Toll-like receptor

Toll-like receptor patrí do skupiny membránových receptorov. Hrá zásadnú úlohu v rámci imunitného systému – jeho monomérová štruktúra prechádzajúca plazmatickou membránou rozoznáva cudzorodé molekuly a spúšťa príslušnú signálnu kaskádu.

Toll-like receptor 1-2 (fragment) heterodimer, Human, Hagfish.