Otvoriť hlavné menu

Žilinský samosprávny kraj

Predsedovia Žilinského samosprávneho krajaUpraviť

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho krajaUpraviť

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja sa skladá z 57 poslancov volených v priamych voľbách. Pozri kategóriu: Zoznamy poslancov Žilinského samosprávneho kraja

Volebné obdobie 2005 – 2009Upraviť

Výsledky volieb do krajského zastupiteľstva podľa počtu poslancovUpraviť

 1. koalícia Demokratická strana – Kresťanskodemokratické hnutie – Slovenská demokratická koalícia – 31 poslancov (nadpolovičná väčšina)
 2. koalícia Aliancia nového občana – Hnutie za demokraciu – SMER – sociálna demokracia – 10 poslancov
 3. koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – Pravá slovenská národná strana – Zjednotená slovenská národná strana – 5 poslancov
 4. Občianska konzervatívna strana – 1 poslankyňa
 5. poslanci, ktorí kandidovali ako nezávislí kandidáti – 5 poslancov

Politické zastúpenie v krajskom zastupiteľstveUpraviť

 1. Kresťanskodemokratické hnutie – 22 poslancov
 2. SMER – sociálna demokracia – 9 poslancov
 3. Slovenská demokratická a kresťanská únia – 6 poslancov
 4. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 5 poslancov
 5. Slovenská národná strana – 5 poslancov
 6. Demokratická strana – 3 poslanci
 7. Hnutie za demokraciu – 1 poslanec
 8. Občianska konzervatívna strana – 1 poslanec
 9. poslanci, ktorí kandidovali ako nezávislí – 5 poslancov

Parlamentné strany Aliancia nového občana a Komunistická strana Slovenska nemajú v krajskom zastupiteľstve zastúpenie. Strana maďarskej koalície v žilinskom kraji nekandidovala.

V prípade, že sa všetci členovia Slovenskej demokratickej koalície a Demokratickej strany stanú členmi Slovenskej demokratickej a kresťanskej únia – Demokratickej strany, bude mať táto strana v zastupiteľstve 9 poslancov.

Úrad Žilinského samosprávneho krajaUpraviť

Samosprávny kraj bol zriadený pre vykonávanie samosprávy na území Žilinského samosprávneho kraja. V skratke ŽSK. Pri riadení činnosti samosprávy sa stará o celkový rozvoj územia a tiež o potreby obyvateľov kraja. Svoje pôsobenie vykonáva prostredníctvom orgánov, ale aj pomocou zriadených výkonných, poradných, kontrolných, alebo iniciatívnych orgánov. Žilinský samosprávny kraj vo svojej kompetencii spolupracuje najmä so štátnymi orgánmi, s inými samosprávnymi krajmi, obcami alebo s inými právnickými osobami. [1]

Orgány ŽSKUpraviť

Orgánom žilinského samosprávneho kraja je predseda a zastupiteľstvo zložené z poslancov.

 • predseda žilinského samosprávneho kraja: Ing. Juraj Blanár [2]
 • podpredseda žilinského samosprávneho kraja: Ing. Jozef Štrba [3]

Volebné obvody Zastupiteľstva ŽSK:[4]

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina

Odbory ŽSKUpraviť

Prácu úradu usmerňuje a organizuje riaditeľ, ktorého do funkcie menuje predseda samosprávneho kraja. Riaditeľ úradu zodpovedá za svoju činnosť predsedovi samosprávneho kraja.

Odbory a oddelenia úradu sa vytvárajú podľa druhu ich odborných činností a vzájomnej spolupráce medzi nimi.[5]

Úrad ŽSK tvorí:

 • odbor centrálnej koordinačnej jednotky
 • útvar hlavného kontrolóra
 • odbor vnútornej správy
 • odbor dopravy
 • odbor financií
 • odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou
 • odbor organizačný
 • odbor sociálnych vecí
 • odbor SO/RO pre ROP
 • odbor správy majetku ŽSK
 • odbor školstva a športu
 • odbor zdravotníctva
 • odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Zariadenia, ktoré má v pôsobnosti ŽSKUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Štatút Žilinského samosprávneho kraja [online]. Žilina : 2010, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online.
 2. PREDSEDA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA [online]. VÚC Žilina, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online.
 3. PODPREDSEDA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA [online]. VÚC Žilina, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online.
 4. Volebné obvody [online]. VÚC Žilina, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online.
 5. Organizačné útvary úradu [online]. VÚC Žilina, [cit. 2012-04-21]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť