Samosprávny kraj

Územnosprávna jednotka
(Presmerované z VÚC)

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok[pozn 1] (skratka: VÚC; hovorovo: župa, kraj) je najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti identické s územím kraja. Inými územnými samosprávnymi jednotkami sú obce. Na čele samosprávneho kraja stojí predseda samosprávneho kraja (resp. predseda vyššieho územného celku), ktorý sa zvykne neformálne označovať aj ako župan.

Predsedovia samosprávnych krajov na stretnutí SK8 v roku 2019. Zľava: Jaroslav Baška, Ján Lunter, Milan Belica, Rastislav Trnka, Erika Jurinová, Juraj Droba, Jozef Viskupič, Milan Majerský

Samospráva upraviť

Samospráva na úrovni samosprávnych krajov sa vykonáva prostredníctvom volených orgánov.

Do pôsobnosti samosprávnych krajov patria napríklad cesty II. a III. triedy (okrem Bratislavy a Košíc), stredné školstvo, zdravotnícka sústava, kultúrne ustanovizne a iné.

Volené orgány upraviť

Samosprávne orgány sú volené obyvateľmi. Obyvatelia s volebným právom volia každé štyri roky zastupiteľstvo samosprávnych krajov a predsedu samosprávneho kraja, nazývaného aj župan. Každý okres kraja má podľa počtu obyvateľov pomerný počet poslancov v krajskom zastupiteľstve, ktorí sú volení väčšinovým spôsobom t. j. zvolený je príslušný počet poslancov z kandidátov s najväčším počtom získaných hlasov.

Pokiaľ ide o župana, ten je zvolený na celokrajskej úrovni. Aby bol zvolený za župana, kandidát musí získať väčšinu platných hlasov.

Samosprávne kraje v súčasnosti upraviť

Sídlo Samosprávny kraj Externý odkaz
Samosprávny kraj
Banská Bystrica Banskobystrický www.bbsk.sk
Bratislava Bratislavský bratislavskykraj.sk
Košice Košický web.vucke.sk
Nitra Nitriansky www.unsk.sk
Prešov Prešovský psk.sk
Trenčín Trenčiansky www.tsk.sk
Trnava Trnavský trnava-vuc.sk
Žilina Žilinský www.zilinskazupa.sk Archivované 2021-12-06 na Wayback Machine

Poznámky upraviť

  1. Vyšší územný celok je pôvodné označenie používané predovšetkým v Ústave SR (čl. 64 ods. 3) ale aj zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1), pojem samosprávny kraj vznikol trocha neskôr a používa sa napr. v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) (§ 1 ods. 1)

Použitá literatúra upraviť

Zákony