Božská komédia (tal. La Divina Commedia) je rozsiahly epos talianskeho básnika Danteho Alighieriho, jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Vzniklo pravdepodobne v rokoch 1304 – 1321. V samotnej Božskej komédii Dante uvádza, že sa dej odohráva na Veľkú noc roku 1300 od 7. do 14. apríla. 1300 bol prvým jubilejným rokom, keď sa viacerí veriaci odobrali na púť, aby im boli odpustené ich hriechy.

Božská komédia
La Divina Commedia

Freska z roku 1456 od Domenica di Michelina
Dante Alighieri držiaci
Božskú komédiu.
Napravo sa nachádza (pravdepodobne)
Florencia - jeho rodné mesto, naľavo vchod do Pekla, vzadu Očistcová hora a na nebi, v podobe Mliečnej cesty - Raj.

Autor Dante Alighieri
Pôvodný jazyk Taliančina
Literárne obdobie Prelom stredoveku a renesancie
Literárny druh Lyrika
Literárny žáner Epos

Je napísaná pomocou tercín (trojveršových strôf). V pôvodnom znení – a v niektorých prekladoch – je zložená z 11-slabičných veršov, v diele sa však nachádza aj niekoľko výnimiek. Podľa Jozefa Felixa a Viliama Turčányho sa nejedná o chybu alebo nepozornosť, prikláňajú sa skôr k názoru, že chcel Dante týmto narušením pravidelnosti poukázať na rozličné záležitosti vo veršoch. Celé dielo tvorí 14 233 veršov.

Dielo sa pôvodne volalo jednoducho Komédia (tal. Commedia). V stredoveku, vrátane 14. storočia, keď bolo dielo napísané, sa komédia považovala za opak tragédie, teda za žáner, ktorý má pochmúrny začiatok, no radostný koniec. Prívlastok „Božská“ jej priradil až známy taliansky spisovateľ Bocaccio, ktorý bol považovaný za odborníka na Danteho umenie.

Rozdelenie

upraviť

Danteho Božská Komédia sa skladá z troch častí, resp. kantík:

 • Peklo (tal. Inferno)
 • Očistec (tal. Purgatorio)
 • Raj (tal. Paradiso)

Celú Božskú komédiu tvorí 100 spevov. Číslo 100 Dante považoval za symbol úplnosti a dokonalosti. Kantiku Peklo tvorí 33+1 spevov – jeden je úvod, ktorý sa väčšinou radí do prvej časti – Očistec 33 spevov, podobne aj Raj 33 spevov.

Peklo (Inferno)

upraviť
 
Peklo od Sandra Botticelliho

Kantika Peklo sa začína Danteho blúdením v Temnom lese, ktoré symbolizuje hriešnu cestu. Počas jeho cesty ho ohrozujú tri šelmy, a to Zmyselnosť, Pýcha a Lakomosť. Na pomoc mu príde jeden z najvýznamnejších antických básnikov, Vergílius, ktorého Eneidu obdivoval aj sám Dante. Vergílius symbolizuje rozum. Beatrice, Danteho platonická láska, poslala antického básnika za Dantem, aby ho previedol Peklom a Očistcom.

Danteho Peklo má lievikovitý tvar, kde si hriešnici odpykávajú tresty na základe princípu contrapasso (súvis medzi vinou a trestom). Skladá sa z Predpeklia a deviatich kruhov Pekla.

Dante blúdil Peklom 3 dni – od 7. apríla 1300 (na Zelený štvrtok) do 10. apríla 1300.

Zloženie Pekla

upraviť
 • Predpeklie – ľahostajní (voči Bohu)
 • Peklo
  • Prvý kruh – nepokrstení
  • Druhý kruh – zmyselní
  • Tretí kruh – nenásytní
  • Štvrtý kruh – lakomci a márnotratníci
  • Piaty kruh – hnevliví a zatrpknutí
  • Šiesty kruh – heretici a epikerujci
  • Siedmy kruh – násilníci
   • Prvé okružie – násilní voči blížnemu
   • Druhé okružie – násilní voči sebe
   • Tretie okružie – násilní voči Bohu, prírode, umeniu
  • Ôsmy kruh – podvodníci
   • Prvý žľab – kupliari a zvodcovia
   • Druhý žľab – lichotníci
   • Tretí žľab – svätokupci
   • Štvrtý žľab – veštci
   • Piaty žľab – úplatkári
   • Šiesty žľab – pokrytci
   • Siedmy žľab – zlodeji
   • Ôsmy žľab – zlí radcovia
   • Deviaty žľab – rozsievači nesvárov a rozkolov
   • Desiaty žľab – falšovatelia
  • Deviaty kruh – zradcovia
   • Prvé pásmo – Kaina – zradcovia príbuzných
   • Druhé pásmo – Antenora – zradcovia vlasti
   • Tretie pásmo – Ptolomea – zradcovia hostí
   • Štvrté pásmo – Judekka – zradcovia dobrodincov
 • Lucifer

Očistec (Purgatorio)

upraviť
 
Danteho predstava o Očistcovej hore

V tejto kantike Dante spoločne s Vergíliom prejdú cez Očistcovú horu, ktorá sa podľa básnika nachádza na južnej pologuli a je obklopená oceánom. Túto Očistcovú horu tvorí Predočistec, ktorý sa skladá z pobrežia a troch kruhov, z Očistca, ktorý sa skladá zo siedmich kruhov a Pozemského raja. Aj v Očistci sa uplatňuje princíp contrapasso (súvislosť medzi vinou a trestom).

Pri bráne do Očistca anjel nakreslí na Danteho čela sedem písmen P (po taliansky peccato, teda hriech), ktoré sa pri každom jednom zdolaní kruhu Očistca z Danteho zmyje. Keď prejde cez prvý kruh (pýchu), zmyje sa mu z čela jedno P a ostatné sa rozmažú – verilo sa totižto, že je pýcha základom všetkých hriechov.

Keď sa dvaja básnici dostanú na vrch Očistcovej hory, do Pozemského Raja, Vergílius sa s Dantem rozlúči, keďže on, ako nepokrstený, odsúdený na bytie v prvom kruhu Pekla, nemá právo vstúpiť Raja. Na tomto mieste zostúpi Beatrice, Danteho platonická láska, ktorá umrela ako 25-ročná v roku 1290, teda desať rokov pred Danteho cestou, ktorá básnika prevedia cez Raj.

Zaujímavosťou je, že Vergílius sprevádzal Danteho cez 63 spevov a Beatrice, naopak, cez obrátený číselný pomer, cez 36 spevov Božskej komédie.

Zloženie Očistca

upraviť
 • Predočistec
  • Pobrežie – nedbanliví, ktorí zomreli exkomunikovaní
  • Prvé pásmo – nedbanliví, ktorí boli leniví sa kajať
  • Druhé pásmo – nedbanliví, ktorí zomreli násilnou smrťou
  • Tretie pásmo – nedbanliví panovníci
 • Brána do Očistca
 • Očistec

Raj (Paradiso)

upraviť
 
Danteho predstava o Raji

Rajom sprevádza Danteho Beatrice, jeho platonická láska. Raj sa skladá zo sféry ohňa, ktorý je vchodom do Raja, naďalej z deviatich nieb, Bielej ruže, Empyrea, Anjelského chóru a najvyššie sa nachádza samotný Boh.

Zloženie Raja

upraviť
 • Sféra ohňa – vstup do Raja
 • Nebá
  • Nebo Mesiaca – anjeli, duše, ktoré nemohli dodržať sľub
  • Nebo Merkúra – archanjeli, duše, ktoré konali dobro z túžby po svetskej sláve
  • Nebo Venuše – kniežatstvá, duše milujúce
  • Nebo Slnka – mocnosti, duše múdre
  • Nebo Marsu – sily, duše bojujúce
  • Nebo Jupitera – panstvá, duše spravodlivé
  • Nebo Saturna – tróny, duše spravodlivé
  • Nebo stálic – cherubíni, triumf Krista, Márie blažených
  • Prvý hýbateľ/Krištáľové nebo – serafíni, triumf anjelov
 • Biela ruža
 • Empyreum
 • Anjelské chóry
 • Boh

Slovenské preklady

upraviť
 • preklad Viliama Turčányho a Jozefa Felixa
  • 1. vyd.
   • Božská komédia : Peklo. Preklad Viliam Turčány, Jozef Felix; ilustrácie Vincent Hložník. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. 443 s. (Výber; zv. 26.)
   • Božská komédia : Očistec. Preklad Viliam Turčány, Jozef Felix; ilustrácie Vincent Hložník. Vyd. 1. Bratislava : Tatran, 1982. 361 s. (Výber; zv. 48.)
   • Božská komédia : Raj. Preklad Viliam Turčány; ilustrácie Vincent Hložník. Vyd. 1. Bratislava : Tatran, 1986. 432 s. (Výber; zv. 56.)
  • [2. vyd.]
   • Božská komédia : Peklo. Preklad Viliam Turčány, Jozef Felix; ilustrácie Marek Ormandík. Bratislava : Spoločnosť Dante Alighieri, 2005. 406 s. ISBN 80-969566-4-7.
  • [3. vyd.]
 • preklad Karola Strmeňa
  • Peklo. Preklad Karol Strmeň; ilustrácie Jozef G. Cincík. 1. vyd. Cleveland; Rím; Mníchov : Slovenský ústav, 1965. 287 s.
 • preklad Andreja Žarnova a Mikuláša Pažitku
  • Božská komédia 1 : Peklo. Preklad Andrej Žarnov, Mikuláš Pažitka. 1. vyd. Cambridge, Ont. : Dobrá kniha, 1978. 196 s. ISBN 0-920150-12-8.
 • preklad Pavla Koprdu
  • Božská komédia : Raj. Preklad Pavol Koprda. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, 2020. 589 s. ISBN 978-80-8226-008-6.

Galéria

upraviť

Iné projekty

upraviť
 • FELIX, Jozef. TURČÁNY, Viliam. Božská komédia. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2019. ISBN 978-80-8161-365-4.

Ďalšia literatúra

upraviť