Bratislavský seniorát

Bratislavský seniorát (v plnom znení Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, v skratke BAS) je cirkevnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na druhom stupni, do ktorej je zahrnutých 28 cirkevných zborov, z ktorých 14 sa nachádza v Bratislavskom kraji v okresoch Malacky (okres) (Veľké Leváre), Pezinok (okres) (Limbach, Modra, Modra-Kráľová , Pezinok, Pezinok-Grinava, Svätý Jur), Senec (okres) (Dunajská Lužná, Senec) a 5 okresoch Bratislavy I - V (Bratislava-Dúbravka, Bratislava Legionárska, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Prievoz, Bratislava-Rača, Bratislava Staré Mesto) a 14 v Trnavskom kraji v okresoch Dunajská Streda (okres) (Dunajská Streda, Šamorín), Galanta (okres) (Dolné Saliby, Galanta, Horné Saliby, Pusté Úľany, Sládkovičovo, Veľké Úľany – Jelka, Veľký Grob – Čataj), Hlohovec (okres) (Hlohovec, Horné Zelenice), Piešťany (okres) (Piešťany, Vrbové) a Trnava (okres) (Trnava). Seniorát patrí do Západného dištriktu. Seniorát sídli v sídle cirkevného zboru seniora.

SenioriUpraviť

 • 2015 doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. (CZ Modra-Kráľová )
 • 2008 - 2014 Mgr. Boris Mišina (CZ Bratislava)
 • 1996 - 2008 Miroslav Jäger
 • 1990 - 1996 Ján Podlesný
 • 1964- 1990 Prof. ThDr. Karol Gábriš (CZ Pezinok)
 • 1926 Vladimír Jurkovič (CZ Pezinok-Kráľová)

Cirkevné zboryUpraviť

 • Bratislava-Dúbravka[1] s diasporou tvorenou okresom Bratislava IV (okrem mestskej časti Lamač), mestom Stupava a obcou Vysoká pri Morave.
 • Bratislava Legionárska[2] s diasporou tvorenou mestskými časťami Nové Mesto, Lamač, časťou územia mestskej časti Staré Mesto (územie na východ od hranice, ktorá vedie ulicami Žabotova, Štefanovičova, Námestie Slobody severovýchodná a juhovýchodná strana námestia, Jánska, Mickiewiczova, ul. 29. augusta a Mlynské Nivy, pričom tieto ulice spadajú do obvodu Zboru) a katastrálne územie Trnávka v mestskej časti Ružinov
 • Bratislava-Petržalka[3] s filiálkou Rusovce
 • Bratislava-Prievoz[4] s diasporou v mestských častiach Ružinov (Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Pošeň, Nivy, Vlčie Hrdlo, Pálenisko), Podunajské Biskupice (Komárov, staré Biskupice, Medzijarky, Dolné Hony) a Vrakuňa (Stará a Nová Vrakuňa, Dolné Hony), s filiálkou v Moste pri Bratislave s diasporou Malinovo, Tomášov a Zálesie.
 • Bratislava-Rača s filiálkami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji
 • Bratislava Staré Mesto[5] je mestská časť Bratislava Staré Mesto mimo územia patriaceho CZ Bratislava Legionárska
 • Dolné Saliby s filiálkami Hrušov a, Dolný Chotár
 • Dunajská Lužná s filiálkami Alžbetin Dvor a Rovinka
 • Dunajská Streda[6] s diasporou tvorenou 45 obcami
 • Galanta s filiálkami Matúškovo, Kajal a Topoľnica
 • Hlohovec s filiálkami Sasinkovo a Pastuchov
 • Horné Saliby
 • Horné Zelenice[7] s fíliálkou Siladice a diasporami v Čepeň, Šúrovce, Trakovice, Bučanoch, Šulekovo – Terezov a Dolné Zelenice
 • Limbach
 • Modra s filiálkou Vinosady
 • Modra-Kráľová
 • Pezinok s filiálkou Viničné
 • Pezinok-Grinava[8]
 • Piešťany[9] k matkocirkvi patria Piešťany a ich časť Kocurice s diasporami Banka, Moravany nad Váhom, Hubina, Ducové, Ostrov – časť Malé Orvište, Veľké Orvište, Bašovce, Pobedim, Horná Streda, Dolné Voderady, Drahovce, Ratnovce, Sokolovce, Jalšové a s dcérocirkvou Nová Lehota
 • Senec[10] s filiálkami Hurbanova Ves a Réca
 • Sládkovičovo[11] s filiálkou Malá Mača a diasporou Veľká Mača
 • Svätý Jur[12]
 • Šamorín s filiálkou Veľká Paka
 • Trnava s filiálkou Sereď
 • Veľké Leváre[13] s filiálkou Malacky
 • Veľké ÚľanyJelka
 • Veľký GrobČataj s filiálkou Pusté Úľany( do 1.1.2016 samostatný CZ)
 • Vrbové[14] s filiálkou Prašník a diasporami Borovce, Dechtice, Dobrá Voda, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín, Krakovany, Lančár, Nižná, Pečeňady, Rakovice, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany a Veselé

Počet členovUpraviť

Zo štúdie pre nové usporiadanie mal BAS v Bratislavskom kraji 13 911 a v Trnavskom kraji 9 781, čo je spolu 23 692 členov.[15]

Externé zdrojeUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. http://www.ecavdubravka.sk/
 2. http://legionarska.sk/
 3. http://www.ecav-petrzalka.sk/
 4. http://www.ecavprievoz.sk/
 5. http://www.velkykostol.sk/
 6. http://www.zbory.ecav.sk/dunstreda
 7. http://www.zelenice.evav.cz/
 8. http://www.cajla.estranky.sk/clanky/ostatne-cirkevne-obce-na-uzemi-pezinka/evanjelicky-a_-v_-cirkevny-zbor-grinava.html
 9. http://www.zbory.ecav.sk/piestany
 10. http://www.ecavsc.sk/
 11. http://www.zbory.ecav.sk/sladkovicovo
 12. http://zbory.ecav.sk/svatyjur
 13. http://www.ecav-levare.czweb.org
 14. http://ecavvrbove.wgz.cz/
 15. http://www.ecav.sk/files/user/centralna_uroven_spravy-dvojdistriktualna.pdf