Voľby do Národného zhromaždenia 1929

Voľby do Národného zhromaždenia v roku 1929 sa konali 27. októbra 1929. Išlo v poradí o tretie parlamentné voľby od vzniku Česko-Slovenska.

Voľby do Národného zhromaždenia 1929
Voľby do Národného zhromaždenia 1929
Štát Česko-Slovensko
Druhparlamentné voľby
OrgánNárodné zhromaždenie
Dátum27. októbra 1929
Zapísaní voliči8 682 723
Platné hlasy7 385 084
Počet strán19 do Poslaneckej snemovne
18 do Senátu
Poradie volieb
Poradie3. voľby do Národného zhromaždenia
Predchodca 1925 1929 1935 Nástupca

Voľby sa konali predčasne. Z dôvodu sporov medzi politickými stranami vo vládnej koalícii sa jej lídri nakoniec dohodli, že neprebehnú v riadnom termíne v roku 1931, ale už v roku 1929. Volebného práva pri týchto voľbách boli zbavení aktívni príslušníci armády a četníctva. Na celoštátnej úrovni opäť zvíťazila Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. Druhí skončili sociálni demokrati pred národnými socialistami.

Vplyv volieb

upraviť

Výsledky volieb napriek opakovanému víťazstvu agrárnikov (RSZML) spôsobili posuny v politickej situácii štátu. Viedli k pádu vlády Františka Udržala a zostaveniu jeho novej vlády (od 7. decembra 1929 do 29. októbra 1932), kde okrem agrárnej strany boli obe socialistické strany (ČSSD a ČNS), ako aj nemeckí sociálni demokrati (DSDAP). V novej vláde už neboli zástupcovia ľudákov (HSĽS) ani nemeckých kresťanských socialistov (DCHS).[1]

Výsledky volieb do poslaneckej snemovne na celoštátnej úrovni

upraviť
Poradie Strana/koalícia Počet

získaných hlasov

Podiel v % Získané

mandáty

1. Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (RSZML) 1 105 498 15,0 % 46
2. Česko-slovenská sociálnodemokratická strana robotnícka (ČSSD) 963 462 13,0 % 39
3. Česko-slovenská strana národno-socialistická (ČNS) 767 328 10,4 % 32
4. Komunistická strana Česko-Slovenska (KSČ) 753 220 10,2 % 30
5. Česko-slovenská strana ľudová (ČSL) 623 340 8,4 % 25
6. Nemecká sociálnodemokratická strana robotnícka (DSDAP) 506 761 6,9 % 21
7. Hlinkova slovenská ľudová strana a Združenie katolíckych roľníkov, domkárov a robotníkov (HSĽS) 425 051 5,8 % 19
8. Nemecké volebné a hospodárske spoločenstvo (DW) 396 454 5,4 % 16
9. Česko-slovenská národná demokracia (ČND) 359 547 4,9 % 15
10. Nemecká kresťansko-sociálna strana ľudová (DCHS) 348 066 4,7 % 14
11. Česko-slovenská živnostensko-obchodnícka strana stredostavovská (ČSŽOSS) 291 209 3,9 % 12
12. 257 231 3,5 % 9
13. Nemecká národno-socialistická strana robotnícka (DNS) 204 096 2,8 % 8
14. Nemecká národná strana a Sudeto-nemecký zväz vidieka (DN) 189 071 2,6 % 7
15. Volebné združenie poľských a židovských strán (PŽ) 104 539 1,4 % 4
16. Liga proti viazaným kandidátnym listinám (lig) 70 875 0,9 % 3
17. Krajinská strana maloroľníkov, živnostníkov a robotníkov (OKI) 6 901 0,1 % 0
18. Všenemecká strana pre Čechy, Moravu a Sliezsko (VNSČMaS) 6 672 0,1 % 0
19. Jurigova slovenská ľudová strana (JSĽS) 5 395 0,1 % 0
Spolu 7 385 084 100 % 300
Zdroj[2]

Výsledky v jednotlivých krajinách

upraviť
Strana/koalícia Krajina
Čechy Morava-

Sliezsko

Slovensko Podkarpatská Rus
 
 
 
 
Hlasy % Získané mandáty Hlasy % Získané mandáty Hlasy % Získané mandáty Hlasy % Získané mandáty
RSZML 524 578 13.56 22 224 522 12.32 9 278 979 19.54 12 77 419 29.07 3
ČSSD 535 358 13.84 25 269 674 14.79 9 135 506 9.49 4 22 924 8.61 1
ČNS 535 740 13.85 23 177 595 9.74 7 43 968 3.08 2 10 025 3.76 0
KSČ 398 260 10.30 18 162 136 8.89 6 152 242 10.66 5 40 582 15.24 1
ČSL 255 877 6.62 11 321 936 17.66 13 36 548 2.56 1 8 979 3.37 0
DSDAP 387 060 10.01 17 114,877 6.30 4 4 824 0.34 0 0
HSĽS 962 0.02 0 20,406 1.12 1 403 683 28.27 18 0
DW 288 972 7.47 12 90 560 4.97 4 13 704 0.96 0 3 218 1.21 0
ČND 200 995 5.20 10 56 198 3.08 2 53 745 3.76 2 48 609 18.25 1
DCHS 221 945 5.74 8 126 121 6.92 6 0 0
ČSŽOSS 176 188 4.56 9 77 539 4.25 2 30 134 2.11 1 7 348 2.76 0
OKS 0 0 226 917 15.89 8 30 455 11.44 1
DNS 136 384 3.53 6 67 726 3.72 2 0 0
DN 124 255 3.21 4 64 932 3.56 3 0 0
13 699 0.35 1 40 410 2.22 2 33 679 2.36 1 16 768 6.30 0
lig 60 837 1.57 3 8 203 0.45 0 1 810 0.13 0 0
OKI 0 0 6 901 0.48 0 0
VNSČMaS 6 672 0.17 0 0 0 0
JSĽS 0 0 5 395 0.38 0 0
Spolu 3 919 960 100 169 1 843 716 100 70 1 457 268 100 54 274 059 100 7

Výsledky volieb do Senátu na celoštátnej úrovni

upraviť
Strana Hlasy % Získané

mandáty spolu

RSZML 978 291 15,17 24
ČSSD 841 331 13,04 20
ČNS 666 607 10,33 16
KSČ 644 896 10,00 15
ČSL 559 700 8,68 13
DSDAP 446 940 6,93 11
HSĽS 377 498 5,85 9
DW 359 002 5,57 9
ČND 325 023 5,04 8
DCHS 313 544 4,86 8
ČSŽOSS 274 085 4,25 6
OKS 233 772 3,62 6
DNS 171 181 2,65 4
DN 166 718 2,59 0
lig 51 617 0,80 1
27 823 0,43 0
OKI 6 691 0,10 0
JSĽS 5 782 0,09 0
Spolu 6 450 501 100,00 150
Zdroj[3]

Zo 150 zvolených senátorov bolo 146 mužov a 4 ženy. 111 senátorov už zasadalo buď v hornej alebo dolnej komore Národného zhromaždenia, dokonca 21 z nich zasadalo ešte v zákonodarných orgánoch Rakúsko-Uhorska. Z národnostného hľadiska bolo najviac Čechov, 82 (54,67 %). Nasledovali nemeckí senátori, ktorých bolo 35 (23,33 %) a 25 slovenských senátorov (16,67 %). V senáte bolo aj 6 Maďarov (4 %) a 2 Rusíni (1,33 %). Z profesijného hľadiska bolo medzi senátormi najčastejšie povolanie roľník, resp. statkár (25). Nasledovali 15 redaktori, 12 súkromní úradníci, 11 tajomníci, 10 advokáti, 8 štátni úradníci a 8 robotníci. Najstarším zvoleným senátorom bol český agrárnik Jan Rozkošný, ktorý mal v čase volieb 74 rokov. Najmladším senátorom bol maďarský kresťanský socialista Rudolf Böhm (45 rokov).[4]

Rozdelenie mandátov vo volebných krajoch

upraviť
Strana Získané mandáty v jednotlivých volebných krajoch
Čechy Morava-

Sliezsko

Slovensko Podkarpatská Rus
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Praha HradecKrálové MladáBoleslav Louny Plzeň Brno Mor.Ostrava Turč. Sv.Martin Lipt. Sv. Mik. Prešov Nové Zámky Užhorod
RSZML 5 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
ČSSD 4 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 0
ČNS 6 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 0
KSČ 3 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1
ČSL 3 2 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0
DSDAP 1 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0
HSĽS 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0
DW 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
ČND 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
DCHS 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
ČSŽOSS 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
OKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
DNS 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
DN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSĽS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 28 13 13 12 15 15 19 9 7 3 12 4

Pozri aj

upraviť

Zoznam zvolených poslancov za Slovensko v parlamentných voľbách v roku 1929

Zoznam zvolených senátorov za Slovensko v parlamentných voľbách v roku 1929

Referencie

upraviť
  1. MOSNÝ, Peter. Dejiny štátu a práva na Slovensku. prvé. vyd. Košice : Aprilla, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-89346-02-8. S. 199-200.
  2. Poslanecká sněmovna ve 3. volebním období. Praha : Archiv Národního shromáždění, 1930. Dostupné online. S. 5. Archivované z originálu.
  3. Senát ve III. volebním období. Praha : Archiv Národního shromáždění, 1930. S. 5.
  4. Senát ve III. volebním období. Praha : Archiv Národního shromáždění, 1930. S. 34-39.