Bromid je soľ kyseliny bromovodíkovej (HBr). Najznámejšími zástupcami sú bromid sodný (NaBr) a bromid draselný (KBr), široko používané ako (dnes už zastarané - nepoužívané) antikonvulzívum a sedatívum koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Nositeľom ich účinku je bromidový ión. Bróm v nich zaujíma podobu iónu Br-.

Bromid
Bromid
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Br-
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 79,904 g/mol
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −121 kJ/mol
Štandardná entropia 82 J·mol−1·K−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Látka nie je klasifikovaná ako
nebezpečná podľa európskych kritérií.
Ďalšie informácie
EINECS číslo 233-113-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Významné bromidyUpraviť

zoznam nie je úplný

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromidy na českej Wikipédii.