3'-Fosfoadenozín-5'-fosfosulfát

chemická zlúčenina

3'-Fosfoadenozín-5'-fosfosulfát[1][2] (PAPS) alebo 3'-fosfo-5'-adenylylsulfát[2] je derivát adenozínmonofosfátu, ktorý je fosforylovaný na 3' pozícií a má sulfátovú skupinu naviazanú na 5' fosfát. Je to nejbežnejší koenzým v reakciách sulfotransferáz. Endogénne ho organizmy syntetizujú fosforyláciou adenozín-5'-fosfosulfátu (APS).[3] U ľudí je táto reakcia katalyzovaná bifunkčnou 3'-fosfoadenozín-5'-fosfosulfátsyntázou (PAPSS1 a PAPSS2) vďaka ATP ako donoru fosfátu.[4][5]

3'-Fosfoadenozín-5'-fosfosulfát
3'-Fosfoadenozín-5'-fosfosulfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H15N5O13P2S
Synonymá [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purín-9-yl)-4-hydroxy-3-(fosfónooxy)oxolán-2-yl]metylhydrogén(sulfooxy)fosfonát
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 507,266 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 482-67-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vznik a redukciaUpraviť

 
Štruktúra adenozín-5'-fosfosulfátu (APS)

APS a PAPS sú intermediáty pri redukcii síranov (sulfátov) na siričitany (sulfity), čo je exotermický premena, ktorú katalyzujú sulfátredukujúce baktérie. U týchto organizmov funguje sulfát ako koncový príjemca elektrónov, podobne ako O2 u aeróbnych organizmov (v elektrónovom transportnom reťazci). Sulfát sa neredkuje priamo, ale musí byť aktivovaný v podobe APS alebo PAPS. Tieto prenášače aktivovaného sulfátu vznikajú reakciou s ATP. Prvá reakcie ja katalyzovaná ATP sulfurylázou:

SO42− + ATP → APS + PPi

Premena APS na PAPS je potom katalyzovaná APS kinázou:

APS + ATP → PAPS + ADP

Redukcia APS vedie k vzniku siričitanu (sulfitu), ktorý sa ďalej redukuje na sulfán, ktorý sa následne vylučuje. Tento proces sa nazýva disimilačná redukcia síranov. Redukcia PAPS vedie takisto k sulfánu, ale v jeho prípade dochádza k použitiu v rámci biosyntézy, napríklad na tvorbu cysteínu. Tento proces sa potom nazýva asimilačná redukcia síranov, pretože dochádza k asimilácii (zabudovaniu) síry.[6]

ReferencieUpraviť

  1. MINÁRIK, Erik. Vplyv sírnych aminokyselín na využívanie sulfátu a tvorbu sulfitu a sulfidu u vínnych kvanisiek [online]. 1974, [cit. 2022-06-06]. (Kvasný průmysl.) Dostupné online.
  2. a b ŠKÁRKA, Bohumil; FERENČÍK, Miroslav. Biochémia. 3. vyd. [s.l.] : [s.n.], 1992. ISBN 80-05-01076-1. S. 292-296.
  3. Negishi M; Pedersen LG; Petrotchenko E. Structure and function of sulfotransferases. Arch. Biochem. Biophys., 2001, s. 149–57. Dostupné online. DOI10.1006/abbi.2001.2368. PMID 11396917.
  4. Human 3′-Phosphoadenosine 5′-Phosphosulfate Synthetase 1 (PAPSS1) and PAPSS2: Gene Cloning, Characterization and Chromosomal Localization. Biochemical and Biophysical Research Communications, February 2000, s. 437–444. DOI10.1006/bbrc.2000.2123. PMID 10679223.
  5. Human 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate (PAPS) synthase: Biochemistry, molecular biology and genetic deficiency. IUBMB Life, 2003, s. 1–11. DOI10.1080/1521654031000072148. PMID 12716056.
  6. M. T. Madigan, J. M. Martinko, J. Parker “Brock Biology of Microorganisms” Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-520875-0.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 3'-Phosphoadenosine-5'-phosphosulfate na anglickej Wikipédii.