Československá národná demokracia

Československá národná demokracia bola pravicová politická strana pôsobiaca v období medzivojnového Česko-Slovenska.

Československá národná demokracia
Československá národná demokracia
Základné informácie
SkratkaČND
Založenie25. marec 1919
Rozpustenie27. október 1934 (splynutie do Národného zjednotenia)
PredsedaKarel Kramář (1919 - 1934)
Ideológienárodný konzervativizmus, ekonomický liberalizmus
Politické spektrumpravica
Ďalšie informácie
Mládežnícka organizáciaMladá generácia Československej národnej demokracie
SídloPraha
NovinyNárodní listy
Karel Kramář, zakladateľ a predseda strany

Strana svoj program budovala na princípe jednotnej národnej Česko-slovenskej republiky a na ochrane jej záujmov, demokracie a pokroku. Zasadzovala sa za zachovanie súkromného vlastníctva. Bola proti stavovskému princípu a triednosti, odmietala revolúciu a socializmus. Zároveň však podporovala zoštátnenie banského a hutníckeho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva. V programe mala aj nacionalizáciu bývalých šľachtických majetkov (latifundií), ako aj reštitúciu majetkových a občianskych krívd spôsobených v období Rakúsko-Uhorska. V oblasti zahraničnej politike sa pridržiavala línie slovanskej vzájomnosti a vyhraňovala sa voči germánskej rozpínavosti.[1] Presadzovala republikánsku formu vlády a odluku cirkvi od štátu.[2]

Zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom strany bol prvý predseda vlády ČSR Karel Kramář. Strana však výraznejšieho volebného výsledku nikdy nedosiahla a jej vplyv a voličská podpora slabla. Strana sa postupne čoraz viac stavala kriticky voči tzv. politike hradu a prikláňala s a k vypätému nacionalizmu a pravicovému extrémizmu. V roku 1934 sa strana spojila s menšími nacionalistickými subjektmi, Národnou ligou a Národným frontom, čím sa vytvorila formácia Národné zjednotenie. Avšak ani táto strana výraznejšie volebné výsledky nezaznamenala. V závere roku 1938 sa strana zlúčila s českou Stranou národnej jednoty a na Slovensku s HSĽS.

Medzi rokmi 1921 - 1934 bola Česko-slovenská národná demokracia súčasťou vládnych koalícií. K významným predstaviteľom strany patril aj Alojz Rašín, Ladislav Novák, Karel Engliš alebo Kamil Krofta.

Výsledky strany vo voľbách do Národného zhromaždenia

upraviť
poslanecká snemovňa senát
voľby počet hlasov podiel v % počet mandátov počet hlasov podiel v % počet mandátov
1920 387 552 6,25 19 354 561 6,78 10
1925 284 628 4,00 13 256 360 4,20 7
1929 359 547 4,87 15 325 023 5,05 8
1935 458 351 5,57 17 410 095 5,64 9

Strana na území Slovenska

upraviť
 
Milan Ivanka, významný predstaviteľ strany na Slovensku
 
Gejza Rehák, dlhoročný poslanec a senátor strany na Slovensku

Na území Slovenska strana začala pôsobiť od 13. decembra 1922, kedy sa v Bratislave konala ustanovujúca schôdza strany. K jej prívržencom sa hlásila výrazná skupina bankárov, advokátov, podnikateľov a inteligencie, často významní predstavitelia SNS, ktorí sa nestotožnili s jej autonomistickým programom. K najvýznamnejším slovenským predstaviteľom patrili Milan Ivanka, Vladimír Fajnor a Gejza Rehák.[1] Podpora strany na Slovensku bola ešte slabšia ako v českých krajinách. Výraznejšie výsledky zaznamenávala len vo väčších mestách a na severovýchode Slovenska, kde spolupracovala s malými rusínskymi politickými subjektmi.Volebné výsledky do Národného zhromaždenia na Slovensku

upraviť
poslanecká snemovňa senát
voľby počet hlasov podiel v % počet mandátov počet mandátov
1920 na území Slovenska nekandidovala
1925 24 957 1,75 1 (Gejza Rehák) 0
1929¹ 53 770 3,77 2 (Martin Rázus a Milan Ivanka) 1 (Gejza Rehák)
1935² 25 490 1,57 1 (Ladislav Protuš) 1 (Gejza Rehák)

¹V roku 1929 kandidovala na Slovensku spolu so Slovenskou národnou stranou (1 mandát preto pripadol jej predsedovi Martinovi Rázusovi).

²V roku 1935 kandidovala v rámci formácie Národné zjednotenie.

Pozri aj

upraviť

Kandidátna listina Česko-slovenskej národnej demokracie pre parlamentné voľby v roku 1929

Referencie

upraviť
  1. a b KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Prvé. vyd. Praha : Fortuna Print Praha, spol. s r. o., 1999. ISBN 80-88980-08-9. S. 130.
  2. Senát a Poslanecká sněmovna. Národní shromáždění republiky československé v prvém desítiletí. Praha : [s.n.], 1928. Dostupné online. S. 1142. Archivované z originálu.