Bučiak veľký

druh vtáka rodu Botaurus

Bučiak veľký (iné názvy: bučiak trsťový, bučiak trstinový[3]; lat. Botaurus stellaris) je druh z čeľade volavkovité. Žije v paleakrtickej a etiópskej oblasti. Hniezdi v trstinách nížinných vodných plôch. Na Slovensku sa vyskytuje hlavne na Podunajskej a Východoslovenskej rovine.[4] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov bučiak veľký patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, populácia v Európe je stabilná.[1]

Bučiak veľký

Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Botaurus stellaris
Linnaeus, 1758
Synonymá
bučiak trsťový, bučiak trstinový

Mapa rozšírenia bučiaka veľkého
     Hniezdiaci
     Stály
     Zimujúci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Opis upraviť

Dorastá do dĺžky 69 až 81 centimetrov a má hmotnosť v rozpätí 900 až 1100 gramov.[5] Žije v mokrých rákosových porastoch a živí sa rybami. Hniezdi od apríla do júla, samička kladie 4 až 6 vajec.

Výskyt a stav na Slovensku upraviť

Hniezdenie bolo dokázané na 16,10 % mapovacích kvadrátov, zimovanie na 4.40 % mapovacích kvadrátov.[4],

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 50 - 100, zimujúcich jedincov 5 - 30. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje vykazujú mierny pokles od 20 - 50%. Ekosozologický status v roku 1995 E - ohrozený druh. V roku 1998 VU:B1, VU - zraniteľný. V roku 2001 VU - zraniteľný.[6] V roku 2014 VU* D - zraniteľný.[2][7][8] Európsky ochranársky status SPEC3 - druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia V - zraniteľný druh.[4]

Ochrana upraviť

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 3220 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[9]

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. a b IUCN Red list 2020.2. Prístup 6. augusta 2020
  2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
  3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010, rev. 2016-10-23, [cit. 2016-10-31]. Dostupné online.
  4. a b c DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Štefan Danko, Miloš Balla, Alžbeta Darolová. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Bučiak veľký / Bučiak trsťový, s. 81 - 83.
  5. HUME, Rob. Ptáci Evropy. [s.l.] : Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1133-5. S. 43. (česky)
  6. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
  7. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
  8. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
  9. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť