Jednoklíčnolistové

(Presmerované z Ľalie)

Jednoklíčnolistové (iné názvy pozri nižšie; lat. Monocotyledonopsida, Monocotyledoneae, Monocotyledones) alebo ľalie[1] (iný názov: ľaliokveté[2], lat. Liliopsida, Liliidae) je veľký taxón (tradične trieda) krytosemenných rastlín.

Jednoklíčnolistové
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Majú druhotne redukovanú pôvodnú koreňovú sústavu, ktorá je nahradená adventívnymi koreňmi, a často podzemky, hľuzy, cibule. Kvety sú zvyčajne trojpočetné, kvetný obal nerozlíšený (okvetie) a zárodok s jedným klíčnym listom.

Názvy upraviť

Slovenské ekvivalenty vedeckého názvu Monocotyledones (a pod. – pozri vyššie) sú: jednoklíčnolistové[1][2], jednoklíčnolistové rastliny[3], staršie jednoklíčne rastliny[4], zriedkavo jednoklíčnolisté rastliny[5][6], monokotyledony[7]. Nesprávny alebo starší názov je: jednodeložné (rastliny)[8][9][10]. Zastarané názvy sú: jednomaternicové rastliny[11][12], jednoklolisté rastliny[12], jednokeľničné rastliny[13], vrastliny[13].

Charakteristika upraviť

Jednoklíčnolistové rastliny sú jednoročnétrváce byliny, ojedinele lianystromy. V stonkecievne zväzky bez kambia usporiadané v kruhoch v ataktostéle (polycyklickej eustéle). Kvôli neprítomnosti kambia druhotne nehrubnú, len ojedinele pri niektorých drevnatých druhoch dochádza k anomálnemu hrubnutiu stonky. V stonke a listoch sú buď iba cievice alebo tiež aj cievy. Stonka sa rozkonáruje obyčajne len v súkvetí. Hlavný koreň veľmi skoro zaniká a jeho funkciu preberajú adventívne korene (sekundárna homorízia). Listy sú rôzneho tvaru, väčšinou však podlhovasté, s oblúkovitou alebo rovnobežnou žilnatinou, najčastejšie striedavého postavenia. Predpokladá sa, že sú homologické s listovou stopkou iných krytosemenných rastlín. Kvety sú väčšinou aktinomorfné, trojpočetné, s nerozlíšenými kvetnými obalmi.[14]

Systematika upraviť

Systém podľa APG IV:
jednoklíčnolistové rastliny:

Referencie upraviť

 1. a b Systém živej prírody, 2008 [online]. [Cit. 2019-11-25]. Dostupné online. Archivované 2018-06-23 z originálu.
 2. a b BARANEC, T. et al. Systematická botanika, 2001
 3. jednoklíčnolistové rastliny. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 457.
 4. jednoklíčny. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 645.
 5. ŠIŠKA, B., MEZEYOVÁ, I. FENOLOGICKÝ MONITORING OVOCNÝCH DREVÍN NA SPU A V PODMIENKACH SR. In: Rožnovský, J., Litschmann, T., I. Vyskot. (ed): „Fenologická odezva proměnlivosti podnebí“, Brno 22.3.2006, ISBN 80-86690-35-0 [1]
 6. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, [cit. 2019-11-26]. Dostupné online.
 7. GOJDIČOVÁ, Ema; MÁRTONFI, Pavol; MÁRTONFIOVÁ, Lenka. Botany - vascular plants : [European social fund]. 1st ed. vyd. Žilina : Institute of the High Mountain Biology, University of Žilina, 2008. 167 s. ISBN 978-80-88923-12-1. S. 87.
 8. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 116, 129.
 9. jednodeložné rastliny. In: Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok 2 : E – M. Bratislava-Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 199.
 10. KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre národnie školy - diel druhý: rastlinopis. Turč. Sv. Martin 1872, S. 27
 11. Medzinárodné patentové triedenie (2006)Základná úroveň Zväzok 1 Sekcia A Ľudské potreby. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky [2], S. 71
 12. a b MARTINKA, J. Príspevok k botanickému názvosloviu. Slovenská reč, 1936, roč. V, čís. 2-3, s. 67 – 69. Dostupné online [cit. 2020-01-17]. ISSN 1338-4279.
 13. a b METZENAUER, F. O. Krátky prírodopis pre slovenské národnie školy, 1874, S. 50
 14. Mičieta, K. et al. (2018), "Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín", Vydavateľstvo UK: Bratislava.

Iné projekty upraviť