Belo Polla

PhDr. Belo Polla DrSc. (* 12. apríl 1917, Humenné – † 16. august 2000, Bratislava) bol historik, archeológ a archivár.

VzdelanieUpraviť

 • Gymnázium v Michalovciach (1933–1937)
 • Filozofická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave (1937-1942) študijný odbor: slovenčina – dejepis

PraxUpraviť

 • 1942 – 1944 – pracovník Archívu Ministerstva vnútra v Bratislave
 • 1944 – 1945 – profesor slovenčiny a dejepisu na Učiteľskej akadémii v Bratislave
 • 1945 – 1948 – pracovník Historického odboru Matice slovenskej v Martine
 • 1948 – 1950 – archivár v Oblastnej pobočke Poľnohospodárskeho archívu v Košiciach
 • 1950 – 1953 – väzeň, neskôr mzdový účtovník
 • 1953 – 1957 – štátny archeologický ústav, pobočka v Košice
 • 1957 – 1960 – vedúci historicko-archeologického oddelenia SAV v Nitre
 • 1961 – 1986 – vedecký pracovník historicko-archeologického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave
 • 1989 – 2000 – Historický odbor Matice slovenskej

DielaUpraviť

Bibliografia B. Pollu obsahuje 435 jednotiek. Okrem knižných prác jeho štúdie nájdeme v Historických zborníkoch Matice slovenskej, Slovenskej lige, v Kultúre, v Nových obzoroch, v Zborníku Slovenského národného múzea – História (zredigoval 25 ročníkov), v Historickom časopise, Vlastivednom časopise, Pamiatkach a múzeách a i.

 • Východoslovenské hrady a kaštiele ; 1956 – spoluautor, ktorej druhé, rozšírené a prepracované vydanie vyšlo roku 1966 a tretie pod názvom Hrady a kaštiele na východnom Slovensku ; v roku 1980
 • Ohlas zrušenia Matice slovenskej na uhorskom sneme ; brožúra, 1944, druhé vydanie 1995
 • PhDr. Štefan Moyses (24. október 1797 – 5. júl 1869) ; monografia, 1947, druhé, rozšírené a prepracované vydanie v roku 1997
 • Historickoarcheologický výskum Bratislavského hradu roku 1958 ; monografia, rotaprint, spoluautor, 1959
 • B. Chropovský, M. Dušek, B Polla: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku ; 1960
 • Birituálne füzesabonské pohrebisko v Strede nad Bodrogom ; s. 299–386
 • Bratislavský hrad ; 1960
 • Nitra ; 1961

Odborné samostatné monografie:

 • Stredoveká zaniknutá osada na Spiši Zalužany ; 1962
 • Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu ; 1971
 • Bratislava - Západné suburbium; Výsledky archeologického výskumu ; 1979
 • Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom ; 1986
 • Archeológia na Slovensku v minulosti ; 1996
 • Archeologická topografia Bratislavy ; monografie, 1991

Externé odkazyUpraviť

Belo Polla, Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia