Diskusia s redaktorom:BT/Archív 2016

Aktívne diskusie


Byzantský obradUpraviť

Redaktori odmietli možnosť diskusie a žiaľ ani po vysvetlení ich literatúrou im to neviem nejako dokázať lebo sú asi hluchí a slepí: Andrej Škoviera(ich zdroj) píše Čo sa týka slávenia bohoslužieb byzantsko-slovanskej misie na Veľkej Morave, nemáme veľa priamych zmienok v životoch a historických materiáloch a nikde nie je priamo povedané, že preložili či používali taký alebo onaký obrad, tú alebo onú liturgiu či inú bohoslužbu. Nepriamych zmienok je viac, resp. máme viacero miest, z ktorých môžeme dedukovať isté veci. Asi najvýznamnejšou správou je výpočet preložených bohoslužieb v Živote Konštantína- Cyrila v 15. kapitole: „Čoskoro preložil (sv. Konštantín-Cyril) celý cirkevný poriadok, naučil ich utierni, časom (inde času), (obednici), večierni, povečernici a tajnej službe.“321 Text sa čiastočne rôzni v jednotlivých rukopisoch. Dôležité však je, že tento výpočet, ako je, hovorí o tom, že to boli bohoslužby byzantského obradu. Čo sa týka zachovaných bohoslužobných kníh, ktoré preložili sv. Cyril a Metod, nezachovali sa nám žiadne, o ktorých by sme s úplnou istotou vedeli, že sú ich dielom. Mohli by sme spomenúť Kyjevské listy z 10. storočia, ktoré obsahujú množstvo lexikálnych veľkomoravizmov, ale spojenie s cyrilometodskou misiou nie je úplne isté. Obsahujú niekoľko omšových modlitieb latinského obradu. .... Ak sa teda pýtame, akého obradu bohoslužby používala byzantsko-slovanská misia na Veľkej Morave, môžeme nájsť u rôznych bádateľov viacero rôznych odpovedí, resp. ponúka sa nám viacero možností: Používali len byzantský obrad. Používali len latinský obrad v tej forme, ktorá už existovala na Veľkej Morave. Používali aj byzantský aj latinský obrad zároveň, resp. najskôr byzantský, neskôr prešli na latinský obrad, resp. pre seba používali byzantský obrad, pre ľud latinský obrad. Používali, resp. utvorili akýsi hybridný obrad (zmiešaninu). Ak prijmeme 1. verziu, že používali byzantský obrad, ostáva otázka, ktorú formu byzantského obradu. Ak prijmeme 2. verziu, že používali latinský obrad, opäť ostáva otázka, ktorú formu latinského obradu. Neviem úplne presne, ako vyzerali obrady v 9. storočí – ani byzantský ani latinský v ich rozličných formách. Treba však poznamenať, že si boli omnoho bližšie ako v súčasnosti. Zvlášť po liturgických reformách na Západe po Tridentskom sneme (1545-1563) a najmä po Druhom vatikánskom sneme (1962-1965) je medzi byzantským a latinským obradom neporovnateľne väčší rozdiel.

je to strana 110-111. ŠKOVIERA, Andrej.: Liturgia cyrilometodskej misie na Veľkej Morave. s. 110-111. dostupné online : https://www.academia.edu/2517708/Liturgia_cyrilometodskej_misie_na_Ve%C4%BEkej_Morave moja poznámka pod čiarou. preto ako som im povedal : ,, Nový typ osídlenia u nás vytvárali valašskí osadníci etnicky prevažne rusínsko-ukrajinského, menej balkánsko-romanského pôvodu, ktorí prenikli už v prvej polovici 14.storočia do Užskej stolice, potom do Zemplína, Šariša a na Spiš." - listinu vám o prvej založenej obci môžem zaslať mám ju z archívu je aj na internete. potom aj kniha ktorú mám pre svoje potreby priamo od gr-kat : SZÉKELY, Gabriel - MESÁROŠ Anton.: Gréckokatolíci na slovensku. Košice: Slovo 1997. na 11 strane sa píše Veľký vplyv na prítomnosť veriacich východného obradu malo postupne osídľovanie a sťahovanie národov. Na územie dnešného Slovenska koncom 13. storočia a začiatkom 14. storočia prichádzajú Valasi zo Sedmohradska, Rumuni, Rusíni ktorí osídlili severovýchodnú časť Uhorska. [....] Ruthénmi sa nazývali Rusíni- Rusnáci a boli nositeľmi východného obradu. čiže ja už neviem či ako historik mám tu čo viac povedať alebo nie lebo ja si to viem odôvodniť vzdelaním ale oni ani historici ani teológovia ani slavisti. prosím vás urobte s tým niečo neviem už ani kam sa obrátiť--Vavrinec (diskusia) 12:59, 5. január 2016 (UTC)

Talk vs. mastenecUpraviť

Ahoj, tvoj presun talk na mastenec je nesprávny. Príručka záväzne určujúca oficiálne názvy minerálov (Ozdín & Uher 2002) považuje za správny názov talk. Tvoju úpravu vraciam späť, lebo je nesprávna.--Pelex (diskusia) 22:07, 6. január 2016 (UTC)

Zamykanie na neurčitoUpraviť

Nazdar BT. Prihováral by som sa za zamykanie článkov najprv na definovaný čas (týždeň, mesiac) a prípadné postupné obnovovanie/predlžovanie podľa potreby. Zamykanie na neurčito vedie k zbytočnému hromadeniu zamknutých článkov. Je to totiž výrazne asymetrické – pri nezamknutom článku sa o potrebe (znovu-)zamknutia dozvieš z úprav, no naopak nie – pri zamknutom nezistíš, že dôvod na zamknutie už eventuálne pominul. --Teslaton (diskusia) 22:46, 1. február 2016 (UTC)

To je len vec pohľadu. Ten posledný zamknutý článok bol dočasne zamknutý už desať krát. Ja si tie zamknutia už uvarujem. Mimochodom zastávam názor, že na Wikipédii je nemalý okruh článkov, ktoré by mali byť natrvalo zamknuté pred neregistrovanými, tak ako si to urobil nedávno so šablónami. Všetky články ktoré som dnes zamkol sú články, ktoré budú vandalizované tínedžermi stále, teda až kým nepominie ich popularita. Pozri si históriu úprav článkov a uvidíš, koľko je vandalských editov a ako dlhodobo pribúdajú. V opačnom prípade sa naskytá otázka, aké dlhé zamknutie má byť teda to jedenáste? No a nakoniec, články sú zamknuté len pred neregistrovanými, každý s dobrými úmyslami sa môže zaregistrovať a editovať. --BT 23:14, 1. február 2016 (UTC)
Nie, nie je to len vec pohľadu (celkovo, nie všetko na svete je len "vec pohľadu"). Nemáš si ich ako uvarovať, pretože bez odomknutia sa nemáš ako dozvedieť, že dôvod už pominul. A keď už ich teda na to otestovanie odomykať, tak prečo nie systematicky po definovanej dobe, bez rizika zabudnutia. Prirodzená je nejaká približne exponenciálne rastúca postupnosť, pre jednoduchosť trebárs: • týždeň, • mesiac, • 3 mesiace, • rok. S tým, že horná hranica by mal byť ten rok, nie "neurčito". Po roku už skutočne môže byť všetko inak, vrátane tej popularity.
A ad "každý s dobrými úmyslami sa môže zaregistrovať": ano, tiež si to často hovorím, no filozofia projektu je od začiatku iná a kým sa nezmení, nie je dôvod snažiť sa to svojvoľne pod rôznymi zámienkami plazivo meniť. Tie šablóny sú iný prípad, pretože tam ad 1) existujú technické dôvody, prečo ich chrániť pred nekompetentnými úpravami a ad 2) ich zamknutie nie je v rozpore s ambíciou projektu, aby samotný informačný obsah mohol upravovať každý, vrátane anonymov. --Teslaton (diskusia) 23:51, 1. február 2016 (UTC)
Spochybňuješ tu prácu iného správcu a sám v podobnom duchu ako správca konáš. Tu si zablokoval IP hneď na jeden deň a ani si nepoužil upozorňujúce šablóny {{Experimenty}}, {{Experimenty2}}, {{Experimenty3}}, možno si mohol aspoň použiť blok na desať minút. Rovnako si postupoval aj [1], [2], [3], [4]... No k veci, ak by horná hranica mala byť max. jeden rok, ako navrhuješ, defacto spochybňuješ „inštitút“ zamknutia na neurčito. Pozri si históriu a uvidíš tú masu vandalských editov a časovú líniu, ako dlho sú takéto edity pridávané. Za tými zamknutiami si stojím. Ako som uviedol vyššie je tu istý okruh článkov, ktoré by mali byť takto chránené. --BT 20:19, 2. február 2016 (UTC)
Ad 1) tento oplácavý prístup ("ty si si dovolil mať nejakú výhradu, tak ja teraz just nájdem niečo, čokoľvek, na oplátku, aby som tiež mohol poukázať") je strašne komický a detinský, napriek tomu sa pre protokol vyjadrím: podľa charakteru úpravy šlo o bábku z inej IP, konajúcu v snahe obísť blok, pričom dotyčného som už (ako osobu) niekoľkokrát upozornil [5]. Ostatné prípady sa mi nechce prechádzať, ale boli veľmi pravdepodobne analogické. Nehovoriac o tom, že ide o symbolické krátke bloky na ukľudnenie, nič s trvalými následkami (na spôsob zámku "na neurčito").
Ad 2) Nespochybňujem prácu, ide mi skôr o systematický prístup do budúcna. A znova, s vecnými argumentami.
--Teslaton (diskusia) 20:32, 2. február 2016 (UTC)
Čiže keď už si ma vyautoval a ja si dovolím ohradiť sa, tak som revanšista. Ďakujem. --BT 21:25, 2. február 2016 (UTC)
Vyautoval... Skutočne nie si schopný vidieť veci inak, konštruktívnejšie, než len ako hru s nulovým súčtom resp. prečurávanie sa? --Teslaton (diskusia) 21:34, 2. február 2016 (UTC)
P.S.: ad [6]: neviem či šlo o zámer, no zmenil si len dobu platnosti zámku presunu, zámok úpravy zostal na neurčito, čo je dosť bizarná kombinácia... --Teslaton (diskusia) 21:52, 2. február 2016 (UTC)
Nešlo o zámer, len som to technicky zle upravil, mohol by si to poriešiť? Vďaka. --BT 22:10, 2. február 2016 (UTC)
  Hotovo! Dal som to na rok teda.--Jetam2 (diskusia) 22:43, 2. február 2016 (UTC)

AlbumUpraviť

Ďakujem za upozornenie na referencie. Chcem sa len opýtať, či je vôbec možné nahrať alebo použiť cover albumu vo Wiki? Pokúšal som sa o to už viac krát (napr. z anglickej a ruskej Wiki a aj nahrať sám)ale nikdy to nefungovalo dlhšie ako jednu noc. Ďakujem. --Mafu1212 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Covery sú problém. Tie, ktoré sú na en.wiki sú pod inou licenciou tzv. Fair use licenciou. Na sk.wiki nie sú obrázky s takouto licenciou povolené. Povolené sú len obrázky so slobodnou licenciou tzv. Creative Commons. --BT 21:51, 8. apríl 2016 (UTC)
Len trochu upresním - na sk.wikipedia.org nie sú, resp. by nemali byť žiadne obrázky. Slovenská wikipédia používa iba obrázky z commons.wikimedia.org a tam sa môžu nahrávať obrázky, ktoré sú voľné, je povolené ich komerčné použite, ako aj možnosť tvoriť odvodené diela.--LacoR (diskusia) 15:04, 9. apríl 2016 (UTC)
Samozrejme, tým „na sk.wiki“ som mal na mysli obrázky pochádzajúce z commons s vyššie spomenutou licenciou. --BT 17:29, 9. apríl 2016 (UTC)

PalecUpraviť

Ahoj, veľmi pekne ďakujem za udelenie palca! veľa úspechov prajem --SanoAK (diskusia) 06:42, 11. apríl 2016 (UTC)

Som rád, že sa niekto stará aj o vtáky  . Nech ťa práca na wiki tak skoro nemrzí. --BT 09:44, 11. apríl 2016 (UTC)

OceněníUpraviť

Díky moc, paleček potěšil! Zase mě ale nepřeceňuj, jsem tu o hodně míň než bych si představoval. Hezký den. -OJJ 12:33, 10. máj 2016 (UTC)

@OJJ:Ono šlo hlavne o akési povzbudenie a zároveň o ocenenie za doterajšiu prácu. Ide o to, že dopoludnia, keď najviac vyčíňajú školské IP, tu nie vždy je dosť RC patrolov, tak aj preto palec. --BT 12:54, 10. máj 2016 (UTC)
Za které Ti děkuji ještě jednou. -OJJ 13:21, 10. máj 2016 (UTC)
A mimochodem se "těším" na tu haldů znuděných školáků na konci a začátku školního roku  ...

Komici vs. humoristiUpraviť

Ahoj! Pozerám, že u Stana Radiča už je katergória Kategória:Slovenskí humoristi. Nie je v tom duplicita? --Jetam2 (diskusia) 22:48, 13. máj 2016 (UTC)

Viem, no myslím, že nie. Veď sú tu obidve heslá Humorista aj Komik. Pozri [7] a [8]. Mne to príde tak, že humorista je ten, kto šíri humor, hlavne verbálne a komik je ten kto pridáva aj prvky komiky.  --BT 23:02, 13. máj 2016 (UTC)
Okay. Rozumiem, súhlasím.   --Jetam2 (diskusia) 23:11, 13. máj 2016 (UTC)

herningUpraviť

na stránku herning, som tam pridal zdroj už to je lepšie ? a chcem sa spýtať ak použijem udáje s anglickej alebo ceskej wikipedii alebo inej aký zdroj tam mam dat ? -RafaelUk

@RafaelUk:Je aj nie je. Na jednej strane áno, lebo si doplnil zdroj. Na druhej strane nie, lebo ten článok si doslovne skopíroval z toho zdroja. Doslovné preberanie článkov je na Wikipédii zakázané, teda až na výnimky. Článok preformuluj, inak bude zmazaný! Čo sa týka druhej časti Tvojej otázky, ak vytvoríš článok prekladom článku z inej wiki je treba do článku vložiť šablónu preklad, ak článok obsahuje aj referencie, tak článok prekladaj aj s nimi. Každopádne, vždy vytváraj články aj so zdrojmi, zdroje zvyšujú dôveryhodnosť a overiteľnosť článku. Ak budeš mať ďalšie otázky, kľudne sa pýtaj. --BT 21:48, 14. máj 2016 (UTC)

snažil som sa teda opraviť tie vety aby to nebolo úplne len okopírované a chcem sa ťa spýtať ešte na tu stránku, ktoru som zalozil : https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADnske_n%C3%A1rodn%C3%A9_hokejov%C3%A9_mu%C5%BEstvo_hr%C3%A1%C4%8Dov_do_18_rokov ako tam mam dat zdroj ked som pouzil veci z wikipedie inej krajiny : cerpal som z tadial : https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsk%C3%A1_hokejov%C3%A1_reprezentace_do_18_let - tie tabulky s umiestnenim a potom este odtiaľ : https://en.wikipedia.org/wiki/Finland_men's_national_under-18_ice_hockey_team kde som pouzil tu tabulku na kraji najvyssie vitazstvo atď. vedel by si tam pridať tie zdroje, žeby som videl ako sa to robí ? -RafaelUk

@RafaelUk:Asi si nečítal linky, ktoré som ti uviedol vyššie v prvej reakcii. Tu je návod, ako postupovať pri vkladaní zdrojov ako žiadaš. No nezabúdaj však vkladať aj referencie, tie sú tiež považované za zdroje, ak teda v prekladanom článku sú. Článok „Fínske národné hokejové mužstvo hráčov do 18 rokov“ určite rozšír, v takomto stave je skôr na urgentnú úpravu, pozri Pomoc:Minimálny článok. „Článok“ má totiž len jednu vetu, tabuľky sa nepočítajú. Maj sa. --BT 21:58, 16. máj 2016 (UTC)
Tu je zdroj, ak čerpáš len z jednej wiki, a tu je zdroj, ak čerpáš z dvoch. --BT 22:07, 16. máj 2016 (UTC)

Ohladom toho co si mi napisal áno vidím ale aktualizoval som to po každom zápase preto tam je toľko úprav, takže podľa teba mám aktualizovať stránku len raz za deň, viac nemôžem ? a druhá otázka, neviem čo som spravil zle, ževraj vandalizmus veď nepoužívam žiadne hanebné slová tak neviem čo robím zle, tie úpravy beriem som tu nový ale to som aktualizoval údaje po zápasoch. -RafaelUk

Odpoveď na d.s. redaktora. --BT 14:14, 18. máj 2016 (UTC)

Ok ospravedlňujem sa beriem to na vedomie nevedel som ako to je z ukladaním tých verzií, budem to už dodržiavať a nedávať toľko verzií, mohol by si ma odblokovať, nebude sa to už opakovať. --RafaelUk

RafaelUKUpraviť

Ahoj, ten {{vandalizmus}} byl opravdu trošku moc. Ten se vkládá převážně vandalům a trollům, ne však po nezobrazování náhledu. Tady bych volil vlastní text, neboť pak je editor zmatený. Zkusil jsem mu ještě domluvit na DS, myslíš, že by šlo přimhouřit oko a podmínečně odblokovat? -OJJ 15:20, 18. máj 2016 (UTC)

Tak on už je a psal že není. Tak nic. Teď jsem si teprve otevřel záznam. Ale s tím vandalizmem si myslím mám pravdu. Měj se.-OJJ 15:39, 18. máj 2016 (UTC)

Chronológia starovekých iránskych dejínUpraviť

Zmazal si článok Chronológia starovekých iránskych dejín ako duplicitný. Nestihol som si ho prečítať, k čomu bol duplicitný ? --Kelovy (diskusia) 22:11, 25. máj 2016 (UTC)

Staroperzská ríša, Novoperzská ríša.--BT 22:12, 25. máj 2016 (UTC)
Bolo tam presne to isté ? --Kelovy (diskusia) 22:14, 25. máj 2016 (UTC)
Áno bolo, išlo v podstate o to isté, čo je v sekciách „dejiny“, keď už Ťa to zaujíma. --BT 22:17, 25. máj 2016 (UTC)
To je snáď prirodzené, že ma to zaujíma... Radšej si to mal nominovať na zmazanie, keďže autorom bol zjavne dlhodobý redaktor, ktorý si s tým dal prácu. Zároveň by sme posúdili, nakoľko to bolo totožné.--Kelovy (diskusia) 22:20, 25. máj 2016 (UTC)
Vidím, že som Ti dnes nesadol, tak takáto odveta? Popros niektorého admina, nech ti to overí. Ja robím svoju prácu svedomite a nie som povinný sa ti zodpovedať.. --BT 22:24, 25. máj 2016 (UTC)
Ja prosím toho admina, ktorý ten článok svojvoľne zmazal. Keby ho vytvoril nejaký neskúsený redaktor, tak sa uspokojím s Tvojím vysvetlením, že išlo o duplicitu. Takto som trochu nedôverčivý.--Kelovy (diskusia) 22:27, 25. máj 2016 (UTC)
Tak pozor na reči, nešlo o svojvoľné zmazanie. Článok bol označený na zmazanie s odvolaním na duplicitu. Po skontrolovaní a upravení wl. z článkov som ho následne zmazal. --BT 22:34, 25. máj 2016 (UTC)
Označila ho Lalina, ktorá nemá schopnosti objektívne určovať články na rýchle zmazanie, to predsa vieš. Nemal si ho mazať, preto opakujem moju prosbu, aby si ho obnovil a komunita posúdi, nakoľko išlo o duplicitu. --Kelovy (diskusia) 22:37, 25. máj 2016 (UTC)
@Kelovy: Zoznam bol skopírovaný do oboch článkov. Nemyslím, že ho treba obnovovať. Je to identické. --–Bubamaradisk. 22:44, 25. máj 2016 (UTC)
V poriadku, len predtým bol z jednotlivých článkov súvisiacich s Perzskou ríšou odkaz na túto Chronológiu, čo bolo pre čitateľa praktické, možno sa to dalo riešiť inak, napr. že by Chronológia starovekých iránskych dejín ostala ako článok a v článkoch Staroperzská ríša a Novoperzská ríša by sa to rozpísalo do viet (hoci aj to by bola určitá duplicita). Ale zmazať odkaz na tento zmazaný článok s odôvodnením "formulácia" a nenahradiť ho žiadnym iným odkazom je nesprávne. --Kelovy (diskusia) 22:57, 25. máj 2016 (UTC)
@Kelovy: Chronológiu prevzal Adrian z cs wiki z verzie pred pridaním iw. Adrián v tejto verzii skopíroval sekciu Staroperzská ríša (559 pred Kr. - 330 pred Kr.)Přední východ pod nadvládou Achaimenovců (550 - 330 př. n. l.) a sekciu Novoperzská ríša (224 po Kr. - 651 po Kr.)Přední východ pod nadvládou Sásánovců (224 - 651 n. l.). Bronto potom vložil časť chronológie do článku Novoperzská ríša a Adrián zas časť chronológie do článku Staroperzská ríša, --–Bubamaradisk. 23:01, 25. máj 2016 (UTC)
Aha, čiže sme stratili celé obdobie od 330 pred Kr. dž do 224 po Kr... Ja nemám slov...--Kelovy (diskusia) 23:10, 25. máj 2016 (UTC)
To „stratené“ obdobie tam ani nebolo, dúfam, že sa ospravedlníš. --BT 23:21, 25. máj 2016 (UTC)
Áno, prekvapilo ma to, v tomto sa ospravedlňujem. V každom prípade to stratené obdobie je rovnako dôležitou súčasťou perzských dejín. Prosím obnov ten článok, ja ho tam doplním. A tú chronológiu v článkoch :Staroperzská ríša a Novoperzská ríša rozpíšem do viet. --Kelovy (diskusia) 23:30, 25. máj 2016 (UTC)
@Kelovy: Aby teda úplne došli → Redaktor:Bubamara/Pieskovisko 3. Máš tam históriu zmazanej stránky, aj verziu, ktorú upravoval redaktor pred Lalinou, aby si mal istotu, že tam niečo nepotentovala. A ic už spať!   --–Bubamaradisk. 23:19, 25. máj 2016 (UTC)
Aha, ďakujem :) Ja som si zdriemol poobede. :) --Kelovy (diskusia) 23:30, 25. máj 2016 (UTC)

EuroklucUpraviť

Krasny den a pozdravujem Vas, (k stranke Eurokluc)

Samozrejme, ze informacie je nutne a mozne overit, ale neviem vlozit funkcie odkazy, priznam sa... Blizsie informacie pre overenie najdete nalinkoch: www.eurokluc.sk http://www.eurokluc.sk/euro-wc-Sk.html www.bezbariery.webnode.sk http://bezbariery.webnode.sk/historia-systemu-eurokluc/ http://bezbariery.webnode.sk/pre-pacientov/ http://bezbariery.webnode.sk/kde-je-instalovany-system-eurokluc/ pripadne zasleme aj dalsie zdroje a mozeme uviest aj medialne spravy, ale to snad nebude treba. V kazdom pripade tento projekt ziskal aj Zastitu Predsednictva SR v Rade EU v tomto roku, zaciname za par dni...

V pripade potreby nas kontaktujte, poobede sa pokusim vlozit tieto odkazy na web, teraz sa tomu nemozem venovat. nasi partneri v DE, CH a CR boli kontaktovani k tomu, aby aj oni zaniesli tieto informacie pre ich krajiny.

S uctou, vdakou, pozdravom a zelanim pevneho zdravia

Petr Kučera Predseda Únie pomoci a podpory zdravia Predseda OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram Koordinátor vybraných projektov smerovaných k odstraňovaniu bariér podporených Záštitou Predsedníctva SR v Rade Európskej únie 2016 Tel: 0904 463 299 www.bezbariery.webnode.sk www.eurokluc.sk

SMER-sdUpraviť

Ahoj. Prečo si mi vrátil článok? Zaktualizoval som ho a ozdrojoval. Aký je problém? --Remzo 22:37, 21. jún 2016 (UTC)

Ahoj, šlo prevažne o neproduktívne úpravy, doplnené pochybnými zdrojmi. --BT 20:13, 24. jún 2016 (UTC)

GruberováUpraviť

Ahoj. Na stránkach menovanej je zdroj so správnym prepisom jej mena (vložený ešte v novembri 2013 redaktorom BT ,-) Horneeek (diskusia) 04:09, 6. júl 2016 (UTC)

2. ligaUpraviť

Ahoj, je možné vrátiť stránku 2. liga, ktorú som presunul a ty si ju vymazal? Je totiž na ňu dosť wikilinkov a teraz sú prázdne. --BaníkPD (diskusia) 16:33, 14. júl 2016 (UTC)

Skôr by som volil úpravu wikiliniek. Heslo „2. liga“ nie je totiž dosť výstižný názov a nič neuvádza, že by malo ísť práve o futbalovú ligu. Presuň wikilinky, alebo požiadaj o presun Teslatona, ktorý to môže urobiť botom. --BT 16:47, 14. júl 2016 (UTC)

Kral'ovská strofaUpraviť

Dobrý deň. Text bol upravený aj rozsirený. (Anagram16 (diskusia) 22:54, 7. august 2016 (UTC))

Moj článok je doplneny. Ďakuju za pomoc. (Anagram16 (diskusia) 09:37, 9. august 2016 (UTC))

FerrariUpraviť

Môžem vedieť prečo si mi zmazal prvú polovicu mojich úprav čo sa týkalo Ferrari? Doplnil som tam GT s motorom vpredu a S motorom vpredu 2+2. Nehovor že to bolo zle lebo som to prepisoval z EN wiki. Mám stiahnutú aj kopiu druhej polovice lebo mi vyhodilo konflikt. Bol by som rád ak by si sa mi ospravedlnil a vrátil to naspäť.

PresunUpraviť

prečo si presunul stránku plameniaka na Plameniak ružový, keď aj tento sa tak volá (Plameniak červený (Phoenicopterus ruber))? --Gepetito (diskusia) 14:17, 17. november 2016 (UTC)

Vrátil jsem zpět; takto je to správně. Když jsou dva stejně pojmenované druhy, je to takto, viz Orol stepný (Aquila nipalensis), Orol bronzový (Aquila rapax) atd. ---OJJ 14:20, 17. november 2016 (UTC)
@Gepetito: V kategórii Plameniakovité sú aj Plameniak krátkozobý a Plameniak menší a tie nemajú v názve slovenský+latinský názov, len slovenský, preto som to chcel zjednotiť. Považoval som to za správnejšie. --BT 14:25, 17. november 2016 (UTC)
ale tie nemajú zhodný názov zo žiadnýym iným plameniakom. --Gepetito (diskusia) 14:27, 17. november 2016 (UTC)
Nevadí,   Hotovo! ---OJJ 14:29, 17. november 2016 (UTC)

Turnaj štyroch krajínUpraviť

Ahoj, ja som sa len chcel spýtať prečo si mi napísal do diskusnej stránky, že má článok Turnaj štyroch krajín málo odkazov, kedže je tam dosť veľa odkazov a sú jednoznačne hodnoverné a pravdivé z dôveryhodných zdrojov. Každopádne sa chystám články Turnaj štyroch krajín, Nemecký pohár a Slovakia Cup ešte úplne dokončiť a vylepšiť, čiže to ešte rozhodne nie je finálna verzia, takže sa nemusíš obávať. --DaliborD (diskusia) 20:12, 25. november 2016 (UTC)

@DaliborD: Napísal som že v článku chýbajú zdroje, nie externé odkazy. Externé odkazy nie sú zdroje v pravom slova zmysle, pozri Wikipédia:Externé odkazy. Zdroje je vhodné dopĺňať do článkov, ideálne vo forme referencií, pozri Pomoc:Referencie. Maj sa veľa zdaru pri uvádzaní zdrojov. --BT 20:04, 25. november 2016 (UTC)

Odstránenie reklamyUpraviť

Ahoj. Odstránil si reklamu, ale s ňou aj referencie... --Jetam2 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Ahoj, áno odstránil. Nuž čo je podľa teba lepšie, odstrániť (reklamný) zdroj, alebo celý článok? V článku bola predsa šablóna {{ZL}}. Buď si istý, že mi na zdrojoch záleží minimálne rovnako ako tebe, no keby bol článok zmazaný, tak už nie je aké zdroje dopĺňať, takto sa dajú zdroje stále doplniť a určite oveľa dôveryhodnejšie, ako reklamný spam. Článok mi prišiel dostatočne významný, zvlášť na dnešnú konzumnú dobu  , tak som volil radšej spomínanú úpravu. Každopádne ak chceš, môžeš zdroje kľudne doplniť, budem rád. --BT 23:42, 2. december 2016 (UTC)
Súhlas o významnosti. Obsah článku sa po úprave nezmenil. Reklama bola len v linku. Lepšie reklamné zdroje ako žiadne. Preto by som to asi nechal tak ako to bolo, respektíve nahradil referenčné linky nekomerčnými.--Jetam2 (diskusia) 09:28, 3. december 2016 (UTC)

Moj piesočekUpraviť

Ahoj, môžem prosím vedieť prečo chodíš a upravuješ môj piesoček? Čo ti na ňom vadí? Myslím, že piesoček je práve na to aby si tam človek mohol robiť čo chce a potrebuje. Prosím skús to rešpektovať. ďakujem --ASPR 06:27, 7. december 2016 (UTC)

Ahoj, tak v prvom rade, nechodím a neupravujem tvoj „piesoček“, stalo sa tak len dvakrát počas údržby. Keďže som kontroloval používanie šablóny odstraňoval som ju aj z ostatných článkov, kde bola nepotrebná. Pieskovisko je na to, aby si tam mohol robiť svoju prácu, no niektoré veci ako údržbové šablóny a kategórie tam nepatria, preto ich odstraňujem, aby nevznikal chaos v kategóriách. Napokon v čom je dobré, že tam máš pracuje sa, keď ide o tvoje pieskovisko, ktoré sa nepovažuje za hlavný menný priestor a spravidla až na nejaké špecifické výnimky doň nikto nezasahuje? Šablóna sa používa v článkoch a jej používanie je obmedzené max. na 7 dní, tu je to jasne uvedené. Ty si ju tam mal niekoľko mesiacov. Napr. tu som odstránil kategóriu z tvojho pieskoviska, pričom si úpravu revertol. Uvedomuješ si, že tvoje pieskovisko bolo kategorizované v kategórii Opery? V čom je to dobré? --BT 10:41, 7. december 2016 (UTC)

šablónu pracuje sa, tam mám práve z dôvodu ak ju budem potrebovať tak viem, že ju tam mám. Inak ju pracne hľadám, aký je jej správny formát. Kategória opery ostala, pretože som skopírovala stránku, ktorú som robila predtým a chcela ju upraviť. Btw, práve ľudia ako ty ma odradzujú od práce na Wikipédii, čo furt hľadajú koho by za čo komandovali.

nájdenie šablón na Wikipédii je absurdne nepraktické a obtiažne, viem to, pretože som ich mrte krát hľadala a strávila nad tým hodiny. Skús teda porozmýšľať ako toto vyriešiť aby to bolo friendly user aj pre takých redaktorov, ktorí tu netrávia 25 hodín denne, ale sú tu príležitostne a chcú prispieť a aj prispievajú svojou troškou... do Wikipédie.--ASPR 11:21, 7. december 2016 (UTC)

@ASPR:Ahoj, tu nájdeš viaceré šablóny, nie je treba ich mať niekde odložené. Ak, tak použi formát odkazu bez formátovania ({{Pracuje sa}}), aby sa predišlo problémom. BT má pravdu - takéto použitie šablón zneprehľadňuje kategórie a komplikuje prácu údržbárom a správcom. Nemyslel to ako obmedzovanie či komplikovanie tvojej práce, no sú veci, ktoré sa dajú robiť aj inak. Ak budeš potrebovať poradiť, opýtaj sa, no neútoč na redaktorov, ktorí dbajú o zachovanie poriadku na wiki. Ďakujem.--Pe3kZA 11:38, 7. december 2016 (UTC)
@ASPR:Buď tak dobrá a neurážaj, že ťa komandujem. Ja som ťa v podstate ani neoslovoval, urazila si sa len Ty. Prístup v zmysle „Nechajte majstra tvoriť“ sa na wiki netoleruje, pravidlá platia pre každého rovnako. Ja som tiež na wiki začínal a mne tie šablóny nenaskákali pred oči, tiež som ich musel hľadať. V podstate to nie je až taký problém, cez google som ich takmer vždy našiel. Reči o tom, že ich chceš mať takto po ruke sú mimo. Veď ich môžeš mať na stránke cez url odkazy, resp. wikilinky, prípadne ich mať ako {{Pracuje sa}}... Ja tiež nie som na wiki 25 hodín denne, no ak niečim prispejem, tak sa snažím urobiť to poriadne a v prípadných upozorneniach rešpektovať pravidlá, nie nadávať na ne a členov komunity. Nečakaj, že sa kvôli tebe budú meniť pravidlá. --BT 11:56, 7. december 2016 (UTC)
Prípadne ešte {{tl|Pracuje sa}} Veľa zdaru!--Jetam2 (diskusia) 12:12, 7. december 2016 (UTC)
Mám taký dojem že kolegyňa neovláda elementárne typografické pravidlá práce na wiki, to je potom ťažko vysvetlovať. --BT 12:18, 7. december 2016 (UTC)

Ahoj, čo je to "tu nájdeš"? Až to budem potrebovať o pol roka, ako mám prísť sem do diskusie a tu to hľadať tvoj link? Trvám na tom, že nájdenie správnej šablóny ak ju chcem použiť, je beh na dlhé trate. Čo tak, sprehľadniť to? Urobiť na to záložku v hl. menu?

Btw prečo na mňa útočíte vy a prečo berieš moju reakciu ako útok? --ASPR 11:51, 7. december 2016 (UTC)

Vrátiť sa na používateľskú stránku používateľa „BT/Archív 2016“.