Žihadlovce[1] (iné názvy: žihadlovité blanokrídlovce[2], žihadlovkovité blanokrídlovce[3], žihadlové blanokrídlovce[4], žihadlaté blanokrídlovce[5], hmyz žihadlovitý[6]; zastarano: osy so žihadlom[7]; lat. Aculeata, Aculeati, Monotrocha, Vespomorpha, Hymenoptera aculeata) sú v niektorých systémoch veľký taxón (uvádzaný napr. pod označením sekcia) z taxónu štíhlopáse (=úzkopáse; lat. Apocrita), pričom štíhlopáse sú veľký taxón blanokrídlovcov.

Žihadlovce

včela medonosná
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Aculeata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
osa obyčajná
mravec hôrny

Opakom žihadlovcov je (v rámci štíhlopásych) taxón parazitické blanokrídlovce (=parazitické osičky; lat. Parasitica).[1][5][8]

Do žihadlovcov patria najznámejšie blanokrídlovce, napr. včely, čmeliaky, osy, sršne, mravce, blyskavky a kutavky.[1]

V užšom (staršom) zmysle sa do žihadlovcov nezaraďujú (z recentných taxónov) blyskavky a tieto žihadlovce v užšom zmysle sú teda zhodné s taxónom Euaculeata (pozri nižšie).

Systematika upraviť

Súčasný systém je takýto:

žihadlovce (Aculeata v širšom zmysle):

 • nadčeľaď †Bethylonymoidea:
 • nadčeľaď blyskavky/zlatovky (Chrysidoidea) v širšom zmysle/ nadčeľaď krútivky (Bethyloidea) v širšom zmysle:
 • Euaculeata/žihadlovce (Aculeata) v užšom (t.j. staršom) zmysle:
  • nadčeľaď osy (Vespoidea) A - parafyletický taxón; v minulosti existoval niekedy aj taxón osy (Vespoidea) B (=Vespiformia v širšom zmysle), ktorý zahŕňal všetky žihadlovce okrem nadčeľade včely (Apoidea) v širšom zmysle:
   • nadčeľaď osy (Vespoidea) C
   • (bez mena)
    • nadčeľaď hrabavky (Pompiloidea) v širšom zmysle
     • nadčeľaď hrabavky (Pompiloidea) v užšom zmysle
      • čeľaď hrabavkovité (Pompilidae) v širšom zmysle - v minulosti niekedy zaraďované do Vespoidea D; staršie bývala táto čeľaď niekedy uvádzaná rozdelená na čeľade hrabavkovité (Pompilidae) v užšom zmysle a pahrabavkovité (Ceropalidae)
      • čeľaď Sapygidae - v minulosti niekedy (nie spolu s hrabavkovitými, ale samostatne) zaraďovaná do Vespoidea D ; čeľaď Sapygidae zahŕňa aj historickú čeľaď Fedtschenkiidae
     • nadčeľaď pamravce (Mutilloidea):
    • nadčeľaď Thynnoidea
     • čeľaď Chyphotidae - v minulosti toto bola súčasť čeľade Bradynobaenidae
     • čeľaď Thynnidae - v minulosti toto bola (a) buď súčasť čeľade Tiphiidae, (b) alebo časť tohto taxónu tvorila súčasť čeľade Tiphiidae a časť tvorila celú čeľaď Methochidae; čeľaď Thynnidae zahŕňa aj historickú čeľaď Anthoboscidae
    • nadčeľaď tŕňovky (Tiphioidea) v užšom zmysle - v širšom (staršom) zmysle táto nadčeľaď zahŕňa aj Thynnidae, Sierolomorphidae, Sapygidae, Mutillidae a Bradynobaenidae
    • nadčeľaď Sierolomorphoidea - alternatívne považovaná za súčasť Tiphioidea; v minulosti považovaná za bazálny taxón taxónu Vespoidea A
   • čeľaď †Melittosphecidae - incertae sedis; staršie zaraďovaná do Apoidea v širšom zmysle[9]
   • nadčeľaď žihadlovky (Scolioidea) v užšom zmysle - v širšom (staršom) zmysle táto nadčeľaď zahŕňa aj Tiphiidae a Thynnidae, a v najširšom zmysle zahŕňa celé Vespoidea A okrem čeľade Vespidae (v najširšom zmysle), čeľade Pompilidae (v širšom zmysle), nadčeľade Formicoidea a prípadne aj okrem čeľade Rhapalosomatidae
   • čeľaď †Falciformicidae
   • čeľaď †Armaniidae
   • nadčeľaď mravce (Formicoidea)/ skupina Formiciformes:
  • nadčeľaď včely (Apoidea) v širšom zmysle [=zastarano: čeľaď včelovité (Apidae) A[10], = zastarano: nadčeľaď kutavky (Sphecoidea) v širšom zmysle, = Spheciformia] - vývojovo ide o sesterský taxón mravcovitých:

Vysvetlivka: A, B, C... pomocne označuje rôzne významy toho istého názvu.

Poznámka: Taxón Vespiformes (= Vespiformia v užšom zmysle) znamená Vespoidea A okrem Formicoidea.

Zdroje kapitoly Systematika:[12][13][8][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]; k nadčeľadi Apoidea v širšom zmysle aj:[38][39][40][41][42][43][44][45]

Zdroje upraviť

 1. a b c Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar - Príroda. 2019. S. 158
 2. LUKÁŠ, J. Červený (ekosozologický) zoznam blanokrídlovcov (Hymenoptera) Slovenska. [1] S. 129
 3. LUKÁŠ, J. 1991. Poznatky o rozšírení niektorých čeľadí žihadlovkovitých blanokrídlovcov (Hymenoptera: Aculeata) okolia Zobora pri Nitre. In: AMBROS, M., GAJDOŠ, P. (eds) Zobor 2, zborník. Osveta, pp. 83-92.
 4. BEREC P., 1997: Žihadlové blanokrídlovce (Hymenoptera, Aculeata) Prírodnej rezervácie Krasín. Natura carpatica. 38: 95-100
 5. a b chodbárky. In: Svet živočíšnej ríše. Osveta. 1984. S. 142
 6. Poľnohospodárstvo. [s.l.] : VEDA, Vydavatel̕stvo Slovenskej akadémie vied., 1990. 600 s. S. 1054.
 7. Rízner, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 172
 8. a b Bees, Wasps and Ants (Order: Hymenoptera) [online]. amentsoc.org, [cit. 2022-05-03]. Dostupné online.
 9. [2]
 10. [3]
 11. CATALOG OF SPHECIDAE sensu lato (= Apoidea excluding Apidae) compiled by Wojciech J. Pulawski Available on the internet since September 2003[4]
 12. Branstetter, M. G., Childers, A. K., Cox-Foster, D., Hopper, K. R., Kapheim, K. M., Toth, A. L., & Worley, K. C. (2018). Genomes of the Hymenoptera. Current Opinion in Insect Science, 25, 65–75. doi:10.1016/j.cois.2017.11.008
 13. PETERS, R. S. et al. Evolutionary History of the Hymenoptera. In: Current Biology 27, 1013–1018, April 3, 2017 [5]
 14. FRANC, V. SYSTÉM A FYLOGENÉZA ŽIVOČÍCHOV - BEZCHORDÁTY (DOPLNENÁ PREPRACOVANÁ VERZIA IV). 2014 [6]
 15. Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187.
 16. CAPINERA, John L.. Encyclopedia of Entomology. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2008. 4346 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-6242-1. S. 231.
 17. Aculeata [online]. tolweb.org, [cit. 2022-05-04]. Dostupné online.
 18. KÖNIGSMANN, E. Das phylogenetische System der Hymenoptera - Teil 4: Aculeata (Unterordnung Apocrita). In: Dtsch. Ent. Z., N . F. 25. Heft IV-V. Seite 365-435 (1978)
 19. BOUDINOT, B. E. et al. Evolution and systematics of the Aculeata and kin (Hymenoptera), with emphasis on the ants (Formicoidea: †@@@idae fam. nov., Formicidae). bioRxiv 2022.02.20.480183; [7]
 20. SHARKEY, M. J. Phylogeny and Classification of Hymenoptera. In: Zhang, Z.-Q. & Shear, W.A. (Eds) (2007) Linnaeus Tercentenary: Progress in Invertebrate Taxonomy. Zootaxa, 1668, 1–766. [8]
 21. CARPENTER, J. M. Vespoidea. In: Parker, S. P. Volume 2. Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw-Hill, New York. 1982. S. 676-677.
 22. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 158, 312, 309, 467, 563
 23. Wiśniowski, Bogdan. (2003). Sekcja: Spheciformes – Grzebacze. [9]
 24. Classification. In: hymenopteran. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2022-05-06]. [10]
 25. GRIMALDI, David; ENGEL, Michael S.; Michael S.. Engel; Senior Curator and Professor Michael S Engel. Evolution of the Insects. [s.l.] : Cambridge University Press, 2005. 755 s. Dostupné online. ISBN 978-0-521-82149-0. S. 430-431.
 26. Afrotropical Vespoidea [online]. waspweb.org, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 27. Aculeata - Ants, Bees and Stinging Wasps [online]. bugguide.net, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 28. Infraorder Aculeata [online]. insecta.pro, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 29. United States Congressional Serial Set. [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1979. 1624 s. Dostupné online. S. 309-310.
 30. FERIANC, Oskár. Slovenské mená hmyzu. [s.l.] : Veda, 1975. 308 s.
 31. WHEELER, William Morton. The Social Insects (Their Origin and Evolution). [s.l.] : Routledge, 2015. 446 s. Dostupné online. ISBN 978-1-317-23026-7. S. 55-56.
 32. Organic Evolution in terms of the Implicate and Explicate Orders. Part XLVII [online]. metafysica.nl, [cit. 2022-05-07]. Dostupné online.
 33. A.P. Rasnitsyn; QUICKE, Donald L.. History of Insects. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2006. 517 s. Dostupné online. ISBN 978-0-306-47577-1. S. 244.
 34. BROTHERS, D. J. Phylogeny and Classification of the Aculeate Hymenoptera,With Special Reference to Mutillidae. 1975 [11]
 35. BROWN, Jr., W. L. Insecta. In: PARKER, S. P. (ed.): Volume 2. Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw-Hill, New York. 1982. S. 670 a nasl.
 36. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 37. OLMI, Massimo. The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Fennoscandia and Dennmark. [s.l.] : BRILL, 1994. 100 s. Dostupné online. ISBN 978-90-04-10224-8. S. 9 a nasl..
 38. KEDDY, Paul A.. Plant Ecology. [s.l.] : Cambridge University Press, 2017. 624 s. Dostupné online. ISBN 978-1-107-11423-4. S. 278.
 39. MICHENER, Charles Duncan. The Bees of the World. [s.l.] : JHU Press, 2000. 913 s. Dostupné online. ISBN 978-0-8018-6133-8. S. S. 72 a nasl..
 40. Lu, H.; He, B.; Hao, Y.; Zhou, Z.; Su, C.; Huang, D. Comparative Mitogenomic Analysis of Two Cuckoo Bees (Apoidea: Anthophila: Megachilidae) with Phylogenetic Implications. Insects 2021, 12, 29. https://doi.org/10.3390/insects12010029
 41. EICKWORT, G. C. Apoidea. In: PARKER, S. P. (ed.): Volume 2. Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw-Hill, New York. 1982 S. 677-680.
 42. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 43. LUTZ, F. E. et al. Notes on the distribution and bibliography of North American bees of the families, Apidae, Meliponidae, Bombidae, Euglossidae, and Anthophoridae 1920 [12]
 44. CONSIDINE, Douglas M.; CONSIDINE, Glenn D.. Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2013. 3524 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4757-6918-0. S. 1659.
 45. STINGING HYMENOPTERA: PICTORIAL KEY TO SOME COMMON UNITED STATES FAMILIES [13]