Žihadlovce

Žihadlovce[1] (iné názvy: žihadlovité blanokrídlovce[2], žihadlovkovité blanokrídlovce[3], žihadlové blanokrídlovce[4], žihadlaté blanokrídlovce[5], hmyz žihadlovitý[6]; zastarano: osy so žihadlom[7]; lat. Aculeata, Aculeati, Monotrocha, Vespomorpha, Hymenoptera aculeata) sú v niektorých systémoch veľký taxón (uvádzaný napr. pod označením sekcia) z taxónu štíhlopáse (=úzkopáse; lat. Apocrita), pričom štíhlopáse sú veľký taxón blanokrídlovcov.

Žihadlovce
Bee Collecting Pollen 2004-08-14.jpg
včela medonosná
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Aculeata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Opakom žihadlovcov je (v rámci štíhlopásych) taxón parazitické blanokrídlovce (=parazitické osičky; lat. Parasitica).[1][5][8]

Do žihadlovcov patria najznámejšie blanokrídlovce, napr. včely, čmeliaky, osy, sršne, mravce, blyskavky a kutavky.[1]

V užšom (staršom) zmysle sa do žihadlovcov nezaraďujú (z recentných taxónov) blyskavky a tieto žihadlovce v užšom zmysle sú teda zhodné s taxónom Euaculeata (pozri nižšie).

SystematikaUpraviť

Súčasný systém je takýto:

žihadlovce (Aculeata v širšom zmysle):

 • nadčeľaď †Bethylonymoidea:
 • nadčeľaď blyskavky/zlatovky (Chrysidoidea) v širšom zmysle/ nadčeľaď krútivky (Bethyloidea) v širšom zmysle:
 • Euaculeata/žihadlovce (Aculeata) v užšom (t.j. staršom) zmysle:
  • nadčeľaď osy (Vespoidea) A - parafyletický taxón; v minulosti existoval niekedy aj taxón osy (Vespoidea) B (=Vespiformia v širšom zmysle), ktorý zahŕňal všetky žihadlovce okrem nadčeľade včely (Apoidea) v širšom zmysle:
   • nadčeľaď osy (Vespoidea) C
   • (bez mena)
    • nadčeľaď hrabavky (Pompiloidea) v širšom zmysle
     • nadčeľaď hrabavky (Pompiloidea) v užšom zmysle
      • čeľaď hrabavkovité (Pompilidae) v širšom zmysle - v minulosti niekedy zaraďované do Vespoidea D; staršie bývala táto čeľaď niekedy uvádzaná rozdelená na čeľade hrabavkovité (Pompilidae) v užšom zmysle a pahrabavkovité (Ceropalidae)
      • čeľaď Sapygidae - v minulosti niekedy (nie spolu s hrabavkovitými, ale samostatne) zaraďovaná do Vespoidea D ; čeľaď Sapygidae zahŕňa aj historickú čeľaď Fedtschenkiidae
     • nadčeľaď pamravce (Mutilloidea):
    • nadčeľaď Thynnoidea
     • čeľaď Chyphotidae - v minulosti toto bola súčasť čeľade Bradynobaenidae
     • čeľaď Thynnidae - v minulosti toto bola (a) buď súčasť čeľade Tiphiidae, (b) alebo časť tohto taxónu tvorila súčasť čeľade Tiphiidae a časť tvorila celú čeľaď Methochidae; čeľaď Thynnidae zahŕňa aj historickú čeľaď Anthoboscidae
    • nadčeľaď tŕňovky (Tiphioidea) v užšom zmysle - v širšom (staršom) zmysle táto nadčeľaď zahŕňa aj Thynnidae, Sierolomorphidae, Sapygidae, Mutillidae a Bradynobaenidae
    • nadčeľaď Sierolomorphoidea - alternatívne považovaná za súčasť Tiphioidea; v minulosti považovaná za bazálny taxón taxónu Vespoidea A
   • čeľaď †Melittosphecidae - incertae sedis; staršie zaraďovaná do Apoidea v širšom zmysle[9]
   • nadčeľaď žihadlovky (Scolioidea) v užšom zmysle - v širšom (staršom) zmysle táto nadčeľaď zahŕňa aj Tiphiidae a Thynnidae, a v najširšom zmysle zahŕňa celé Vespoidea A okrem čeľade Vespidae (v najširšom zmysle), čeľade Pompilidae (v širšom zmysle), nadčeľade Formicoidea a prípadne aj okrem čeľade Rhapalosomatidae
   • čeľaď †Falciformicidae
   • čeľaď †Armaniidae
   • nadčeľaď mravce (Formicoidea)/ skupina Formiciformes:
  • nadčeľaď včely (Apoidea) v širšom zmysle [=zastarano: čeľaď včelovité (Apidae) A[10], = zastarano: nadčeľaď kutavky (Sphecoidea) v širšom zmysle, = Spheciformia] - vývojovo ide o sesterský taxón mravcovitých:

Vysvetlivka: A, B, C... pomocne označuje rôzne významy toho istého názvu.

Poznámka: Taxón Vespiformes (= Vespiformia v užšom zmysle) znamená Vespoidea A okrem Formicoidea.

Zdroje kapitoly Systematika:[12][13][8][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]; k nadčeľadi Apoidea v širšom zmysle aj:[38][39][40][41][42][43][44][45]

ZdrojeUpraviť

 1. a b c Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar - Príroda. 2019. S. 158
 2. LUKÁŠ, J. Červený (ekosozologický) zoznam blanokrídlovcov (Hymenoptera) Slovenska. [1] S. 129
 3. LUKÁŠ, J. 1991. Poznatky o rozšírení niektorých čeľadí žihadlovkovitých blanokrídlovcov (Hymenoptera: Aculeata) okolia Zobora pri Nitre. In: AMBROS, M., GAJDOŠ, P. (eds) Zobor 2, zborník. Osveta, pp. 83-92.
 4. BEREC P., 1997: Žihadlové blanokrídlovce (Hymenoptera, Aculeata) Prírodnej rezervácie Krasín. Natura carpatica. 38: 95-100
 5. a b chodbárky. In: Svet živočíšnej ríše. Osveta. 1984. S. 142
 6. Poľnohospodárstvo. [s.l.] : VEDA, Vydavatel̕stvo Slovenskej akadémie vied., 1990. 600 s. S. 1054.
 7. Rízner, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 172
 8. a b Bees, Wasps and Ants (Order: Hymenoptera) [online]. amentsoc.org, [cit. 2022-05-03]. Dostupné online.
 9. [2]
 10. [3]
 11. CATALOG OF SPHECIDAE sensu lato (= Apoidea excluding Apidae) compiled by Wojciech J. Pulawski Available on the internet since September 2003[4]
 12. Branstetter, M. G., Childers, A. K., Cox-Foster, D., Hopper, K. R., Kapheim, K. M., Toth, A. L., & Worley, K. C. (2018). Genomes of the Hymenoptera. Current Opinion in Insect Science, 25, 65–75. doi:10.1016/j.cois.2017.11.008
 13. PETERS, R. S. et al. Evolutionary History of the Hymenoptera. In: Current Biology 27, 1013–1018, April 3, 2017 [5]
 14. FRANC, V. SYSTÉM A FYLOGENÉZA ŽIVOČÍCHOV - BEZCHORDÁTY (DOPLNENÁ PREPRACOVANÁ VERZIA IV). 2014 [6]
 15. Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187.
 16. CAPINERA, John L.. Encyclopedia of Entomology. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2008. 4346 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-6242-1. S. 231.
 17. Aculeata [online]. tolweb.org, [cit. 2022-05-04]. Dostupné online.
 18. KÖNIGSMANN, E. Das phylogenetische System der Hymenoptera - Teil 4: Aculeata (Unterordnung Apocrita). In: Dtsch. Ent. Z., N . F. 25. Heft IV-V. Seite 365-435 (1978)
 19. BOUDINOT, B. E. et al. Evolution and systematics of the Aculeata and kin (Hymenoptera), with emphasis on the ants (Formicoidea: †@@@idae fam. nov., Formicidae). bioRxiv 2022.02.20.480183; [7]
 20. SHARKEY, M. J. Phylogeny and Classification of Hymenoptera. In: Zhang, Z.-Q. & Shear, W.A. (Eds) (2007) Linnaeus Tercentenary: Progress in Invertebrate Taxonomy. Zootaxa, 1668, 1–766. [8]
 21. CARPENTER, J. M. Vespoidea. In: Parker, S. P. Volume 2. Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw-Hill, New York. 1982. S. 676-677.
 22. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 158, 312, 309, 467, 563
 23. Wiśniowski, Bogdan. (2003). Sekcja: Spheciformes – Grzebacze. [9]
 24. Classification. In: hymenopteran. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2022-05-06]. [10]
 25. GRIMALDI, David; ENGEL, Michael S.; Michael S.. Engel; Senior Curator and Professor Michael S Engel. Evolution of the Insects. [s.l.] : Cambridge University Press, 2005. 755 s. Dostupné online. ISBN 978-0-521-82149-0. S. 430-431.
 26. Afrotropical Vespoidea [online]. waspweb.org, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 27. Aculeata - Ants, Bees and Stinging Wasps [online]. bugguide.net, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 28. Infraorder Aculeata [online]. insecta.pro, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 29. United States Congressional Serial Set. [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1979. 1624 s. Dostupné online. S. 309-310.
 30. FERIANC, Oskár. Slovenské mená hmyzu. [s.l.] : Veda, 1975. 308 s.
 31. WHEELER, William Morton. The Social Insects (Their Origin and Evolution). [s.l.] : Routledge, 2015. 446 s. Dostupné online. ISBN 978-1-317-23026-7. S. 55-56.
 32. Organic Evolution in terms of the Implicate and Explicate Orders. Part XLVII [online]. metafysica.nl, [cit. 2022-05-07]. Dostupné online.
 33. A.P. Rasnitsyn; QUICKE, Donald L.. History of Insects. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2006. 517 s. Dostupné online. ISBN 978-0-306-47577-1. S. 244.
 34. BROTHERS, D. J. Phylogeny and Classification of the Aculeate Hymenoptera,With Special Reference to Mutillidae. 1975 [11]
 35. BROWN, Jr., W. L. Insecta. In: PARKER, S. P. (ed.): Volume 2. Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw-Hill, New York. 1982. S. 670 a nasl.
 36. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 37. OLMI, Massimo. The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Fennoscandia and Dennmark. [s.l.] : BRILL, 1994. 100 s. Dostupné online. ISBN 978-90-04-10224-8. S. 9 a nasl..
 38. KEDDY, Paul A.. Plant Ecology. [s.l.] : Cambridge University Press, 2017. 624 s. Dostupné online. ISBN 978-1-107-11423-4. S. 278.
 39. MICHENER, Charles Duncan. The Bees of the World. [s.l.] : JHU Press, 2000. 913 s. Dostupné online. ISBN 978-0-8018-6133-8. S. S. 72 a nasl..
 40. Lu, H.; He, B.; Hao, Y.; Zhou, Z.; Su, C.; Huang, D. Comparative Mitogenomic Analysis of Two Cuckoo Bees (Apoidea: Anthophila: Megachilidae) with Phylogenetic Implications. Insects 2021, 12, 29. https://doi.org/10.3390/insects12010029
 41. EICKWORT, G. C. Apoidea. In: PARKER, S. P. (ed.): Volume 2. Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw-Hill, New York. 1982 S. 677-680.
 42. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-05-06]. Dostupné online.
 43. LUTZ, F. E. et al. Notes on the distribution and bibliography of North American bees of the families, Apidae, Meliponidae, Bombidae, Euglossidae, and Anthophoridae 1920 [12]
 44. CONSIDINE, Douglas M.; CONSIDINE, Glenn D.. Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2013. 3524 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4757-6918-0. S. 1659.
 45. STINGING HYMENOPTERA: PICTORIAL KEY TO SOME COMMON UNITED STATES FAMILIES [13]