Zrezaný ihlan

Zrezaný ihlan je priestorové teleso – časť ihlanu, ktorá leží medzi dvoma rovnobežnými rovinami prechádzajúcimi týmto ihlanom. Inak povedané, je to „ihlan s odrezaným vrchom“. Zrezaný ihlan je množina všetkých bodov, ktoré získame prienikom ihlanu a rovinnej vrstvy, pokiaľ vrchol ihlanu leží vnútri vrstvy.

Štvorboký zrezaný ihlan

VlastnostiUpraviť

Objem zrezaného ihlanu je daný týmto vzťahom:

 

kde h je vzdialenosť oboch podstáv, S1 je obsah spodnej podstavy a S2 je obsah vrchnej podstavy.[1][2]


ReferencieUpraviť

  1. M. BILLICH - M. TRENKLER. Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2013, [cit. 2013-09-13]. ISBN 978-80-561-0058-5.
  2. F. JIRÁSEK, J. BENDA. Matematika pro bakalářské studium. Praha: Ekopress, s.r.o., 2006, [cit. 2006-09-13]. ISBN 80-86929-02-7. (český)

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť