Azanid

chemická zlúčenina

Azanid je systematický názov pre anión NH2- podľa IUPAC. Tento výraz sa používa málokedy a prakticky vždy sa tento anión označuje ako amid,[1][2][3][4] napriek tomu, že ako amid sa označuje organická funkčná skupina -C(=O)NR2 (taktiež označovaná ako karboxamid), prípadne im nadradená skupina aminoderivátov oxokyselín so vzorcom RnE(=O)xNR2. Názov azanid pochádza z názvu azán (systematického názvu amoniaku), zatiaľ čo amid pochádza priamo z názvu amoniak.

Amidový anión
Amidový anión
Amidový anión
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2N-
Synonymá Azanid, amid
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 16,024 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 17655-31-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Anión NH2- je konjugovanou zásadou amoniaku a vzniká disociáciou amoniaku. Tvorí sa deprotonáciou amoniaku, zvyčajne pomocou silnej zásady alebo alkalického kovu. Väzbový uhol H–N–H v azanide má hodnotu 104,5°.

Deriváty s alkalickými kovmi upraviť

Deriváty s alkalickými kovmi sú najznámejšie, aj keď sa zvyčajne označujú ako amidy alkalických kovov. Medzi tieto zlúčeniny patrí napríklad amid lítny, amid sodný alebo amid draselný. Tieto tuhé látky podobné soliam vznikajú pôsobením silnej zásady alebo priamo alkalického kovu na kvapalný amoniak:[2][3][5]

2 M + 2 NH3 → 2 MNH2 + H2  (M = Li, Na, K)

Počas reakcie vznikajú modré roztoky kvapalného amoniaku kvôli prítomnosti solvatovaného elektrónu. Podobným spôsobom je možné pripraviť amid strieborný (AgNH2).[4]

Komplexy prechodných kovov s amido ligandom často vznikajú podvojnou zámenou (vzájomnou výmenou iónov dvoch solí) alebo deprotonáciou aminokovových komplexov.

Referencie upraviť

  1. amidy kovov [online]. Encyclopaedia Beliana, [cit. 2022-01-25]. Dostupné online.
  2. a b Bergstrom, F. W.. Sodium Amide. Organic Syntheses, 1940, s. 86. DOI10.15227/orgsyn.020.0086.
  3. a b P. W. Schenk. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed.. Ed. G. Brauer. New York, NY : Academic Press, 1963. Lithium amide, s. 454.
  4. a b O. Glemser, H. Sauer. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry. Ed. G. Brauer. 2nd. vyd. New York, NY : Academic Press, 1963. Silver Amide, s. 1043.
  5. Greenlee, K. W.; Henne, A. L.. Inorganic Syntheses. [s.l.] : [s.n.], 1946. ISBN 9780470132333. DOI:10.1002/9780470132333.ch38 Sodium Amide, s. 128–135.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Azanide na anglickej Wikipédii.