Zoznam predstaviteľov mesta Banská Bystrica

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam predstaviteľov mesta Banská Bystrica obsahuje výpis najvyšších predstaviteľov mesta, t. j. v rámci jednotlivých historických období:

 • richtárov (1255 – 1850),
 • mešťanostov (1850 – 1923 a 1944)
 • starostov (1923 – 1938)
 • vládnych komisárov (1938 – 1944)
 • predsedov Revolučného národného výboru a Mestského národného výboru (1944 – 1990),
 • primátorov (od 1990).
Radnica na Námestí SNP, súčasné sídlo primátora mesta

Richtári (1255 – 1850) upraviť

Prvým známym richtárom Banskej Bystrice bol Ondrej (alebo Andrej), miestny banský podnikateľ, ktorá za zásluhy pri založení Banskej Bystrice a rozvíjaní banského podnikania získal od kráľa Belo IV. donáciu na pozemky a lesy medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou (1263).

Zoznam richtárov spracovaný podľa Klimová 2002.

Zmienka Meno richtára Poznámka
1256, 1263, 1272, 1282 Ondrej (Andrej)
1326 Herman
1340 Mikuláš
1379 Udelinus
1383 Mikuláš Peterman
1387 Michal Rosenberger
1388, 1406 Ondrej Karoli
1390 Dam
1393, 1404 Mikuláš Karoli
1400 Peter Sartor
1425 Mikuláš Hainczman
1431, 1439 Ján Achtzenicht
1443 Ján Ber
1450, 1454 Štefan Jung
1451, 1553, 1554 Wolfgang Glocknitzer
1457 Ozef
1459 Vít Fleischer
1467 Ján Broska
1470 Mikuláš Plat
1481 Mikuláš Launer
1482 Juraj Strürzer
1485 Ján Kremnický
1494 Benedikt Glocknitzer
1496 Ján Cristel
1499, 1506 Peter Eiseinfuhrer
1503, 1505 Štefan Beňuš
(Penuch)
1508 Bartolomej Gros
1512, 1517 Tobiáš Rockolfinger
(Rockenfinger)
služobník arcibiskupa Tomáša Bakócza, v rokoch 1511 – 1521 a 1525 – 1526 člen mestskej rady, majiteľ domu č. 24 (27) na námestí
1516, 1521 Serafín Perger Majiteľ baní v Banskej Štiavnici, člen mestskej rady (1520, 1524), majiteľ domu č. 12 (11) na námestí v Banskej Bystrici
1516, 1519 Andrej Kolman
(Ondrej Colman)
notár v Banskej Bystrici (1513 – 1516), člen vnútornej mestskej rady, senátor (1513 – 1524), ktorý býval v dome č. 3 na námestí
1520 Matej Schneider Obchodník a v rokoch 1518 – 1519 člen mestskej rady, majiteľ domu č. 7 na námestí a domu č. 32 (34) za Hodinovou vežou, v ktorého dvore dlhé roky fungoval tzv. mestský pivovar
1521 Valentín Sartor
1522, 1530, 1531 Valent Schneider
(nem. Valentín Gros-Schneider)
obchodník, zámožný kupec, člen mestskej rady od roku 1520, majiteľ domu č. 20 (23) z hornej strany Striebornej ulice a domu č. 14 na námestí v Banskej Bystrici (1. tretina 16. storočia), prívrženec reformácie
1525, 1527 Ján Hop
(nem. Hans Hopp)
kupec, člen mestskej rady od roku 1523, Majiteľ domu č. 30 (32) na námestí
1528, 1534 Henrich Kindlinger člen mestskej rady od roku 1523, majiteľ domu č. 2 (1) na námestí (20. roky 16. storočia; súčasná radnica mesta), kostolný otec spolu s M. Schafarom (od roku 1525)
1529 Martin Schafar faktor Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti za Beheimovskej správy a obchodník s vínom, kostolný otec spolu s H. Kindlingerom (od roku 1525), majiteľ domu č. 33 za Hodinovou vežou a domu č. 6 na Námestí Štefana Moyzesa
1532, 1535, 1538, 1540, 1545, 1546 Juraj Schafer obchodník s vínom, meďou, majiteľ domu č. 6 na Námestí v Banskej Bystrici (1. tretina 16.storočia)
1536 Baltazár Hegel
1537 Vavrinec Tischler
1544, 1547 Leonard Drachsler vo svojej dobe považovaný za najbohatšieho obyvateľa mesta, zať Jána Greimela
1549 Juraj Serafin
1550 František Reichenbach
1552, 1560, 1563, 1565, 1569 Sebastián Pribitzer
1555 Krištof Schwab
1556 – 1557, 1561, 1564, 1566, 1570, 1576, 1580 Andrej Süsmundt
1558, 1562 Ján Preys
1559, 1572, 1581 Ján Kreger
1567 Baltazár Sixty
(lat. Balthasar Sixtius; prímeno Neosoliensis)
autor latinského spisu Votum aequissimo[1]
1568 Andrej Moschwitzer
1571 Ján Prukner
1573, 1583, 1636 – 1637 Sebastián Hankuš
15741575, 1577, 1579, 1585, 1588, 1593 Pavol Tham
1582, 1586 Michal Eiseler
1584 Ján Sembler
1587 Bartolomej Novák prvý slovenský richtár Banskej Bystrice, majiteľ domu č. 18 na Lazovnej ulici
1589, 1594, 1597, 1599, 1602 Pavol Sturm
1590 – 1591 Gašpar Schwab
1601, 1606 Ján Drechsler pomocný pisár (1587 – 1589), vicenotár (1589 – 1599)
1603 – 1604 Ján Schnell
1608, 1610, 1614 Ján Leszl
1611 Peter Ziegler
1613 Daniel Dankuš
1615 – 1618, 1621, 1623, 1626, 1629, 1630 Krištof Lehner
1619 Jonáš Hanermann
1620 Michal Nitsch
1621 Krištof Lehner
1622 Michal Scholl (Schöll)
1627 Ján Zahlwein majiteľ väčšiny podielov v ľubietovských medených baniach, podnikal aj v Banskej Štiavnici, predstaviteľ Spolku banských podnikateľov v Ľubietovej (po jeho smrti sa spolok začal rozpadávať), člen mestskej rady Banskej Bystrice (1624 – 1625); rodičia: Juraj Zahlweinn, Katarína Zahlweinová
1628 Andrej Windt
1631, 1634 – 1635, 1638 Juraj Raminger
1632 Daniel Sturm
1633, 1642, 1644, 1646 Ján Reull
1640 – 1641, 1645 Abrahám Wertner
1647 – 1676, 1681, 1682 Matej Vogl
1643, 1647, 1648, 1660, 1661, 1669 Fridrich Grebner
1649 – 1650 Jakub Hainz
1651 Gabriel Šidlovský
1652 Ferdinand Fišer
1653 Martin Liptai
1654, 1658, 1663 Ján Hanke
1655, 1659 Mikuláš Jezernický
1656 Konrád Markuš
1657 Samuel Bliska
1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1673 Ján Restiarius
1665, 1671 – 1672, 1692 Michal Hinterskirchner
1677 – 1680, 1684, 1686, 1688 Ján Burmeister
1682, 1683 Martin Koroda
1685, 1689, 1691, 1699 Baltazár Beniak
1687, 1695, 1703, 1705, 1707 Melchior Smrtník
1690, 1710 Filip Jakub Haas
1693, 1697, 1701, 1709, 1713, 1717 Martin Priekop
1694 Ján Václav Honstad
1698 Andrej Fritz
1708 Martin Klement
1710 – 1744 Ľudovít Benedikt de Moos Lannser
1711, 1715, 1719 David Gašpar
1712 Ján Michal Fischer
1716 Ján Schindler
1720, 1721 Ján Ferdinand Haas (Hirschberg)
1722, 1726, 1730 Štefan Meehrwaldt
Zmienka Meno richtára Poznámka
1723, 1727, 1731 Samuel Galovič
1743, 1747 Andrej Husár
1745, 1752 Teodor Ladislav Heinzely
1764 – 1766 Teodor Ladislav Heinzely skladník soli v Banskej Bystrici (zmienka z roku 1740)
1750 Matej Meehrwaldt
1751 – 1755, 1759 – 1760 Ján Adam Kaltz
1757 Ján Juraj Valla
1755 – 1758 František Bernard de Moos
Lannser
1761 – 1763 Gottfried Moller
1767 – 1769, 1774 – 1776,
1783 – 1784, 1790 – 1791
Ján Karol Panner
1770, 1771, 1777 Jozef Husár
1772 – 1773 František Erczl predtým pôsobil ako hlavný notár
1778 – 1782, 1792 – 1793 Ignác Ladislav Erczl hlavný notár
1785 Juraj Talszon
1786 – 1789 Ladislav Kövesdi
1794 – 1797 Žigmund Meehrwaldt
(Meerwald)
dozorca nemeckej evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici
1798 – 1803, 1811 – 1822 Pavol Rakšáni dozorca slovenskej evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici (zmienka z roku 1784)
1804 – 1810 František Bitter
1823 Jozef Glabič (Glabits)
1848 – 1850 Andrej Drexler
1848 – 1849 Michal Rárus[2]

Mešťanostovia (1850 – 1923) upraviť

Obdobie Meno richtára Poznámka
1850 – 1851 Andrej Havaš
1852 – 1860 Kazimír Wachtler
1861 – 1871 Karol Szigethy
1871 – 1872 Kazimír Wachtler 2. funkčné obdobie
1872 – 1880 Alexander Ráner
1880 – 1886 Pavol Sumrák
1886 – 1887 Dr. Vojtech Tileš
1887 – 1893 Koloman Bitter
1893 – 1923 Július Cesnak
maď. Csesnák Gyula

Starostovia (1923 – 1938) upraviť

Obdobie Meno richtára Strana Poznámka
1. marec 1923 – 30. október 1923 Koloman Mikula
1. november 1923 – 1. október 1927 Andrej Hanzlík
1. október 1927 – 1. máj 1932 František Mesík-Vajda
1.máj 1932 – 1. august 1938 Michal Samuhel HSĽS
1. august 1938 – 6. október 1938 Viliam Pauliny RSZMĽ
6. október 1938 – 7. október 1938 Michal Samuhel HSĽS 2. funkčné obdobie

Vládny komisár (1938 – 1944) a mešťanosta (1944) upraviť

Ako vládny komisár v Banskej Bystrici slúžil do 15. mája 1944 Michal Samuhel, ktorý bol už v predchádzajúcom období dvakrát zvolený za starostu. Po ustanovení povstaleckého slovenského územia v Banskej Bystrici, ktorá sa stala sídlom Slovenskej národnej rady, vedúceho zákonodarného a výkonného orgánu v Slovenskom národnom povstaní, mal správu mesta v kompetencii mešťanosta Ondrej Smida (15. máj – 31. august 1944)

Predsedovia MsNV (1944 – 1990) upraviť

Obdobie Meno richtára Poznámka
25. august 1944 – 11. júl 1945 Gustáv Zeman člen Demokratickej strany
12. júl 1945 – 25. október 1946 Ondrej Strieš
26. október 1946 – 14. marec 1948 Gustáv Slivka
15. marec 1948 – 22. máj 1954 Ondrej Strieš
22. máj 1954 – 11. september 1958 Juraj Kostiviar vedúci odboru kádrovej a personálnej práce Stredoslovenského krajského národného výboru
v Banskej Bystrici od 11. septembra 1958 do 16. januára 1975
11. september 1958 – 24. jún 1960 Viktor Strmeň
24. jún 1960 – 26. október 1962 Ján Sedláček
26. október 1962 – 8. júl 1964 Dr. Ondrej Harazín
8. júl 1964 – 1. február 1970 Jozef Valuška
1. február 1970 – 23. február 1974 Jozef Mikuš
23. február 1974 – 1. máj 1989 Jozef Biensky absolvent Strednej hospodárskej školy v Banskej Bystrici, úradník, vedúci oddelenia a neskôr
námestník riaditeľa Montážneho závodu pri Krajskej správe spojov v Banskej Bystrici (1962 – 1974)
1. máj 1989 – 5. december 1990 Ing. Pavol Sečkár, CSc.

Primátori (od 1990) upraviť

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je od roku 1990 najvyšším predstaviteľom, výkonným a štatutárnym orgánom mesta primátor. Je volený priamou voľbou občanov mesta na štvorročné obdobie, pričom jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.[3]

Por. Obdobie Meno primátora Politická strana / koalícia Dátum volieb
1. 1990 – 1994 Ing. arch. Stanislav Mika 23. a 24. november 1990
2. 1995 – 1998 PhDr. Igor Presperín 18. a 19. november 1994
3. 1998 – 2002 Ing. Ján Králik KSS, SDĽ, SMER – sociálna demokracia 18. a 19. november 1998
3. 2002 – 2006 Ing. Ján Králik SDĽ, ĽS-HZDS, HZD, ZRS, KSS, SDSS, NOSNP 6. a 7. december 2002
4. 2006 – 2010 Mgr. Ivan Saktor 2. december 2006
5. 2010 – 2014 Mgr. Peter Gogola NEKA 27. november 2010
6. od 2014 Ján Nosko NEKA 15. november 2014

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. Károly, Szabó; Árpád, Hellebrant, edi. (1896), „Sixtius (Balthasar)“, Régi Magyar Könyvtár, I. köt (1—2547. sz.), Budapest: M. Tud. Akadémia könyvkiadó hivatala, OCLC 3963257 
 2. Michal Rárus – podporovateľ Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici, Bystricoviny, 2015 (vyd. 2015-094-18), http://www.bystricoviny.sk/spravy/michal-rarus-podporovatel-ludovita-stura-v-banskej-bystrici/, dost. 2015-04-20 
 3. Pozri ods. 1, § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Literatúra upraviť

Publikácie

Internetové zdroje

Zákony

 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Dostupné v PDF)
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí (Dostupné v RTF)
 • Zákon Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (Dostupné v PDF)