Šéf (z franc. chef < ľud. lat. *capum < lat. caput – „hlava; hlavná osoba, vodca“[1]) je (často neformálne alebo publicistické) označenie zodpovedného vedúceho pracovníka,[1] najvyššieho predstaviteľa (riaditeľa, predsedu, prezidenta, prednostu, náčelníka, veliteľa ap.) určitého orgánu verejnej správy, inštitúcie, politickej strany, obchodnej spoločnosti alebo inej organizácie resp. jej organizačnej zložky (úseku, sekcie, oddelenia ap.),[2][3][4] príp. odvetvia alebo oblasti.[5]

Príkladmi publicistického použitia výrazu sú šéf diplomacie (minister zahraničných vecí), šéf vládneho kabinetu, šéf kabinetu alebo šéf vlády (predseda vlády)[5], šéf generálneho štábu ozbrojených síl (náčelník generálneho štábu ozbrojených síl) atď.[3][4] Slovo sa uplatnilo nielen v množstve slovných spojení,[5] ale tiež slová vytvorené (pozri tvorenie slov) kompozíciou (skladaním), akými sú šéfredaktor[6] či šéfkuchár.

Hovorovo sa šéfom označuje akýkoľvek nadriadený alebo predstavený.[2][3]

Referencie upraviť

Použitá literatúra upraviť

Pozri aj upraviť