (legitimáciu, označenie) a podklady ku konferencii.[17] Tlačová konferencia trvá spravidla 15 – 20 minút[6] a vedie ju tlačový hovorca alebo moderátor.[16]

Na TK je verbálne odprezentované stanovisko podávateľa informácie. Zvyčajne následne prenechá priestor pre novinárov na kladenie otázok, ktoré niekedy musia byť vopred písomne doručené, a svojimi odpoveďami dopĺňa vyhlásenie.[15] Okrem ústnej informácie môžu novinári dostať pripravené tlačené podklady a dokumenty.[16] Od vystupujúcich nie je prípustná podráždenosť, hnev, zlá nálada ani neochota odpovedať na otázky.[6]

Referencie

upraviť
 1. Seratínová 1989, s. 223
 2. a b Jarošová a Buzássyová 2011
 3. „tlačová konference“, Universum : Všeobecná encyklopedie, 9. (Sp – T), Praha: Odeon, 2001, str. 500, OCLC 802071071X 
 4. „press conference“, Merriam-Webster's collegiate dictionary (11. vyd.), Springfield, MA: Merriam-Webster, 2003, str. 983, ISBN 0-87779-809-5 
 5. Paulička 2002, s. 565. „zhromaždenie, na ktorom sa pozvaným zástupcom oznamovacích prostriedkov odovzdávajú informácie o aktuálnych udalostiach, príp. stanovisku inštitúcií či jednotlivcov“
 6. a b c Kopecký 2013, s. 172
 7. Buzássyová a Jarošová 2006. „organizované stretnutie novinárov so zástupcami štátnych orgánov, politických strán, spoločenských inštitúcií al. s osobnosťami kultúrneho či športového diania s cieľom poskytnúť aktuálne informácie, tlačová konferencia“
 8. Porovnaj: Kačala, Pisárčiková a Považaj 2003. „krátke informatívne stretnutie ver. činiteľa s novinármi pred dôležitým rokovaním al. po ňom, tlačová porada“
 9. a b Pisárčiková 2004
 10. Števčeková 2007. Autorka navrhuje miesto neho používať výraz „tlačová beseda“.
 11. Masár 1990, s. 271
 12. Pozri napr. Program prezidenta, 7. 7. 2014, Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2014, http://www.prezident.sk/?program-prezidenta-7-7-2014, dost. 2014-10-21 . „Spoločná tlačová konferencia prezidenta SRministra obrany SR Martina Glváča
 13. Zelený týždeň 2009: Zmena klímy – čas konať a prispôsobiť sa, Brusel: Európska komisia, 2009 (vyd. 2009-06-19), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-969_sk.htm, dost. 2014-10-21 . IP/09/969. „Spoločná tlačová konferencia komisára Dimasa a českého ministra Mika sa uskutoční...“
 14. Kopecký 2013, s. 172 – 173
 15. a b Jacz 1982, s. 499
 16. a b c Osvaldová 2007b, s. 107
 17. Osvaldová 2007a, s. 18

Použitá literatúra

upraviť
Monografie
Články v periodikách
Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Internetové zdroje