Kandidátna listina Česko-slovenskej národnej demokracie pre parlamentné voľby v roku 1929

Vo voľbách do Národného zhromaždenia republiky Česko-slovenskej, ktoré sa uskutočnili 27. októbra 1929, kandidovala Česko-slovenská národná demokracia na území Slovenska spoločne so Slovenskou národnou stranou a Ruskou národnou stranou.[1] Koalícia obdržala 53 745 hlasov (3,76 %). Získala 2 mandáty v poslaneckej snemovni a 1 mandát v senáte.

Kandidáti do poslaneckej snemovne

upraviť

XV. volebný kraj (Trnava)

upraviť
 1. Ivan Jurecký, radca Najvyššieho súdu v. v. a advokát v Nitre
 2. Emil Masaryk, robotník, Nitrianska Streda
 3. Miloš Ruppeldt, profesor, Bratislava (SNS)
 4. Štefan Paluš, roľník, Prašice
 5. Ján Detrich, učiteľ-správca, Trnava
 6. Štefan Gajdáč, podnikateľ stavieb, Pustý Fedyméš
 7. Ján Pavlík, roľník, Horné Orešany
 8. Jozef Mihalčík, súd. podúradník, Nové Mesto nad Váhom
 9. Antonín Karol Mrha, obchodník, Piešťany

XVI. volebný kraj (Nové Zámky)

upraviť
 1. Ing. Ladislav Protuš, technický radca, Bratislava
 2. Dr. Jaroslav Svoboda, štátny zástupca, Nitra
 3. Vladimír Černák, profesor obchodnej akadémie, Bratislava (SNS)
 4. Jozef Havránek, vrchný oficiál štátnych železníc, Bratislava
 5. MUDr. Iľja Pauliny Tóth, lekár, Bratislava (SNS)
 6. August Šebo, štátny notár, Levice
 7. Štefan Polakovič, štátny zamestnanec, Račištorf
 8. JUDr. Alojz Vondřich, vrchný finančný radca, Bratislava
 9. Ing. Karol Kolář, technický radca, Nové Zámky
 10. Ján Adamovič, majiteľ bank. závodu, Bratislava
 11. Alojz Dražil, kanc. oficiál, Bratislava

XVII. volebný kraj (Turčiansky Svätý Martin)

upraviť
 1. Dr. Jur Janoška, verejný notár, Trnava (SNS)
 2. Jozef Obuch, roľník, Blažovce
 3. Ing. Stanislav Koukol, železničný úradník, Vrútky
 4. Július Jamnický, ev. farár, Párnica (SNS)
 5. Ján Jančovič, roľník, Turany
 6. Jozef Naništa, súkromník, Námestovo
 7. Florián Staš, tajomník, Turč. Sv. Martin (SNS)
 8. Jaroslav Borovička, profesor, Trenčín
 9. Andrej Balla, remeselník, Dolná Štubňa
 10. Ján Hysko, profesor, Turč. Sv. Martin

XVIII. volebný kraj (Banská Bystrica)

upraviť
 1. Dr. Miloš Vančo, pravotár, Turč. Sv. Martin (SNS)
 2. Ondrej Hudec Baucík, roľník, Badín
 3. Pavel Talaj, roľník a tajomník, Dvorníky
 4. Dr. Štefan Kindernay, pravotár, Brezno (SNS)
 5. Dr. Hynek Šádek, súdny radca a prednosta okresného súdu, Zlaté Moravce
 6. Ján Čaják, súkromník a legionár, Banská Bystrica (SNS)
 7. Ján Parkáni, vrchný a roľník, Dolné Príbelce

XIX. volebný kraj (Liptovský Svätý Mikuláš)

upraviť
 1. Martin Rázus, evanjelický farár a spisovateľ, Moravské Lieskové (SNS)
 2. Branislav Viest, súkromník, Lučenec
 3. Dr. Vladimír Krivoss, pravotár, Lipt. Sv. Mikuláš
 4. Ľudovít Šenšel, evanejlický farár a profesor, Porubka (SNS)
 5. Jozef Zima, roľník, Kamionka
 6. Michal Tomo, roľník, Klenovec

XX. volebný kraj (Košice)

upraviť
 1. JUDr. Milan Ivanka, advokát, Bratislava
 2. Theodor Eisenhamr, úradník riaditeľstva štátnych železníc, Košice
 3. Ján Breznický, ml., roľník, Tomašovce
 4. Štefan Nemecz, lešenársky palier, Košice
 5. Július Kustra, kníhkupec, Košice
 6. Vojtech Rudolf, roľník, Spišské Vlachy
 7. JUC. František Pardus, vrchný komisár riaditeľstva pôšt a telegrafov, Košice

XXI. volebný kraj (Prešov)

upraviť
 1. Dr. Ján Židovský, dirigent Podkarpatskej banky, Prešov
 2. Ján Bruňák, roľník, Rebrín
 3. Michal Popovič, roľník, Nižná Radvaň
 4. Milan Hlaváč, evanjelický farár, Bardejov
 5. Ivan Novák, obchodník, Vyšný Orlík
 6. Peter Buganič, gr. kat. farár, Zbudská Belá
 7. Eliáš Petach, správca - učiteľ, Michajlov
 8. Ján Džalaj, roľník, Demjata
 9. Juraj Hodničák, železničiar, Snina
 10. Ján Szabo, roľník, Vojčice

Referencie

upraviť
 1. Náš program a ľudia, ktorí ho budú prevádzať. [denník], 1929-10-13, roč. VIII, čís. 234, s. 1 – 2.