Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR

Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR je organizačná zložka štátu, zriadená Ministerstvom životného prostredia Českej republiky.

Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR
Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR
Právna formaorganizačná zložka štátu
Odvetvieochrana prírody
SídloPraha, Česko
PôvodČesko
Územný rozsahČesko
Webwww.nature.cz

Štruktúra a činnosť

upraviť

Štruktúra

upraviť

AOPK tvorí riaditeľstvo so sídlom v Prahe a 36 regionálnych pracovísk. AOPK ČR zamestnáva v súčasnej dobe viac než 600 zamestnancov.

Riaditeľstvo AOPK ČR sa člení na štyri sekcie a to Sekciu ochrany prírody a krajiny, Sekciu dokumentácie prírody a krajiny, Sekciu informatiky a Sekciu ekonomicko-prevádzkovú.[1]

Od 1. januára 2010 ju tvorí celkom 36 regionálnych pracovísk, 12 krajských stredísk (Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha a Střední Čechy, Ústí nad Labem a Zlín),

23 správ CHKO (Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy a Železné hory a jedno zlúčené pracovisko správy CHKO a krajského strediska (Správa CHKO Jizerské hory a krajské stredisko Liberec).

Činnosť

upraviť

Zaisťuje metodickú, dokumentačnú, informačnú, výchovno-vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a poradenskú činnosť v oblasti starostlivosti o prírodu a krajinu.

Predmet činnosti

upraviť

Predmetom činnosti organizácie je:

 • vedenie ústredného zoznamu ochrany prírody a centrálnej dokumentácie ochrany prírody
 • vedenie Fondu pozemkov vo zvlášť chránených územiach
 • vydávanie stanovísk a expertných posudkov pre orgány štátnej správy a pre ostatné právnicke a fyzické osoby
 • zaisťovanie inventarizačných prieskumov a plánov starostlivosti o chránené územia
 • odborná, vedeckovýskumná a znalecká činnosť a šírenie informácií v oblasti ochrany prírody
 • zhromažďovanie podkladov a koordinácia krajinotvorných programov, najmä programu starostlivosti o krajinu, programu revitalizácie riečnych systémov a program obnovy dediny
 • uskutočňovanie opatrení na ochranu prírody, krajiny a prírodného dedičstva
 • medzinárodná spolupráca pri ochrane prírody vrátane funkcie výkonu vedeckého orgánu CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín)
 • zaisťovanie starostlivosti o sprístupnené jaskyne

Medzi nové dlhodobé prioritné úlohy patrí zaistenie monitoringu stanovísk a druhov v európskom záujme a zvyšujúci sa podiel na distribúcii prostriedkov z národných a celoeurópskych dotačných programov. Niektoré zdroje[2] uvádzajú že AOPK má garanciu za prípravu návrhu európsky významných lokalít a vtáčích oblastí v rámci tzv. celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000. Za celkovú prípravu sústavy NATURA 2000 však zodpovedá Ministerstvo životného prostredia, ktoré iba poverilo prípravou odborných podkladov Agentúru ochrany prírody a krajiny.[3]

Referencie

upraviť
 1. http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=43
 2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2011-02-14]. Dostupné online. Archivované 2007-06-22 z originálu.
 3. http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

Externé odkazy

upraviť